ZŠ Lipůvka

  Aktuality a informace 

Během měsíce dubna probíhala na 2. stupni přírodovědná soutěž ke Dni Země. Výsledky:

1. místo VIII. třída

2. místo VI. třída

3. místo IX. třída 

4. místo VII. tř.

Vítězné třídě blahopřejeme!

22. 4. Den Země - 5. a 6. hodina  II. stupeň, proběhne úklid školního pozemku, s sebou rukavice   ( v případě nepříznivého počasí proběhne výuka podle rozvrhu)  

Hana Nebojsová z V. tř. získala v krajském kole recitační soutěže Ocenění za troufalost dotknout se hlubší myšlenky. Blahopřejeme.

Dne 9. 4. se zúčastnily okresního kola ve vybíjené starší žákyně, kterým se podařilo v silné konkurenci 12 škol zvítězit. Turnaje se zúčastnily Barbora Smržová, Sabina Jelínková, Lucie Tesařová, Sabina Petlachová, Sabina Hanzlíčková, Marcela Svobodová, Adéla Chytrá, Monika Skoumalová, Karolína Helánová, Veronika Kambová, Radka Hniličková, Kateřina Jelínková a Klára Krejčiříková. Děvčatům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Dne 13. 4. 2015 od 16.00 do 18.00 třídní schůzky a následně konzultace s jednotlivými vyučujícími. 

Přednáška "Nebezpečí na sociálních sítích" 13. 4. 2015

Zveme všechny rodiče na tematickou přednášku Nebezpečí na sociálních sítích, která se uskuteční v den třídních schůzek, v pondělí 13.4. 2015, v 18.00 v učebně informatiky. Přednášku povede pan Kotouček ze sdružení Elim Letovice. Můžete se na něj obrátit i s případnými dotazy již od 17.30. Bližší informace nalezete zde.

 

Dne 20. března proběhla na naší škole matematická soutěž KLOKAN. Nejlepšími řešiteli se stali:

Kategorie CVRČEK: 1. B. Vintrlíková ll. tř., 2. T. Buňka III. A, 3. N. Kolářová a K. Sedláčková II. tř.

Kategorie KLOKÁNEK: 1. F. Buš IV. tř., 2. O. Buňka V. tř., 3. D. Prudký V. tř.

Kategorie KADET: 1. J. Nebojsa VIII. tř., 2. A. Nebojsová IX. tř., 3. L. Prudký VIII. tř.

Kategorie BENJAMÍN: 1. J. Dražka VII. tř., 2. K. Jelínková VII. tř., 3. M. Říha VI. tř.

V úterý 24. března se konalo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Nejlepších výsledků dosáhli:

5. ročník: 1. E. Bachel 2. J. Ambrož

6. ročník: 1. M. Říha, 2. - 3. K. Doleželová a J. Stejskal

7. ročník: 1. A. Čevelová, 2. P. Visingr, 3. F. Racek

8. ročník: 1. J. Nebojsa, 2. F. Kubíček, 3. M. Jankůj

Do okresního kola postoupili: Bachel, Ambrož, Nebojsa, Kubíček, M. Říha

Velkého úspěchu dosáhla v okresním kole recitační soutěže Setkání s poezií v Adamově žákyně V. třídy Hana Nebojsová, která ve své kategorii obsadila 1. místo a postoupila do krajské soutěže Dětská scéna 2015. Hance děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

Ve středu 1. 4. 2015 od 14:00 zveme všechny malé i velké tvořivce na tradiční jarní dílničku s jarmarkem. Děti si mohou na deseti stanovištích vyrobit pěkné velikonoční dekorace a občerstvit  v jídelně školy.                                                                        Těší se na Vás zaměstnanci a starší žáci ZŠ.

 

6. 3. 2015 se konala ve sportovní hale v Kunštátě soutěž ve skoku vysokém Kunštátská laťka. Žákyně naší školy Klára Krejčiříková zvítězila v kategorii mladších žákyň a výkonem 150 cm současně utvořila rekord soutěže v této kategorii. Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů

 

Sběr papíru

Vážení rodiče,
od 20. 2. 2015 probíhá sběr papíru. Kontejner na papír je umístěn u zadního vchodu školy. Výtěžek použijeme výhradně na potřeby a odměny pro žáky. Věříme, že podpoříte dobrou věc a kontejner nám pomůžete naplnit. Děkujeme.

 

Recitační soutěž 1. stupeň - školní kolo

I. kategorie:

1. místo - Barbora Pospíšilová

2. místo - Tereza Zorníková

3. místo - David Simon

II. kategorie:

1. místo - Vít Janíček

2. místo - Magdaléna Simonová

3. místo - Kateřina Sedláčková

III. kategorie:

1. místo - Hana Nebojsová

2. místo - Vendula Lachová

3. místo - Asja Pluhařová

 

Recitační soutěž 2. stupeň - školní kolo

1. místo - Monika Skoumalová

2. místo - Sabina Petlachová

3. místo - Radka Hniličková

 

Poděkování

Naše poděkování patří všem, kteří přispěli do letošní tomboly. DĚKUJEME. Seznam sponzorů naleznete zde.
 
Ve středu 4. února vyvrcholila na blanenském gymnáziu půl roku trvající přírodovědná soutěž družstev žáků. Naše družstvo ve složení Sabina Hanzlíčková, Adéla Chytrá, Marcela Svobodová (9. ročník), Jindřich Nebojsa a Filip Kubíček (8. ročník) se umístili na krásném 3. místě. Toto závěrečné kolo jim v celkovém pořadí vyneslo chvályhodné 4. místo. Blahopřejeme! 

Seznam žáků přijatých do 1. třídy na školní rok 2015-16

ŠKOLNÍ PLES

13. 2. 2015 od 20.00 hodin se uskuteční v sále OÚ v Lipůvce tradiční školní ples. Ples bude slavnostně zahájen tanečním vystoupením žáků naší školy. K poslechu a tanci zahraje skupina Nova Band. 
Vstupenky po 150,- Kč se prodávají od 9. 2. 2015 od 7 hodin v kanceláři ZŠ.

Přivítáme věcný i finanční příspěvek do tomboly, za který předem děkujeme. Dárce zveřejníme na webových stránkách a v místě konání akce.

Výtěžek plesu bude věnován na rozvoj výchovy a vzdělávání našich žáků.

DĚTSKÝ KARNEVAL
Školní družina ZŠ Lipůvka zve všechny děti, rodiče i prarodiče na dětský karneval, který se uskuteční v neděli 15. 2. 2015 od 14:00 v sále Obecního úřadu Lipůvka. Čeká vás zábavný program plný soutěží, písniček a možná přijde i kouzelník. Hlavní téma letošního karnevalu je Tajemný hrad aneb duchové a strašidla. 

Touto cestou děkujeme panu Romanu Škarohlídovi a panu Michalu Lachovi za ozvučení vánoční besídky.

Zápis do 1. třídy se koná ve čtvrtek 15. 1. 2015. Informace k zápisu jsou ke stažení zde:

Informace k zápisu do 1. třídy - 2015/2016 

Zápis do 1. třídy - pozvánka

 Letní tábor Bílý potok bude letos 29. 7. 2015 - 7. 8. 2015, přihlášky čekejte v březnu.

Vánoční besídka se koná 18. 12. v 17.00 v sále OÚ.

Výsledky školního kola Zeměpisné olympiády:

VI. tř. 1. místo Martin Říha, 2. místo Kateřina Doleželová, 3. místo Ondřej Toman

VII. tř. 1. místo David Bureš, 2. místo František Racek, 3. místo Kateřina Jelínková

VIII. a IX. tř. 1. místo Sebastian Bukovský, 2. místo Aneta Staňková, 3. místo Sabina Jelínková

 

Upozorňujeme na nový dokument Opatření k zajištění bezpečnosti dětí (ke stažení zde), který vstupuje v platnost 1. 12. 2014

Výsledky školního kola DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY
1. místo – Sabina Petlachová 44 b.
2. místo – Aneta Staňková 37 b.
3. místo – Sebastian Bukovský 32 b.

Výtvarná soutěž pro žáky 1. a 2. stupně - Andílci a čerti společně chystají Vánoce                        Kreslíme, malujeme, tvarujeme, pečeme.....do 5. 12. Na nejoriginálnější autory čeká sladká odměna.

Vítězkou se stala Meliska Sekaninová, gratulujeme.

                                                                                                                   

Pozvánka
Zveme všechny, kteří si chtějí vychutnat adventní čas, na vánoční výstavu prací žáků školy spojenou s jarmarkem a s dílničkou pro děti (leptání skla a odlévání svíčky). Dospělí si můžou vychutnat svařáček. Rádi Vás přivítáme 4. 12. 2014 od 14 do 17 hodin v přízemí ZŠ. Zároveň si při této příležitosti můžete prohlédnout i jednotlivé učebny. Věříme, že si najdete cestu i na vánoční besídku, na které Vás žáci naší školy potěší koledami, básničkami, scénkou a povídáním o Vánocích    (18. 12. 2014 v 17 hodin v sále OÚ).

 

Přijímací řízení 2014-15

 

Zveme děti na lampionový průvod, který vychází 21. 11. v 17.00 od MŠ v Lipůvce.

Sbírka pro děti z DD Vranov - od 18.11. do konce listopadu probíhá ve škole sbírka sladkostí pro děti z Dětského domova Vranov.
      Všem děkujeme za podporu této charitativní akce. Za ZŠ M. Černá

Konzultační hodiny 24. 11. od 16.00 do 17.30

VRANOVSKÁ EMPIÁDA

Dne 23. 10. 2014 se konala VRANOVSKÁ EMPIÁDA – soutěž družstev v přespolním běhu. Žáci naší                školy se zúčastnili této akce a v náročných podmínkách obsadili přední místa.

V kategorii A se umístilo na 2. místě družstvo 4. třídy ve složení :

Karolína Kovářová, Daniel Dvořák, Michal Tesař

V kategorii B se umístilo na 2. místě družstvo 6. třídy ve složení:

Adriana Hrdličková, Michal Kopecký, Jakub Stejskal

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

                                                                                                                      Mgr. Eva Palátová

Sraz účastníků Vranovské empiády je 23. 10. v 7.30 ve škole!

Ve středu 15. října proběhlo na naší škole školní kolo PŘÍRODOVĚDNÉHO KLOKANA pro žáky 8. a 9. ročníků. Nejlepšími řešiteli se stali:

1. místo: F. Kubíček, VIII. třída

2. místo: M. Svobodová, IX. třída

3. místo: S. Petlachová, IX. třída

                                                            Blahopřejeme!

 

Pro nepřízeň počasí se ruší DRAKIÁDA. Uskuteční se v náhradním termínu 31. 10. 2014 v 15 hodin.

Vážení rodiče,

někteří z Vás nedodrželi termín placení zájmových kroužků, a to do 30. 9. 2014. Vyzýváme Vás k úhradě dlužné částky nejpozději do 17. 10. 2014. V případě, že platba neproběhne k tomuto termínu, bude dítě vyřazeno z evidence příslušného zájmového kroužku. Podrobnější informace v sekci Kroužky.

 

 17. 10. v 15.00 pořádáme Drakiádu. Sraz před školou. Občerstvení zajištěno.

V případě nepříznivého počasí Vás budeme informovat na školním webu o případném zrušení akce a o náhradním termínu.

 

Velmi pěkného výsledku dosáhli na soutěži Lelekovický trilek žáci 3. až 5. třídy, kteří v silné konkurenci obsadili tři 2. místa (Nella Sáňková, Emerich Bachel a Daniel Dvořák) a jedno 5. místo (Aneta Podrazilová). Blahopřejeme!

Pozvánka

Zveme všechny příznivce sportu na slavnostní otevření nového víceúčelového hřiště za školou, které se koná 29. 9. 2014 v 15.00. Účast přislíbila olympijská medailistka a mistryně světa v trojskoku Šárka Kašpárková.

Pro nezpůsobilý terén se ruší EMPIÁDA!

Od úterý 23. 9. 2014 probíhá sběr papíru. Kontejner na papír se nachází na obvyklém místě na návsi v Lipůvce. Výtěžek použijeme výhradně na potřeby a odměny pro žáky. Věříme, že podpoříte dobrou věc a kontejner nám pomůžete naplnit. Děkujeme.

 

Jindřich Nebojsa se zúčastnil výtvarné mezinárodní soutěže, do které se zapojilo 13 evropských zemí. Jeho grafika (suchá jehla) byla vybrána mezi patnáct nejlepších prací.               Gratulujeme!

 

Třídní schůzky se konají 15. 9. 2014 v 16.00 hodin.

 

 Seznam otevřených zájmových kroužků naleznete v sekci Kroužky        

Organizace prvního týdne výuky

pro žáky 1. třídy

pro žáky 2.-9. třídy

 

 

Zahájení školního roku 1. 9. 2014

Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015 proběhne od 8.00 do 9.00 v kmenových třídách.

Žáci školy i jejich rodiče mají možnost navštívit mši svatou v kostele v Lipůvce, která začíná v 10:00.

Školní družina bude v provozu od 9.00 do 11.30.

Pravidelné stravování bude zahájeno v úterý 2. 9. 2014. 

Prosíme žáky, aby si v pondělí přinesli přezůvky a přilhlášky na oběd, děkujeme.

 

Pomůcky pro žáky pro školní rok 2014-15

Pracovní sešity pro školní rok 2014-15 (aktualizováno 29. 8. 2014)

Zde naleznete seznam pracovních sešitů (včetně cen) na příští školní rok pro žáky 2.-9. třídy.