ZŠ Lipůvka

  Aktuality a informace

Úřední hodiny během prázdnin vždy každou středu od 8.00 do 12.00.

 

Pomůcky pro žáky pro školní rok 2014-15

Pracovní sešity pro školní rok 2014-15

Zde naleznete seznam pracovních sešitů (včetně cen) na příští školní rok pro žáky 2.-9. třídy.
 
V pátek 27.6. 2014 provoz školní družiny pouze do 14:00, od 18:00 sraz na NOC VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ.
 

12. 6. uspořádali žáci kroužku Zajímavé matematiky pro své mladší spolužáky školní soutěž v luštění SUDOKU. Nejlepšími řešitelé: 1. místo Sabina Jelínková 8. tř. 108 bodů 2. místo Adéla Čevelová 6. tř. 98 b. 3. místo Kateřina Šanderová 7. tř. 92 b.

Děkujeme touto cestou dětem, které reprezentovaly naši školu na soutěži O pohár krále Jiřího z Kunštátu. Celkem se zúčastnilo 15 škol, kolem 350ti dětí. ZŠ Lipůvka obsadila celkově 5. místo z patnácti soutěžících škol. Každá disciplína byla obsazena třiceti žáky nejlepších v daném sportovním odvětví ve své škole. Z naší školy se nejlépe umístili tito žáci.
600 m – Michaela Skoumalová – 4. místo, Emerich Bachel - 8. místo
400 m – Daniel Dvořák – 5. místo
Skok daleký – Anna Petrásková – 11. místo, Koutná Lucie – 5. místo, Martin Ševčík - 7. místo
50 m – Tomáš Stejskal – 4. místo, Drápalová Marie – 9. místo, Novotný Vojtěch – 5. místo
Hod kriketovým míčkem - Jakub Stejskal – 6. místo, Koutná Lucie – 11. místo, Jindřich Škarohlíd – 6. místo
Štafeta starší žáci - 5. místo (z 15 ti týmů)
Štafeta mladší žáci – 3. místo (ze 14 ti škol)

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se koná 16. 6. 2014 v 16.00 ve škole.

 
V letošním školním roce se velmi úspěšně zúčastnili matematických soutěží dva žáci 5. třídy.
- v okresním kole "Pythagoriády" získala Jana Bušová 2. a Martin Říha 3. místo
- v okresním kole "Matematické olympiády" se Martin umístil na 2. místě a Jana v této soutěži zvítězila.
Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
 

Konzultace s vyučujícími

Vážení rodiče, 9. 6. 2014 od 16.00 do 17.00 máte možnost konzultace s vyučujícími Vašich dětí.

 

Dne 22. 5. 2014 se naše škola zúčastnila celostátní fotbalové soutěže E.On Cup 2014. Utkání proběhlo v Kuřimi na ZŠ Komenského. Ze ZŠ Lipůvka se stejně jako z dalších šesti škol účastnilo celkem přes 30 malých fotbalistů. Hrálo se ve speciálních arénách. Celá akce měla doprovodný program organizovaný formou soutěží, kterých se děti aktivně zúčastnily. Odpoledne bylo vydařené, i když jsme tentokrát nedosáhli na stupně vítězů. Děti si odvezly spolu s nově nabytými tričky i nové zážitky a zkušenosti.
Pedagogický doprovod děkuje touto cestou rodičům, kteří neváhali, přijeli se za námi podívat a pomohli s dopravou malých sportovců (Tomanovi, p. Stejskal, Bušovi, Prudcí, Buňkovi, paní Kopečná, Hruškovi, Zámečníkovi, Prudíkovi, Škarohlídovi, Homolkovi, Mikelovi, Vintrlíkovi, Simonovi). Fota ve fotogalerii.

 

HOLANDSKO 2014

 

V pátek 9. 5. proběhlo v rámci sportovního dopoledne setkání žáků s hráči Komety (Jakub Svoboda, Ondřej Dlapa, Tomaš Dujsík).

Sraz účastníků zájezdu do Osvětimi je 16. 5. 2014 v 6.40 před školou. Polské zloté (20 PLN na vstupné) je možné vyměnit na hranicích nebo přímo v Osvětimi. Nezapomeňte na platný cestovní doklad. Návrat cca v 21 hodin. Další pokyny ZDE.

V matematické soutěži KLOKAN dosáhli naši žáci v rámci okresu Blansko velmi dobrých výsledků.

Kategorie: Cvrček  - 1. místo František Buš

                Klokánek - 3. místo Jana Bušová

                Benjamín - 9. místo Jindřich Nebojsa

                Kadet - 5. místo Terezie Čechová

                           8. místo  Kristýna Kocmanová

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

 

2. 5. ředitelské volno

Dne 24. 4. 2014 se žáci prvního stupně naší školy zúčastnili v Boskovicích okrskového kola soutěže Mc Donalds Cup. V konkurenci dalších tří škol se žáci David Prudký, Emerich Bachel, Ondřej Buňka, Jakub Mušálek, Lukáš Smrž, Jindřich Škarohlíd, Adam Prudík, Jakub Stejskal, Aneta Podrazilová a Elen Jurášková umístili na druhém, postupovém místě. Soupeřili s žáky z Lysic a se dvěma družstvy z Boskovic.
Za vzornou reprezentaci žákům děkujeme a k pěknému umístění gratulujeme.

Žáci 1. - 4. ročníku se 25. 4. 2014 zúčastnili již 4. finálového kola Kuřimské ligy v miniházené. Umístění všech čtyř týmů byla velmi pěkná, největší radost jsme měli z 2. místa, na jehož získání se podíleli tito reprezentanti: Jakub Mušálek, David Prudký, Michal Tesař, Jindřich Škarohlíd, Adam Prudík, Ondřej Buňka, Elen Jurášková, Kateřina Jízdná, Radovan Hodaň, Emerich Bachel, Aneta Podrazilová, Pavel Kocman, František Buš, Nella Sáňková a Marie Drápalová.

25. 4.  žáci 5. až 9. ročníku navštívili v rámci Dne Země farmu Taurus v Protivanově, kde se díky exkurzi po farmě seznámili s moderním chovem krav a produkcí mléka. Návštěvu nám zprostředkoval a také nás provedl Ing. Dušan Drápal, jemuž patří náš dík, stejně jako předsedovi farmy Ing. Jiřímu Hanákovi a dalším zaměstnancům, kteří se nám ochotně věnovali. 

Pokud máte zájem o ŠKOLNÍ DRUŽINU, tak do 30.4.2014 odevzdejte vyplněný zápisní lístek. Další informace a přihláška ZDE .

16. 4. 2014 Do nové Školské rady byli zvoleni: Hana Skoumalová, Ing. Jaroslav Hrůza(za rodiče), Mgr. Marcela Antonovičová, Mgr. Gabriela Jízdná (za pedagogické pracovníky). Za zastupitele byli jmenováni Mgr. Alena Kristýnová a Ing. Dušan Drápal.

16.4. v den ředitelského volna bude pro přihlášené zájemce otevřena ŠD od 8:00 do 12:30

OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ
V rámci projektu Českého olympijského výboru „Česko sportuje“ se naše Základní škola Lipůvka zapojila do OLYMPIJSKÉHO VÍCEBOJE. Jeho hlavním cílem je podpora sportu a zdravého životního stylu. Nejde tedy o soutěž o co nejlepší sportovní výkon, ale hlavně o snahu splnit všechny disciplíny v rámci svých fyzických schopností, a to především v průběhu standardních hodin tělesné výchovy. Podstatné je zapojení co nejvíce žáků základních škol do 6 měřitelných disciplín.
Start plnění disciplín: 7. 4. 2014
Ukončení plnění disciplín: 30. 5. 2014
Garantem projektu je Mgr. Eva Palátová

2. 4. 2014 proběhl v Adamově okresní přebor ve vybíjené mladších žákyň. V konkurenci 13 škol naše dívky obsadily 1. místo a přivezly si zlatý pohár přebornic okresu.  Naši školu reprezentovaly tyto dívky: Klára Krejčiříková, Radka Hniličková, Kateřina Jelínková, Natálie Chlubná, Karolína Helánová, Kateřina Šanderová, Monika Skoumalová, Sabina Jelínková, Sabina Hanzlíčková, Barbora Smržová, Lucie Tesařová a Alžběta Hloušková. Děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci a blahopřejeme.

Nejlepší řešitelé matematické soutěže Klokan, která proběhla 21. 3. 2014:

kategorie Cvrček II. a III. tř.: F. Buš 85 b., P. Kocman 60 b., M. Kořínková 56 b.

kategorie Klokánek IV. a V. tř.: J. Bušová 111 b., M. Říha 96 b., A. Petrásková 92 b.

kategorie Benjamín VI. a VII. tř.: J. Nebojsa 74 b., A. Čevelová 63 b., K. Helánová 61 b.

kategorie Kadet VIII. a IX. tř.: T. Čechová 83 b., K. Kocmanová 80, A. Nebojsová 71 b.

Oznámení

Třídní schůzky se konají 14. 4. 2014 od 16 hodin do 17.30 hodin. Tentýž den od 15. 15 do 16.15 proběhne ve sborovně školy volba dvou zástupců rodičů do školské rady. Prosíme rodiče, aby využili svého práva zvolit si svého zástupce z těchto kandidátů: Dagmar Ďásková, Pavel Janíček, Jitka Sáňková, Ing. Jaroslav Hrůza, Radek Antoňů, Hana Skoumalová, RNDr. Dana Říhová, Ing. Tomáš Racek.

Pozor změna!

16. 4. 2014 nepoteče voda, bude vypnut elektrický proud, proto paní ředitelka vyhlašuje na tento den ředitelské volno. Jarní dílna se uskuteční 15. 4. 2014 od 14.00 do 17.00

Výuka 15. 4. 2014 končí pro I. stupeň po 4. vyuč. hodině, pro II. stupeň po 5. vyuč. hodině.

V pátek 28.3. odpadá Taneční kroužek. Náhrada proběhne v červnu.

27. 3. 2014 Výrazného úspěchu dosáhla žákyně VI. tř. Klára Krejčiříková, která zvítězila v okresním přeboru ve skoku vysokém v kategorii mladších žákyň výkonem 139 cm. Blahopřejeme.

Informace o genetické metodě čtení a psaní v 1. ročníku zde

Noc s Andersenem
Zahájení: 4. 4. 2014 v 18:00 hodin
Ukončení: 5. 4. 2014 v 8:00 hodin
Účastníci: přihlášení žáci z I. stupně (dle odevzdaných přihlášek)
Program:
• zahájení – čtení pozdravu od velvyslance České republiky v Dánském království Jiřího Brodského, MSc
• předčítání z knih – Mgr. Alena Kristýnová, Mgr. Marcela Antonovičová, třídní učitelky z I. stupně
• předčítání a beseda – „Jak vzniká kniha“ – pan Šandera
• pohádková cesta – plnění pohádkových úkolů ve skupinkách dětí
• poslech rozhlasové stanice – on – line vysílání k noci s Andersenem
• vyhodnocení pohádkové cesty
• předání pamětních listů
• pohádkové nocování v jednotlivých třídách I. stupně
• v sobotu – společné ukončení akce – ranní pohádka a odchod dětí domů

Příměstské tábory ŠD ZŠ Lipůvka 2014
I. 14. – 18. 7. 2014, II. 21. - 25. 7. 2014, III. 28. 7. - 1. 8. 2014 
Po-pá 8:00 – 16: 00
Věk: 6 – 10 let ( pro žáky ZŠ)
Max: 15 dětí

Přihlášky a více info v sekci Školní družina

19. 3. 2014 se čtyři žáci naší školy zúčastnili okresního kola v recitační soutěži Setkání s poezií v Adamově. Hana Nebojsová ze IV. třídy se umístila na 3. místě. Blahopřejeme.

Ve středu 19.3. odpadá kroužek Malý šikula. Provoz družiny beze změn. 

Milí rodiče,
dne 7.3. na naší škole vyvrcholila akce Sněhuláci pro Afriku. S nedostatkem sněhu jsme si poradili originálním dílem „ Řetěz plný afrických sněhuláků“. Do vytváření se zapojil celý první stupeň. Hlasovat pro naši školu můžete na https://www.facebook.com/snehulaciproafriku . Směle šiřte odkaz na tyto stránky dál. Všichni sněhuláci budou v jednom albu seřazeni podle pořadového čísla školy a označeni názvem školy (276 Základní škola Lipůvka). Pevně věřím, že si hlasování užijeme hlavně jako zábavu a zpestření charitativní akce. Organizátoři Kol pro Afriku se už těší, aby mohli zvolit ty nej i za sebe a poděkovat vám všem. Nakládka prvních dvou kontejnerů s cca 800 koly za peníze získané ze sněhuláků je již pevně stanovena na 10.4. Na ZŠ Lipůvka jsme vybrali nemalou částku 3300,-. Děkujeme všem, kteří se jakkoli podíleli na této akci.  

17. 3. 2014 Srdečně Vás zveme na JARNÍ TVOŘENÍČKO dne 15. 4. 2014 od 14:00 do 17:00 hodin v prostorách ZŠ Lipůvka. Pro malé šikuly bude připraveno deset stanovišť, kde mohou zažívat dvě hodiny radosti z výtvarného tvoření. Výrobky (např. veselá vajíčka, malované slepičky, ovečky z dutého vlákna, dřevěné truhličky, větrníky do truhlíků...) se budou pohybovat v rozmezí od 5 do 35 Kč.
Součástí dílny bude malý jarmark s dekoračními předměty a pamlsky.

25. 2. 2014 proběhlo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Naši školu reprezentovali Fr. Racek (6. roč.), Jindřich Nebojsa (7. roč.) a Tadeáš Černý (9. roč.), kteří se umístili na 11., 5. a 6. místě. Blahopřejeme.


5. 3. 2014 se naše škola zúčastnila turnaje v halové kopané v kategorii IV - chlapci, který se konal v Blansku v hale ČKD. V silné konkurenci sice náš tým ve složení Jakub Racek, Martin Chytrý, Miroslav Doležel, Petr Frýza, Vítek Kopecký, Petr Nešetřil a Jan Bureš nepostoupil ze skupiny, ale není vždycky důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Děkuji všem hráčům za dobré výkony a vzornou reprezentaci.                                                                                                                               Mgr. Eva Palátová 

5. 3. 2014 41 žáků 5. - 9. ročníku navštívilo brněnskou Kajot arénu, kde nejprve sledovali trénink A týmu Komety, později si sami zabruslili, přičemž si mohli zastřílet na brankáře Komety. Někteří hráči si s dětmi ochotně popovídali a vyfotili. V další části programu děti sledovaly ukázku práce policejního psa, prohlédly si sanitku záchranné služby, moderně vybavené hasičské auto a zbraně, které používá Policie ČR. Akce se mohla uskutečnit díky partnerství Lipůvky s Kometou Brno. Fota ve fotogalerii.

6. 3. 2014 Jakub Racek z 9. tř. se umístil na 3. místě v recitační soutěži "O lysické sluníčko"

26. 2. 2014 Z důvodu posunutí termínu pro dokončení podlahářských prací v tělocvičně je termín otevření odložen na sobotu 8. 3. 2014. Děkujeme za pochopení.

Výdej zápisových lístků na SŠ: 3.3. a 5.3.do 15:00, 4.3.do 16:00, s sebou nutný OP

25. 2. 2014  Máte-li zájem o akvarijní rybičky (zdarma), volejte na číslo 737287542.

24. 2. 2014 Rozhodnutí o přijetí žáků do I. třídy

14. 2. 2014 Na základě úspěšně zvládnutého projektu Moje olympiáda se 35 žáků naší školy zúčastnilo výletu do Olympijského parku Soči - Letná 2014, kde si děti vyzkoušely některé sportovní disciplíny a převzaly ocenění. Velmi příjemná atmosféra byla umocněna i pěkným počasím. Fota ve fotogalerii.

Děkujeme všem, kteří přispěli do naší plesové tomboly. Seznam sponzorů.

10. 2. 2014 Ředitelské volno

 

Dětský karneval

Školní družina ZŠ Lipůvka zve všechny děti i rodiče na dětský karneval, který se uskuteční v neděli 

9. 2. 2014 od 14:00 v sále Obecního úřadu Lipůvka.
Čeká vás zábavný program plný soutěží, písniček a těšit se můžete i na žonglování. Hlavní téma letošního karnevalu je Návštěva odjinud aneb ufoni, marťani a mimoni.
Součástí karnevalu bude tradičně i dětská tombola. Ráda bych touto cestou požádala veřejnost o finanční nebo věcný příspěvek do tomboly. Budeme rádi za každou drobnost. Těm, co již přispěli, děkujeme.

Ples ZŠ Lipůvka

Zveme všechny občany Lipůvky a okolí, zvláště naše bývalé žáky, na náš školní ples, který pořádáme 7. 2. 2014 od 20.00. Ples bude tradičně zahájen předtančením žáků 9. třídy.

Vážení rodiče a přátelé školy, obracíme se na Vás s prosbou o dar do tomboly na školní ples. Výtěžek plesu bude věnován na rozvoj výchovy a vzdělávání našich žáků.

Prodej vstupenek na školní ples začíná 3. 2. 2014 od 7.00 v kanceláři základní školy.

31.1. 2014 Mimořádný provoz ŠD 7:30 - 14:00 více v sekci Školní družina.  

Zájmové kroužky s přihláškou na II. pololetí již vyvěšeny v sekci Kroužky . Přihlášky i platby do 31.1. 2014.

Zápis do prvních tříd se koná ve čtvrtek 16. 1. 2014 od 14:00 do 16:00 hodin

Informace k zápisu do I. třídy (všechny potřebné dokumenty naleznete pod záložkou Dokumenty)

 

V pondělí 13. 1. 2014 od 15.30 do 17 hodin možné konzultace rodičů s vyučujícími.

 

Děkujeme panu Lachovi a panu Škarohlídovi za ozvučení Vánoční besídky a manželům Tesařovým za finanční příspěvek na pronájem techniky. Paní Novotné děkujeme za příspěvek ze sběru papíru a panu Kocmanovi za dovoz a odvoz klavíru.

V pondělí 16. 12. 2013 bude provoz ŠD pouze do 15:00

Dne 16.12. se nebude konat kroužek Výroba šperků a dekorativních předmětů , náhrada proběhne 13. 1. 2014 15:00 - 17:00.

V pátek 13. 12. z důvodu konání vánoční výstavy končí všechny třídy I. stupně výuku po 4. hodině a všechny třídy II. stupně po 5. hodině

10. 12. 2013 Družstvo starších žákyň (Kocmanová, Šancová, Flaišingerová, Buřtová, Čechová, Hellerová,Zámečníková, Petlachová, Tesařová, Jelínková, Hanzlíčková, Smržová) obsadilo v Okresním finále ve florbalu 4. místo, což je vzhledem k silné konkurenci podstatně větších škol určitě úspěchem. Děvčata zaslouží pochvalu především za bojovnost.

4. 12. 2013 Výsledky školního kola Dějepisné olympiády: 1. místo Jakub Racek, 2. místo Matěj Chytrý, 3. místo Tadeáš Černý (všichni IX. tř.)

2.12.2013 se na naší škole uskutečnilo školní kolo ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY. Celkem se ho zúčastnilo 30 žáků 6.-9. ročníku.

Nejlepší řešitelé: 6. ročník 1. F. Racek; 2. K. Jelínková; 3. J.Šipka, 7. ročník 1. J.Nebojsa;            2. M. Musil, 3. J. Bureš, 8. a 9. ročník  1. T. Černý; 2. T. Šancová, 3. J. Racek

Absolutním vítězem se stal Tadeáš Černý (9. ročník) s úspěšností řešní 89%. Blahopřejeme! 

 

2. 12. 2013 Výsledky školního kola olympiády v českém jazyce: 1. místo Kristýna Kocmanová, 2. místo Jakub Racek, 3. místo Miroslav Doležel (všichni IX. tř.). Blahopřejeme.

27.11.2013 se žákyně ZŠ Lipůvka zúčastnily okresního přeboru ve florbalu starších žákyň. Blizší informace zde. Fotografie naleznete ve fotogalerii. 

Sbírka pro Dětský domov Vranov do 3. 12.: (4. 12. - návštěva 15:45 hodin)

19.11.2013 Informace o průběhu přijímacího řízení ve školním roce 2013-14

19.11.2013 Informace pro rodiče žáků 5. třídy - Informatika

11.11.2013 se naše škola zúčastnila okresního kola ve florbalu starších žáků. Bližší informace zde. Fotografie naleznete ve fotogalerii (společně s mladšími žáky)

13.11.2013 Vzhledem k opakovanému výskytu vší v naší škole, prosíme rodiče, aby dětem důkladně zkontrolovali a případně ošetřili vlasy. Bližší informace o pedikulóze naleznete zde.

       -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na vánoční výstavu a vánoční besídku

Zveme do ZŠ Lipůvka všechny, kteří si chtějí vychutnat adventní čas, na naši vánoční výstavu spojenou s jarmarkem, podáváním čaje a svařáčku. Nakoupit si můžete perníčky, medovník, šperky, keramiku, svíčky, mýdla, šitá přáníčka, mošt, vánoční aranžmá, ... (13. 12. 2013 od 14 do 17 hodin   v přízemí). Věříme, že si najdete cestu také na vánoční besídku, na které Vás žáci naší školy potěší koledami, básničkami, scénkou a povídáním o Vánocích (19. 12. 2013 v 17 hodin v přízemí). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
4.11.2013 se naše škola zúčastnila okresního kola ve florbalu mladších žáků, které se konalo ve Sportovní hale na Údolní v Blansku. Bližší informace zde. Fotografie naleznete ve fotogalerii
 

Akce - sbírka oblečení a sladkostí pro děti z DĚTSKÉHO DOMOVA VRANOV probíhá do konce listopadu. Za účast na této dobročinné sbírce všem děkujeme.

 

Vánoční výtvarná soutěž pro žáky naší školy - Můj vánoční BETLÉM - Kdo máte čas a chuť, vytvořte si jakoukoliv technikou svůj BETLÉM, který bude vystaven v přízemí školy po celý měsíc prosinec. Výherci soutěže se mohou těšit na sladkou cenu.                                                                                               (BETLÉMKY noste od 25. 11. do 29.11. - 2. poschodí M. Černá)

3.11. 2013 Informace k volbě povolání a přijímacímu řízení 2013-14

25. 10. 2013 se žáci 7. - 9. třídy vydali na exkurzi do Kartografického centra ve Velkých Opatovicích a na prohlídku zámku v Lysicích. Rozšířili si tak vědomosti především z oblasti zeměpisu a dějepisu.

22. 10. 2013 se 15 žáků 9. třídy zúčastnilo v Letovicích na Masarykově škole práce soutěže Dřevo - materiál budoucnosti. Pětičlenná družstva postupně plnila na 18 stanovištích vědomostní a dovednostní úkoly vesměs spojené se zpracováním dřeva. Naše týmy obsadily 4., 5. a 8. místo z celkového počtu 16 družstev.


HC Kometa Brno ve spolupráci se školským zařízením pro environmentální vzdělávání Lipka uspořádala 1. ročník akce EKO den s Kometou, které se zúčastnilo 43 žáků II. stupně naší školy.21. 10. 2013 se v brněnské Kajot Areně sešlo více než 700 dětí z Brna a okolí, aby se nejprve podívaly na trénink „A“ týmu Komety a poté vyrazily pod odborným ekologickým dozorem a za doprovodu hráčů „A“ týmu Komety čistit a třídit odpad v okolí dominanty města Brna hradu Špilberk. Netřeba zdůrazňovat, že pro děti bylo nejatraktivnější setkání s hokejisty, kteří si s nimi ochotně povídali a udělovali podpisy.Po návratu do Kajot Areny byli vyhlášeni nejpilnější „sběrači „ a následovala prohlídka zázemí „A“ týmu a bruslení. Všem dětem určitě zůstanou na tuto akci velmi příjemné vzpomínky. Fotografie jsou umístěné ve fotogalerii.

16. 10. 2013 proběhlo školní kolo soutěže "Přírodovědný klokan" pro 8. a 9. třídy. Nejlepšími řešiteli byli: 1. místo Matěj Chytrý 9. tř., 2. místo Terezie Čechová 9. tř., 3. místo Tereza Šancová 9. tř., Adéla Chytrá 8. tř., Vítek Kopecký 8. tř., Anna Nebojsová 8. tř. Blahopřejeme.

VV - atelier: náhrada za podzimní prázdniny : pátek 25. 10. (viz  Kroužky)

21.10. 2013 Ve středu 6. 11. 2013 pořádá Školní družina ZŠ Lipůvka výlet rodičů s dětmi do zábavního centra Bongo Brno.
čas: 17: 00 - 19: 00
vstupné: Děti od 2let 70,-  Dospělí 79,-
sraz: 16:45 před halou! (doprava vlastní)
Nutná rezervace předem na e-mail: marketa.skovajsova@seznam.cz
Tato výhodná cena platí pouze pro přihlášené. Platí se na místě podle jmenného seznamu. Uzávěrka přihlášek 1.11.2013 !!!
Více info: Markéta Skovajsová (mobil:739 288 168, e-mail: marketa.skovajsova@seznam.cz)
 
21. 10. 2013 se 42 dětí II. stupně zúčastní přínosné akce "EKO den s Kometou" v Brně. Rádi bychom umožnili nadšeným dobrovolníkům z řad našich žáků cestování zdarma, proto rádi přivítáme sponzorský příspěvek na dopravu do Brna a zpět. Děkujeme.
 
3. 10. 2013 se šest našich žáků zúčastnilo soutěže Lelekovický trilek (matematický úkol, jízda na kole, běh). V kategorii 3. tříd se na 5. místě umístil Michal Tesař, na 6. místě Jindřich Škarohlíd a na 10. místě Tereza Šmardová, v kategorii 4. tříd na 2. místě skončila Nella Sáňková, v kategorii 5. tříd 2. místo obsadila Michaela Skoumalová a 3.-4. místo Lukáš Smrž. Blahopřejeme. Za odvoz kol a dětí děkujeme panu Sáňkovi.
 
1.10.2013 Děkujeme paní Lachové za materiál do výtvarného ateliéru v hodnotě 1000 Kč.
 
1.10.2013 Na stránkách paní Hruškové je možné již objednávat Fit svačinky. Rozvážka bude probíhat od listopadu každou středu. www.fitsvacinka.cz
 
27.9.2013 Prosíme rodiče, kteří projevili předběžný zájem o účast žáka ve školním klubu, aby vyplnili závaznou přihlášku a odevzdali ji co nejdříve paní vychovatelce Skovajsové. Tiskopis stahujte zde.
  Hlídání dětí ve školním klubu bude probíhat každé pondělí 11:30 - 13:30 a úterý 12:30 - 13:30 ve třídě II.A pod dozorem paní vychovatelky J. Svobodové. Začínáme 1.10. ! Vyplněné přihlášky děti donesou p. vychovatelce Skovajsové nebo p. Svobodové. Ostatní dny školní klub pro malý počet zájemců nebyl otevřen.  Informace ke stažení zde.
 
26. 9. 2013 se sedm tříčlenných družstev z naší školy zúčastnilo 10. ročníku Vranovské empiády. Tohoto branného závodu se zúčastnilo celkem 110 družstev.
V takto silné konkurenci se naši zástupci neztratili. V kategorii 4. - 5. tříd obsadila naše družstva 4. místo (A. Hrdličková, J. Stejskal, O. Toman), 6. místo (D. Prudký, E. Bachel, M. Skoumalová) a 9. místo (R. Hodaň, O. Buňka, E. Jurášková), v kategorii 6. - 7. tříd jsme obsadili 4. místo (J. Bureš, M. Skoumalová, J. Nebojsa), 5. místo (N. Chlubná, M. Antoňů, M. Švaňhal) a 7. místo (D. Bureš, F. Racek, R. Hniličková), v kategorii 8. - 9. tříd se naši zástupci umístili na 8. místě (S. Hanzlíčková, M. Chytrý, K. Kocmanová). Žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
 

Evropský den jazyků 

25.9.2013 se na naší škole konaly akce ku příležitosti Evropského dne jazyků. Blizší informace naleznete zde. Fotografie jsou umístěné ve fotogalerii.
 
 
  
20. 9. 2013 - Paní Andrea Hrušková plánuje dodávky Fit svačinek pro žáky od 6. 11. 2013. Podrobnější informace najdete na webových stránkách www.fitsvacinka.cz nejpozději do 14. 10. 2013
 
Prosíme odevzdat vedoucím kroužků nejpozději do 23. 9. 2013! Aktuální seznam včetně cen, termínu
a základních informací naleznete pod záložkou Kroužky
 
16. 9 . 2013 - Předběžná přihláška do školního klubu ZŠ Lipůvka (pozor, nejedná se o přihlášku do kroužků) Prosíme o odevzdání přihlášek do 23. 9. 2013 paní vychovatelce Skovajsové!
 
16. 9. 2013 - Základní informace pro rodiče - třídní schůzky (informace, které byly na třídních schůzkách podávány)
 
2. 9. 2013 - Rozvrhy jednotlivých tříd najdete pod záložkou "Třídy". Změna vyhrazena. 
31. 8. 2013 

Zvonění ve školním roce 2013-14

Důležité informace pro rodiče o školním stravování

Informace o provozu školní družiny ve školním roce 2013 – 2014

- Informace k organizaci školního roku 2013/2014 (prázdniny) naleznete pod záložkou školní rok

29. 8. 2013 -  Školní rok začíná v pondělí 2.9. v 8.00. Školní družina bude v provozu od 9.00 - 14.00.   
 
Celkové ceny za pracovní sešity, pomůcky a rozvrhy pro školní rok 2013–14 naleznete pod odkazem "Třídy"