ZŠ Lipůvka

 Aktuality a informace

VV atelier - náhrada za jarní prázdniny -1. třída čt 18. 2. 14:30 - 16:00, 2.-3. třída po 15. 2. 13:30 - 15:00

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání na ZŠ Lipůvka pro školní rok 2016/2017 tady. Přiložen dodatek.

 

Vážení rodiče,
v rámci preventivního opatření si Vás dovolujeme informovat o způsobu likvidace vši dětské, které doporučuje Krajská hygienická stanice v Brně dle dokumentu.
Podotýkáme, že diagnostikovat výskyt vší u dětí mohou pouze rodiče, lékaři, nikoli učitelé a vychovatelé. Z tohoto důvodu Vás prosíme o spolupráci. Účinnost léčby zvýšíte tím, že nás budete o výskytu vší informovat a my informaci o výskytu vší předáme dalším rodičům. V současné době jsou na trhu pouze dva přípravky schválené pro použití pro člověka, a to DIFFUSIL CARE a HEDRIN. Při jejich použití je nutné postupovat podle návodu výrobce.
Děkujeme za spolupráci.

 

Děkujeme všem rodičům, kteří přišli dne 18.1.2016 zapsat své děti k základnímu vzdělávání do naší školy. Celkem Vás bylo 34. Nabízíme Vám několik snímků v naší fotogalerii.

 

V úterý 19.1. se naše žákyně páté třídy zúčastnily okresního kola olympiády v matematice, děkujeme jim za reprezentaci naší školy. Jedná se o tyto žákyně: Michaela Kořínková, Sára Nasri, Asja Pluhařová a Nikola Ševčíková.

V úterý 5. a 12. ledna proběhlo školní kolo soutěže v ANGLICKÉM JAZYCE.


      V kategorii I.A (7.ročník) se žáci umístili takto:
1. Klára Volná
2. Sandra Motyčková
3. Martin Říha

V kategorii II.A (8. a 9.ročník) se žáci umístili takto:
1. Lukáš Prudký
    Filip Kubíček
2. Ondřej Novotný
    Josef Dražka

Všem žákům děkujeme za předvedené výkony a vítězům držíme palce v okresních kolech.
      B.B.

 Zápis

Veškeré informace ohledně zápisu do 1. třídy včetně tabulky, kde si zapíšete vhodný termín, naleznete tady.

 

Děkujeme panu Lachovi a panu Škarohlídovi za ozvučení Vánoční besídky.

 Výsledky školního kola dějepisné olympiády: 1. místo Sebastian Bukovský, 2. místo Ondřej Novotný, 3. místo Julie Handlířová. Blahopřejeme!

V pondělí 14. prosince proběhlo školní kolo ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY. Celkem se zúčastnilo 20 žáků II. stupně. Nejlepšími řešiteli se stali:  

 • 6. ročník - Ondřej Buňka 
 • 7. ročník - Martin Říha a Kateřina Doleželová
 • 8. a 9. ročník - Filip Kubíček a Ondřej Novotný

                                                                                     

Ve čtvrtek 10. 12. se F. Kubíček, J. Nebojsa a L. Prudký zúčastnili TECHNICKÉ OLYMPIÁDY na SŠ TEGA v Blansku. V konkurenci 36 žáků obsadil J. Nebojsa pěkné 7. místo. Blahopřejeme.

Na 21. a 22. 12. vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno.

Ve středu 2. 12. rozdávali žáci IX. třídy ostatním žákům školy písemnou žádost o sponzorský dar na ples žáků IX. třídy, aniž by o této skutečnosti bylo informováno vedení školy. Od této iniciativy se distancujeme.

    Srdečně Vás zveme na Vánoční výstavu s jarmarkem a dílničkou 4. 12. od 14:00 - 17:30 v přízemí ZŠ.

 • Vánoční koncert žáků ZŠ se koná 17. 12. v 17 hodin v sále OÚ
 • 1. 12. 2015 v 15:00 hodin  proběhne návštěva DD Vranov. Dětem bude předána sbírka.
 • BAREVNÉ DNY - pro poslední pátek v měsíci (27. 11.) byla vylosovaná ČERVENÁ barva.
 • Americká vitráž - kurz pro žáky 2. stupně - 14. 12. od 13:30, cena 150,- vyrobíte si vitráž na zrcadle (nahlásit u M. Černé do 3. 12.)
 • VV atelier 30. 11. od 13:30 - 15:00 (náhrada za 2. 12. - 2. a 3. třída)  Černá
 • Na 16. 11. 2015 vyhlásila ředitelka školy ředitelské volno.
 • Zveme rodiče na konzultační odpoledne s pedagogy, které se uskuteční 23. 11. 2015 od 16.00 do 18.00 hodin.  
 • Informační schůzka VP s rodiči žáků IX. třídy  -  23. 11. v 15:15 (hudebna) - přihlášky na SŠ, přijímací řízení, zápisový lístek                                        M. Černá
 • BAREVNÉ DNY
  Pro druhý pátek v měsíci (13. 11.) byla vylosovaná ORANŽOVÁ barva.
   
 • Sbírka sladkostí pro děti z dětského domova - od 9. 11. - 30. 11. bude probíhat v naší škole sbírka pro děti z DD Vranov. Všem děkujeme za podporu této charitativní akce.   M. Černá
 • V okresním kole soutěže PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN se naši žáci Jindřich Nebojsa a Matyáš Jankůj, oba z IX třídy, umístili na pěkném 7. místě.
 • Výroční zpráva 2014-2015 zde.
 • Jazykový pobyt Anglie 27. 10. 2015 - 1. 11. 2015 - odjez je 27. 10. v 7:45 od školy!!!
 • Dne 14. října 2015 proběhlo školní kolo soutěže PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN. Nejlepšími řešiteli se stali a do okresního kola postupují:
 1. 80b - J.Nebojsa, M.Jankůj (IX)
 2. 62b - D.Bureš (VIII)
 3. 57b - O.Novotný (IX)

Blahopřejeme!!!!

 • Prosím všechny, kdo doposud nezaplatil kroužky, aby tak neprodleně učinil, a to na účet školy. Více pod sekcí Kroužky. Děkuji. Marie Baláčová vedoucí ŠK. 
 • Ve středu 7. 10. odpadá VV atelier z důvodu školení vyučující - náhrada pátek 9.10.  od 13:30-15:00 M. Černá
 • V pondělí 5. 10. odpadá dyslektický kroužek. Děkuji za pochopení. K. Jančíková
 • V pátek 9. 10. v 15.00 pořádá ZŠ v zahradě školy a jejím okolí bramboriádu, jejíž součástí bude také pouštění draků. Občerstvení v podobě špekáčku a čaje pro každého soutěžícího je zajištěno. Zveme malé i velké děti.
 • Výtvarná soutěž - Kouzlo podzimu - pro žáky 1. a 2. stupně

- kreslíme, malujeme, tvoříme z přírodnin (výtvor doplníme textem - název, krátký příběh)

- termín odevzdání: do 27. 10. 2015

 • V úterý 22. 9. se žáci VI. a VIII. třídy zúčastnili 3. ročníku EKO dne s Kometou. Tentokrát se sbíral a třídil odpad v okolí Holáseckých jezer v Brně - Tuřanech. Patronem šesťáků byl hokejista Adam Raška a osmáků Hynek Zohorna. Na druhou část programu jsme se přesunuli k hasičce v Holáskách, kde si děti mohly prohlédnout auta záchranářů a hasičů. Největším lákadlem však byla autogramiáda hokejistů A týmu Komety. Akce se zúčastnilo více než 400 dětí, které nasbíraly 352 kg odpadků.
 • Hledám ještě několik šikovných házenkářů (kluků) do Miniházené 1. a 2. třída ve čtvrtek 14:40 - 15:40. Těším se na vás, Gabriela Jízdná - vedoucí kroužku.
 • Třídní schůzky se konají 14. 9. 2015 v 16.00 hodin.

 

Vážení rodiče, milé děti!
Těšíme se s Vámi na nový školní rok, který společně zahájíme v úterý 1. září 2015 v 8:00 v tělocvičně školy.

Program 1. školního týdne

1. září 2015

Na prvňáčky bude čekat u šaten p. učitelka Jízdná.
II. - IX. třídy - 1. vyuč. hodina – tř. uč.
I. třída – po společném zahájení pokračuje přivítání žáků a jejich rodičů ve třídě, podání informací.
Rodiče žáků I. třídy, kteří jsou přihlášeni ke stravování se během dopoledne dostaví do kanceláře ke konzultaci s vedoucí školního stravování - paní Krésová
Schůzka rodičů s vedoucí vychovatelkou – 9:00 hodin – paní vychovatelka Baláčová
Provoz školní družiny pouze pro žáky I. třídy od 9:00 – 11:30

Žáci školy i jejich rodiče mají možnost navštívit mši svatou  k zahájení školního roku 2015/2016 v kostele v Lipůvce, která začíná v 10:00.

2. září 2015

Školní družina pravidelný provoz od 2. září 2015!

Školní jídelna pravidelný provoz od 2. září 2015!

 I. třída 7:55 – 9:00 program rádia Petrov s třídní učitelkou
                  9:00 – 9:30 ve třídě s třídní učitelkou
                  9:30 začíná provoz školní družiny pro žáky I. třídy
                  10:45 oběd
        II. – III. třída 7:55 – 11:00 ve třídě s třídní učitelkou
        IV. – V. třída 7:55 – 11:20 ve třídě s třídní učitelkou
        VI. – VII. třída 7:55 – 12:00 ve třídě s třídní učitelkou
        VIII. – IX. třída 7:55 – 12:15 ve třídě s třídní učitelkou
        Provoz školní družiny pro ostatní žáky od 11:30

3. září 2015

I. třída 7:55 – 11:15 ve třídě s třídní učitelkou
               11:15 oběd, školní družina
       II. – IV. třída výuka do 11.25

V. - IX. třída výuka dle platného rozvrhu bez odpoledního vyučování

 4. září 2015

 Vyučování dle platného rozvrhu.

 

 
 
 
 
 
Dne 11.6. se konala soutěž v SUDOKU. Zúčastnilo se 18 žáků 5.-9. ročník. Na 1. místě se umístila Adéla Čevelová, na 2. místě Kateřina Jelínková a na 3. místě Alžběta Hloušková.
Výhercům gratulujeme a děkujeme organizátorům z matematického kroužku za možnost zasoutěžit si. 

 

Děkovná mše svatá za uplynulý školní rok

Kostel Svaté Cecilie středa 24. 6.  2015 v 12:30.

Jste srdečně zváni.

 

 Pohár Krále Jiřího z Kunštátu 2015Dne 10. 6. 2015 se žáci 2. - 5. ročníku naší školy zúčastnili atletického klání v Kunštátě. V této již tradiční sportovní soutěži se podařilo našim sportovcům získat rekordní počet medailí, a to celkem 13.

V kategorii mladších žáků zazářil Martin Ševčík se dvěma zlatými medailemi v běhu na 50m a skoku dalekém. Stříbrnou medaili získal Dominik Zámečník ve skoku dalekém a bronz vybojoval Vojtěch Novotný v hodu míčkem.

V kategorii starších žáků slavil největší úspěch Daniel Dvořák se dvěma zlatými medailemi v běhu na 50m a skoku dalekém. Zlatou medaili  za běh na 400m vybojoval také Emerich Bachel. Stříbrné medaile získali za běh Michaela Mikulicová a Elen Jurášková, ve skoku dalekém Adam Homolka. Bronz si z běžeckých soutěží odnesli David Prudký a Maruška Drápalová. Jen o kousíček unikla medaile Anetce Podrazilové v běhu na 400m i skoku dalekém.

Volné pracovní pozice:

    Máte-li zájem učit Aj na částečný úvazek (6 hodin týdně) od 1. 9. 2015, bližší informace Vám                   podáme na tel. čísle 607 714 118.

 

Sbírka sladkostí pro děti do DD Vranov - do 18. 6.

 

Ředitelka ZŠ Lipůvka oznamuje, že na dny 29. 6. a 30. 6. 2015 vyhlašuje ředitelské volno. 

 

ŠVP pro II. a III.B v Plasnici, Deštné

Orlické hory. Zúčastnilo se 38 žáků (24 z II.tř. a 14 z III.B třídy). Ve dnech 18.-22.5. 2015. Ačkoli počasí bylo velmi proměnlivé, užívali jsme si hry uvnitř chalupy i venku spolu s dalšími outdoorovými aktivitami pod vedením Michala Budíka a Pavla Svačiny. Fotografie naleznete ve fotogalerii. 

 

Ve středu 20. 5. se naši nejmladší školáci zúčastnili již XVII. olympiády prvňáčků ve Velkých Opatovicích. Ve velké konkurenci 26 škol a 227 závodníků dosáhli vynikajících výsledků. V celkovém pořadí škol se žáci z naší školy (Karolína Kopečná, Andrea Veselá, Silvie Stará, Berenika Blašková, Anna Sotolářová, Eliška Vrbková, Jan Novosad, Michal Novosad, Ondřej Pluskal, Martin Váňa, David Simon) umístili na fantastickém prvním místě.

Karolína Kopečná: 2. místo v běhu na 50m (9,17 s)

                                 2. místo ve skoku z místa (164 cm)

                                 2. místo v hodu (13,3 m)

                                 1. místo ve čtyřboji

Andrea Veselá:       1. místo ve skoku z místa (168 cm)

                                 4. místo v běhu na 50 m (9,44 s)

                                 3. místo ve čtyřboji

Našim malým reprezentantům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.

 

Exkurze Praha 27. 5., odjezd v 6.30 od školy, příjezd asi v 21.00 ke škole. Jídlo a pití na celý den, případně kapesné na jídlo a pití. Pohodlné oblečení a obuv, pláštěnku nebo deštník, kartičku pojištěnce.

Minulý týden proběhla okresní kola matematické soutěže "Pythagoriáda". Za naši školu soutěžili:

5. ročník - Jiří Ambrož 3. místo, Emerich Bachel 5. místo

6. ročník - Martin Říha 9. - 12. místo

8. ročník - Jindřich Nebojsa 18. - 22. místo, Filip Kubíček 30. - 33. místo

Úspěšným chlapcům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

 
Ve dnech 12.-13. května se na stadionu v Blansku konalo velké atletické klání žáků ZŠ a nižších gymnázií, tradiční Pohár rozhlasu.
 Naše mladší žákyně tvořily silné družstvo a díky několika velmi dobrým výkonům se umístily v konkurenci 15 zúčastněných škol na skvělém druhém místě. K jejich vynikajícímu výsledku nejvíce přispěly výkony Kláry Krejčiříkové, která již tradičně kralovala ve skoku vysokém, letos s vylepšeným výkonem 155 cm. Úspěšná byla i ve skoku dalekém, v němž se umístila na druhém místě a v rámci štafety, ve které běžela s Radkou Hniličkovou, Natálií Chlubnou a Adrianou Hrdličkovou, získala třetí diplom, a to opět za vynikající 2. místo. 
Ve středu 13. května soupeřili na stadionu starší žáci. I když nedosáhli takových výkonů jako děvčata v předchozím dni, velmi nás potěšilo vítězství Jaroslava Říhy v běhu na 1500 m, které bylo naprosto jednoznačné.  Neméně nás potěšilo umístění Sabiny Jelínkové na třetím místě ve skoku vysokém.

 

Dne 12. 5. 2015 se v Blansku konalo okresní kolo kategorie A, tj 2.a 3. tříd, celostátní soutěže v kopané Mc Donald´s Cup. Soutěže se kromě naší školy zúčastnili žáci ZŠ Blansko TGM, ZŠ Boskovice, ZŠ Jedovnice a ZŠ Letovice. Naše škola obsadila v silné konkurenci 2. místo, kdy dvakrát zvítězila (ZŠ Blansko 4:0 a ZŠ Jedovnice 4:1) a dvakrát skončil zápas nerozhodně (ZŠ Boskovice 1:1 a ZŠ Letovice 0:0). Reprezentovali nás: K. Jelínek, M. Ševčík, V. Novotný, D. Zámečník, T. Jurášek,  T. Buňka, N. Kolářová, T. Ďásek,  J. Dvořák, M. Říha, Natálie O. de Silva. Našim malým reprezentantů gratulujeme a děkujeme.

  Dne 28. 4. 2015 se vybraní žáci z prvního stupně ZŠ zúčastnili II. ročníku atletického závodu s názvem Štafetový pohár, jehož okresní kolo se konalo v Blansku. V silné konkurenci výběr ve složení Ondřej Beran, Anna Sotolářová, Karolína Kopečná, Kateřina Sedláčková, Anna Ambrožová, Vojtěch Novotný, Dominik Zámečník, Jonáš Dvořák, Marie Drápalová, Daniel Dvořák, Lucie Koutná, Adam Prudík, Elen Jurášková, Michal Tesař, Michaela Mikulicová a Emerich Bachel obsadili 8. místo. Za obětavé výkony a vzornou reprezentaci děkujeme.

 

III. Prvomájový výšlap

tentokrát na Zlobici

Sraz 1. května 2015 v 10:00 před ZŠ Lipůvka

Zváni jsou děti i rodiče a všichni, kteří chtějí tento den oslavit společnou procházkou jarní přírodou .

Již tradičně najdeme nějakou tu „ kešku“  ! Trasa vhodnái pro kočáky.

Dalš info : marketa.skovajsova@seznam.cz

 

Dne 24. 4. se žáci 1. až 4. ročníku zúčastnili čtvrtého finálového turnaje v házené v Kuřimi. V průběhu školní ligy  se naši žáci probojovali až do finále o první místa. V rozhodujícím turnaji nakonec získal náš tým ve složení Adam Prudík, Jindřich Škarohlíd, Michal Tesař, Pavel Kocman, Daniel Dvořák, Tobias Jurášek, Karolína Kovářová, Marie Drápalová krásné druhé místo. Pochvalu zaslouží i ostatní reprezentanti, kteří se od minulého roku v házené viditelně zlepšili.

Dne 27. 4. 2015 se žáci 1. stupně naší školy zúčastnili okresního kola ve vybíjené. Podařilo se jim v silné konkurenci velkých škol  ve složení Radovan Hodaň, Emerich Bachel, David Prudký, Aneta Podrazilová, Elen Jurášková, Jakub Mušálek, David Krátký, Ondřej Buňka, Jindřich Škarohlíd, Adam Prudík, Daniel Dvořák a Tobias Jurášek vybojovat 2. místo. Všem zúčastněným sportovcům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Děkujeme panu Hodaňovi a Škarohlídovi za pomoc při dopravě dětí.

 

Během měsíce dubna probíhala na 2. stupni přírodovědná soutěž ke Dni Země. Výsledky:

1. místo VIII. třída

2. místo VI. třída

3. místo IX. třída 

4. místo VII. tř.

Vítězné třídě blahopřejeme!

22. 4. Den Země - 5. a 6. hodina  II. stupeň, proběhne úklid školního pozemku, s sebou rukavice   ( v případě nepříznivého počasí proběhne výuka podle rozvrhu)  

Hana Nebojsová z V. tř. získala v krajském kole recitační soutěže Ocenění za troufalost dotknout se hlubší myšlenky. Blahopřejeme.

Dne 9. 4. se zúčastnily okresního kola ve vybíjené starší žákyně, kterým se podařilo v silné konkurenci 12 škol zvítězit. Turnaje se zúčastnily Barbora Smržová, Sabina Jelínková, Lucie Tesařová, Sabina Petlachová, Sabina Hanzlíčková, Marcela Svobodová, Adéla Chytrá, Monika Skoumalová, Karolína Helánová, Veronika Kambová, Radka Hniličková, Kateřina Jelínková a Klára Krejčiříková. Děvčatům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Dne 13. 4. 2015 od 16.00 do 18.00 třídní schůzky a následně konzultace s jednotlivými vyučujícími. 

Přednáška "Nebezpečí na sociálních sítích" 13. 4. 2015

Zveme všechny rodiče na tematickou přednášku Nebezpečí na sociálních sítích, která se uskuteční v den třídních schůzek, v pondělí 13.4. 2015, v 18.00 v učebně informatiky. Přednášku povede pan Kotouček ze sdružení Elim Letovice. Můžete se na něj obrátit i s případnými dotazy již od 17.30. Bližší informace nalezete zde.

 

Dne 20. března proběhla na naší škole matematická soutěž KLOKAN. Nejlepšími řešiteli se stali:

Kategorie CVRČEK: 1. B. Vintrlíková ll. tř., 2. T. Buňka III. A, 3. N. Kolářová a K. Sedláčková II. tř.

Kategorie KLOKÁNEK: 1. F. Buš IV. tř., 2. O. Buňka V. tř., 3. D. Prudký V. tř.

Kategorie KADET: 1. J. Nebojsa VIII. tř., 2. A. Nebojsová IX. tř., 3. L. Prudký VIII. tř.

Kategorie BENJAMÍN: 1. J. Dražka VII. tř., 2. K. Jelínková VII. tř., 3. M. Říha VI. tř.

V úterý 24. března se konalo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Nejlepších výsledků dosáhli:

5. ročník: 1. E. Bachel 2. J. Ambrož

6. ročník: 1. M. Říha, 2. - 3. K. Doleželová a J. Stejskal

7. ročník: 1. A. Čevelová, 2. P. Visingr, 3. F. Racek

8. ročník: 1. J. Nebojsa, 2. F. Kubíček, 3. M. Jankůj

Do okresního kola postoupili: Bachel, Ambrož, Nebojsa, Kubíček, M. Říha

Velkého úspěchu dosáhla v okresním kole recitační soutěže Setkání s poezií v Adamově žákyně V. třídy Hana Nebojsová, která ve své kategorii obsadila 1. místo a postoupila do krajské soutěže Dětská scéna 2015. Hance děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

Ve středu 1. 4. 2015 od 14:00 zveme všechny malé i velké tvořivce na tradiční jarní dílničku s jarmarkem. Děti si mohou na deseti stanovištích vyrobit pěkné velikonoční dekorace a občerstvit  v jídelně školy.                                                                        Těší se na Vás zaměstnanci a starší žáci ZŠ.

 

6. 3. 2015 se konala ve sportovní hale v Kunštátě soutěž ve skoku vysokém Kunštátská laťka. Žákyně naší školy Klára Krejčiříková zvítězila v kategorii mladších žákyň a výkonem 150 cm současně utvořila rekord soutěže v této kategorii. Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů

 

Sběr papíru

Vážení rodiče,
od 20. 2. 2015 probíhá sběr papíru. Kontejner na papír je umístěn u zadního vchodu školy. Výtěžek použijeme výhradně na potřeby a odměny pro žáky. Věříme, že podpoříte dobrou věc a kontejner nám pomůžete naplnit. Děkujeme.

 

Recitační soutěž 1. stupeň - školní kolo

I. kategorie:

1. místo - Barbora Pospíšilová

2. místo - Tereza Zorníková

3. místo - David Simon

II. kategorie:

1. místo - Vít Janíček

2. místo - Magdaléna Simonová

3. místo - Kateřina Sedláčková

III. kategorie:

1. místo - Hana Nebojsová

2. místo - Vendula Lachová

3. místo - Asja Pluhařová

 

Recitační soutěž 2. stupeň - školní kolo

1. místo - Monika Skoumalová

2. místo - Sabina Petlachová

3. místo - Radka Hniličková

 

Poděkování

Naše poděkování patří všem, kteří přispěli do letošní tomboly. DĚKUJEME. Seznam sponzorů naleznete zde.
 
Ve středu 4. února vyvrcholila na blanenském gymnáziu půl roku trvající přírodovědná soutěž družstev žáků. Naše družstvo ve složení Sabina Hanzlíčková, Adéla Chytrá, Marcela Svobodová (9. ročník), Jindřich Nebojsa a Filip Kubíček (8. ročník) se umístili na krásném 3. místě. Toto závěrečné kolo jim v celkovém pořadí vyneslo chvályhodné 4. místo. Blahopřejeme! 

Seznam žáků přijatých do 1. třídy na školní rok 2015-16

ŠKOLNÍ PLES

13. 2. 2015 od 20.00 hodin se uskuteční v sále OÚ v Lipůvce tradiční školní ples. Ples bude slavnostně zahájen tanečním vystoupením žáků naší školy. K poslechu a tanci zahraje skupina Nova Band. 
Vstupenky po 150,- Kč se prodávají od 9. 2. 2015 od 7 hodin v kanceláři ZŠ.

Přivítáme věcný i finanční příspěvek do tomboly, za který předem děkujeme. Dárce zveřejníme na webových stránkách a v místě konání akce.

Výtěžek plesu bude věnován na rozvoj výchovy a vzdělávání našich žáků.

DĚTSKÝ KARNEVAL
Školní družina ZŠ Lipůvka zve všechny děti, rodiče i prarodiče na dětský karneval, který se uskuteční v neděli 15. 2. 2015 od 14:00 v sále Obecního úřadu Lipůvka. Čeká vás zábavný program plný soutěží, písniček a možná přijde i kouzelník. Hlavní téma letošního karnevalu je Tajemný hrad aneb duchové a strašidla. 

Touto cestou děkujeme panu Romanu Škarohlídovi a panu Michalu Lachovi za ozvučení vánoční besídky.

Zápis do 1. třídy se koná ve čtvrtek 15. 1. 2015. Informace k zápisu jsou ke stažení zde:

Informace k zápisu do 1. třídy - 2015/2016 

Zápis do 1. třídy - pozvánka

 Letní tábor Bílý potok bude letos 29. 7. 2015 - 7. 8. 2015, přihlášky čekejte v březnu.

Vánoční besídka se koná 18. 12. v 17.00 v sále OÚ.

Výsledky školního kola Zeměpisné olympiády:

VI. tř. 1. místo Martin Říha, 2. místo Kateřina Doleželová, 3. místo Ondřej Toman

VII. tř. 1. místo David Bureš, 2. místo František Racek, 3. místo Kateřina Jelínková

VIII. a IX. tř. 1. místo Sebastian Bukovský, 2. místo Aneta Staňková, 3. místo Sabina Jelínková

 

Upozorňujeme na nový dokument Opatření k zajištění bezpečnosti dětí (ke stažení zde), který vstupuje v platnost 1. 12. 2014

Výsledky školního kola DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY
1. místo – Sabina Petlachová 44 b.
2. místo – Aneta Staňková 37 b.
3. místo – Sebastian Bukovský 32 b.

Výtvarná soutěž pro žáky 1. a 2. stupně - Andílci a čerti společně chystají Vánoce                        Kreslíme, malujeme, tvarujeme, pečeme.....do 5. 12. Na nejoriginálnější autory čeká sladká odměna.

Vítězkou se stala Meliska Sekaninová, gratulujeme.

                                                                                                                   

Pozvánka
Zveme všechny, kteří si chtějí vychutnat adventní čas, na vánoční výstavu prací žáků školy spojenou s jarmarkem a s dílničkou pro děti (leptání skla a odlévání svíčky). Dospělí si můžou vychutnat svařáček. Rádi Vás přivítáme 4. 12. 2014 od 14 do 17 hodin v přízemí ZŠ. Zároveň si při této příležitosti můžete prohlédnout i jednotlivé učebny. Věříme, že si najdete cestu i na vánoční besídku, na které Vás žáci naší školy potěší koledami, básničkami, scénkou a povídáním o Vánocích    (18. 12. 2014 v 17 hodin v sále OÚ).

 

Přijímací řízení 2014-15

 

Zveme děti na lampionový průvod, který vychází 21. 11. v 17.00 od MŠ v Lipůvce.

Sbírka pro děti z DD Vranov - od 18.11. do konce listopadu probíhá ve škole sbírka sladkostí pro děti z Dětského domova Vranov.
      Všem děkujeme za podporu této charitativní akce. Za ZŠ M. Černá

Konzultační hodiny 24. 11. od 16.00 do 17.30

VRANOVSKÁ EMPIÁDA

Dne 23. 10. 2014 se konala VRANOVSKÁ EMPIÁDA – soutěž družstev v přespolním běhu. Žáci naší                školy se zúčastnili této akce a v náročných podmínkách obsadili přední místa.

V kategorii A se umístilo na 2. místě družstvo 4. třídy ve složení :

Karolína Kovářová, Daniel Dvořák, Michal Tesař

V kategorii B se umístilo na 2. místě družstvo 6. třídy ve složení:

Adriana Hrdličková, Michal Kopecký, Jakub Stejskal

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

                                                                                                                      Mgr. Eva Palátová

Sraz účastníků Vranovské empiády je 23. 10. v 7.30 ve škole!

Ve středu 15. října proběhlo na naší škole školní kolo PŘÍRODOVĚDNÉHO KLOKANA pro žáky 8. a 9. ročníků. Nejlepšími řešiteli se stali:

1. místo: F. Kubíček, VIII. třída

2. místo: M. Svobodová, IX. třída

3. místo: S. Petlachová, IX. třída

                                                            Blahopřejeme!

 

Pro nepřízeň počasí se ruší DRAKIÁDA. Uskuteční se v náhradním termínu 31. 10. 2014 v 15 hodin.

Vážení rodiče,

někteří z Vás nedodrželi termín placení zájmových kroužků, a to do 30. 9. 2014. Vyzýváme Vás k úhradě dlužné částky nejpozději do 17. 10. 2014. V případě, že platba neproběhne k tomuto termínu, bude dítě vyřazeno z evidence příslušného zájmového kroužku. Podrobnější informace v sekci Kroužky.

 

 17. 10. v 15.00 pořádáme Drakiádu. Sraz před školou. Občerstvení zajištěno.

V případě nepříznivého počasí Vás budeme informovat na školním webu o případném zrušení akce a o náhradním termínu.

 

Velmi pěkného výsledku dosáhli na soutěži Lelekovický trilek žáci 3. až 5. třídy, kteří v silné konkurenci obsadili tři 2. místa (Nella Sáňková, Emerich Bachel a Daniel Dvořák) a jedno 5. místo (Aneta Podrazilová). Blahopřejeme!

Pozvánka

Zveme všechny příznivce sportu na slavnostní otevření nového víceúčelového hřiště za školou, které se koná 29. 9. 2014 v 15.00. Účast přislíbila olympijská medailistka a mistryně světa v trojskoku Šárka Kašpárková.

Pro nezpůsobilý terén se ruší EMPIÁDA!

Od úterý 23. 9. 2014 probíhá sběr papíru. Kontejner na papír se nachází na obvyklém místě na návsi v Lipůvce. Výtěžek použijeme výhradně na potřeby a odměny pro žáky. Věříme, že podpoříte dobrou věc a kontejner nám pomůžete naplnit. Děkujeme.

 

Jindřich Nebojsa se zúčastnil výtvarné mezinárodní soutěže, do které se zapojilo 13 evropských zemí. Jeho grafika (suchá jehla) byla vybrána mezi patnáct nejlepších prací.               Gratulujeme!

 

Třídní schůzky se konají 15. 9. 2014 v 16.00 hodin.

 

 Seznam otevřených zájmových kroužků naleznete v sekci Kroužky        

Organizace prvního týdne výuky

pro žáky 1. třídy

pro žáky 2.-9. třídy

 

 

Zahájení školního roku 1. 9. 2014

Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015 proběhne od 8.00 do 9.00 v kmenových třídách.

Žáci školy i jejich rodiče mají možnost navštívit mši svatou v kostele v Lipůvce, která začíná v 10:00.

Školní družina bude v provozu od 9.00 do 11.30.

Pravidelné stravování bude zahájeno v úterý 2. 9. 2014. 

Prosíme žáky, aby si v pondělí přinesli přezůvky a přilhlášky na oběd, děkujeme.

 

Pomůcky pro žáky pro školní rok 2014-15

Pracovní sešity pro školní rok 2014-15 (aktualizováno 29. 8. 2014)

Zde naleznete seznam pracovních sešitů (včetně cen) na příští školní rok pro žáky 2.-9. třídy.