ZŠ Lipůvka

Aktuality a informace

Ve středu 22.11.2017 nebude Přírodovědně badatelský kroužek - z důvodů účasti vyučující na přírodovědné soutěži - náhradní termín bude v úterý 21.11.2017 v 12:45 - 13:45. Děkuji za pochopení Bohumila Klangová

 

Žáci osmého a devátého ročníku se účastnili soutěže Přírodovědný klokan, která prověřila jejich znalosti napříč přírodovědnými předměty. Nejlepšími řešiteli se stali:

1. Ondřej Toman

2. Kateřina Doleželová

3. Julie Matylda Jankůj a Lucie Šmardová

 

Bílý pátek

Tento pátek 10. listopadu byla v rámci našich barevných listopadových pátků byl bílý a ve škole bylo, jak když napadne první sníh.... však se podívejte do galerie. Příští pátek 17. listopadu je státní svátek a další pátek 24. listopadu všichni v hnědé!

Pátá třída - tvorba reklamy

Pátá třída tvořila reklamy, některé byly opravdu pěkné, podělíme se o ně tady.

 Exkurze do Anthroposu

V úterý 31. října se žáci 6. a 7. ročníku zúčastnili exkurze do pavilonu Anthropos v Brně. Zde navštívili interaktivní výstavu zaměřenou na neandrtálce. Žáci se díky odbornému výkladu dozvěděli spoustu zajímavých informací o způsobu života v pravěku, antropologickém vývoji neandrtálců a výrobě pravěkých nástrojů. Navíc si zde mohli vyzkoušet práci s nástroji z pazourků nebo osahat repliku lebky neandrtálce. Ke konci programu bylo zařazeno i poznávání bylin (neandertálci se pomocí bylin dokázali léčit) a prvky dramatické výchovy, kdy děti ve skupinkách předváděly výjevy ze života neandertálců. Kromě výše zmíněné expozice navštívili žáci i výstavu obrazů Zdeňka Buriana, zobrazujících výjevy ze života pralidí či rekonstrukce dávno vymřelých zvířat a předků člověka. Exkurze byla velmi příjemnou změnou oproti běžné výuce dějepisu, kterou si všichni náležitě užili.

 

VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ POHLEDNICE 

- pouze pro jednotlivce (velikost A4 - malba, kresba, možnost použití textilií - lepení) 

- výtvory odevzdejte v týdnu od 4. 12.- 8.12. 2017  M. Černá

 

Pozvánka na vánoční besídku žáků ZŠ Lipůvka

Zveme všechny, kteří si rádi vychutnávají předvánoční atmosféru, na tradiční vánoční besídku žáků naší školy. Uskuteční se 21. 12. 2017 v sále OÚ od 17 hodin.

 

MIKULÁŠSKÁ SBÍRKA pro děti z DD Vranov -  proběhne ve dnech od 13. 11. - 30. 11. 2017                (předání sbírky proběhne 4. 12.)

 Děkujeme všem, kteří se zapojí do této charitativní akce.             M. Černá

 

Červený pátek
3.11.2017 proběhl v naší škole červený pátek a ve škole bylo opravdu červeno. Už chystejte doma oblečky na příští týden. Příští pátek bude barva BÍLÁ.
 
Badatelský víkend v Břevnici

O víkendu 21. a 22. října jsme s největšími odvážlivci z badatelského a přírodovědně-badatelského kroužku vyrazili na badatelský víkend na hájenku v Břevnici. Čekala nás krásně zbarvená podzimní příroda lesů na Vysočině, pan hajný a jeho věrný pes Aty. Během víkendu jsme se proměnili v malé badatele, plnili jsme spoustu úkolů, prozkoumávali taje okolní přírody, sbírali houby, pozorovali jeleny, zachraňovali světlušky, rozdělávali oheň, na kterém jsme si pak opekli špekáčky a hlavně si užili spoustu legrace. Vrátili jsme se vyčerpaní, ale plni zážitků. Za své úsilí jsme si vysloužili Osvědčení mladého badatele a hlavně sladkou odměnu.

 


Den stromů

V pátek 20. října jsme na škole během celého dne slavili Den stromů. Vyzdobili jsme školu a třídy a téma stromů se prolínalo i učivem v jednotlivých vyučovacích předmětech. Vyráběli jsme stromy z hlíny i papíru, zjistili jsme, jaký je náš národní strom, počítali jsme výšku a obvod stromů a slovní úlohy o stromech na Pythagorovu větu. Chtěli jsme tak oslavit den, který slaví většina světa a má připomenout význam a důležitost stromů, na kterou občas zapomínáme.

DRAKIÁDA A PODZIMNÍ DEN SE ZVÍŘÁTKY

 V pondělí 16. 10. 2017 se na školní zahradě sešlo na 80 dětí i se svými rodiči, aby si opět po roce aktivně užili slunné podzimní odpoledne. Tentokrát se do přípravy opravdu se zaujetím vrhli žáci 5. třídy, kteří přivedli svoje domácí mazlíčky. Ukázali tak, že jde opravdu o širokou škálu zvířat, která tu byla v zastoupení několika pejsků, křečků, králíků, morčat či osmáků. Přehlídku ovšem zpestřovaly také druhy jako sklípkan, korálovka, vodní i suchozemská želva, šnek africký, andulka a různobarevné rybičky. Soutěžící si poměřili svoje síly v různých vědomostních a sportovních disciplínách včetně pouštění draků. Za svůj výkon si nakonec každý kromě sladké odměny mohl opéct špekáček, případně získat některou z hodnotných cen.  Za organizační zajištění děkujeme paním učitelkám 1. stupně a vychovatelkám školní družiny.  Obci a paní místostarostce Marcele Antonovičové děkujeme za zajištění Drakiády včetně příkladného větrného počasí a občerstvení.

 

V úterý 10. 10. se družstvo chlapců z IX. třídy (M. Kopecký, R. Kořínek, J. a T. Stejskalovi, J. a O. Tomanovi) zúčastnilo soutěže Dřevo - materiál budoucnosti na Masarykově střední škole v Letovicích. Chlapci v silné konkurenci obstáli a obsadili solidní 13. místo. Děkujeme.

Drakiáda a podzimní den se zvířátky:

  • Pondělí 16. 10. 2017 v 15:00 - 17:00
  • pro všechny děti a jejich draky
  • soutěže za školou, drakiáda na poli před školou
  • výstava domácích mazlíčků
  • opékání špekáčů nakonec

Děti, rodiče i draci, jste srdečně zváni!

 

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že se ve škole objevily vši, žádáme Vás o zvýšenou kontrolu vlasů Vašich dětí.
Podotýkáme, že diagnostikovat výskyt vší u dětí mohou pouze rodiče, lékaři, nikoli učitelé a vychovatelé. Z tohoto důvodu Vás prosíme o spolupráci. Účinnost léčby zvýšíte tím, že nás budete o výskytu vší informovat a my informaci o výskytu vší předáme dalším rodičům. V současné době jsou na trhu pouze dva přípravky schválené pro použití pro člověka, a to DIFFUSIL CARE a HEDRIN. Při jejich použití je nutné postupovat podle návodu výrobce.
Děkujeme za spolupráci.

Branný den

Ve středu 27. září proběhl na naší škole tzv. branný den. Přesně v 8:00, po rozhlasové výzvě, opustili organizovaně žáci školní budovu a za pouhé 3 minuty od poplachu se shromáždili na školním pozemku za budovou. Po součtu všech přeživších a obětí a projevu paní ředitelky byli žáci rozděleni do 5 skupin dle svého věku a začali organizovaně obcházet připravená instruktážní stanoviště. Na každém stanovišti čekal na žáky odborně vyškolený instruktor, který je zábavnou formou provedl danou problematikou.
Na stanovišti evakuace si nejprve děti připomněly, co si lze pod tímto pojmem představit. Formou brainstormingu proběhla diskuze o tom, kdy a za jakých situací může probíhat evakuace. Instruktor žákům nastínil možné chování během krizových situací a pustil audio ukázky sirén a požárních poplachů. Na závěr přednášky byly děti rozděleny do týmů, které mezi sebou soutěžily o nejlepší sbalení evakuačního zavazadla, kdy si žáci mohli osahat skutečné rekvizity (batoh, lékárničku, alumatku atd.)
Dalším stanovištěm byl tzv. POKOS (příprava občanů k obraně státu). Zde byli žáci seznámeni se strukturou vedení naší armády a jejími úkoly a zopakovali si základní informace o vojenské policii, NATO nebo EU. Velký důraz byl brán na provázání AČR a integrovaného záchranného systému. Žáci si mohli vyzkoušet běh ve vojenských maskáčích a helmách a transport raněného ve vojenských nosítkách.
Stanoviště zdravovědy poskytlo žákům mnoho důležitých informací ohledně chování se v krizových situacích a záchrany cizího života. Především byl kladen důraz na první pomoc, ale i na obezřetnost a vlastní bezpečnost. Kromě praktického lekce oživování na resuscitační figuríně si žáci teoreticky zopakovali krizová telefonní čísla, správnou komunikaci s operátorkou na telefonu a co nejpřesnější udání své polohy.
Na stanovišti protichemické obrany byli žáci seznámeni s nebezpečnými látkami v našem bezprostředním okolí. Byli názorně seznámeni se značením nebezpečných látek a jejich případných nádob a způsoby měření jejich koncentrace v okolí. Velmi zajímavé bylo podrobné seznámení s plynovými maskami a jejich historickým a konstrukčním vývojem. Žáci si mohli vyzkoušet kompletní protichemický oděv.
Asi nejatraktivnější bylo stanoviště, které se věnovalo zbraním AČR. Zde byly k vidění střelné zbraně, které využívají (nebo ještě nedávno využívali) naši vojáci. Kromě autentických zbraní zde byly k vidění a vyzkoušení i neprůstřelné vesty, přilby či batohy. Navíc si každý mohl zkusit zastřílet na terč z airsoftových replik zbraní.
Závěrem lze říct, že branný den splnil svůj účel a jak žáci, tak i učitelé si jej náležitě užili.

 

 

Na den 29. 9. 2017 je vyhlášeno ředitelské volno. 

 

VV ateliery - prosím o zaplacení z důvodu nakoupení materiálu.     Černá

 

Šesté třídy zdraví z adaptačního kurzu v Jedovnicích - mají se tam dobře!

 

Školní rok 2017/2018 bude slavnostně zahájen 4. 9. 2017 v 8.00 v tělocvičně ZŠ Lipůvka. Po společném zahájení žáci 2. - 9. tříd odcházejí domů, prvňáčci a jejich rodiče se sejdou ve své třídě s paní učitelkou. V 9.00 se koná schůzka rodičů s vedoucí vychovatelkou ve školní jídelně, děti si v té době prohlédnou školní družinu. Pravidelný provoz ve školní družině bude zahájen 5. 9. Vaří se taktéž od 5. 9. 2017.

5. září 1. ročník končí v 10:55

          2. -3. ročník končí v 11:15

          4. - 5. ročník končí v 11:35

          6. - 7. ročník končí v 11:55

          8. - 9. ročník končí v 12:15

Od 6. září 2017 bude výuka probíhat dle rozvrhu hodin.

 

Pan učitel Fanta oznamuje, že zápis hry na kytaru se koná ve středu 6. 9. v učebně VIII. tř. od 13 do 15 hodin.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Přejeme všem, žákům i jejich rodičům, krásné prožití prázdnin. Školní rok 2017/18 začíná až 4. 9. 2017, tak si užívejte léta!

 

 

 Ve dnech 28.5.-2.6.2017 naši žáci druhého stupně vyjeli na zájezd do Anglie. Počasí nám přálo a viděli jsme spoustu zajímavých míst – Christ Church College v Oxfordu, rodný dům W.Shakespeara ve Stratfordu nad Avonou, čokoládovnu u Birminghamu, tajuplný a romantický hrad Warwick, Black Country Living Museum –původní stavby v krajině pocházející z 19.století , Worcester – místo, kde jsme bydleli a samozřejmě Londýn se svými skvosty – Big Ben, Houses of Parliament, Buckingham Palace, Trafalgar Square…… Krásnou tečkou za naší návštěvou hlavního města byla plavba na řece Temži.
PaedDr. Bente Bartová

 

Na konci května dostali druháčci za úkol napsat svůj první opravdový dopis. Mohli napsat pár vět prarodičům, kamarádům a nebo nějaké slavné osobnosti, kterou obdivují. Před pár lety jsme dostali krásný pozdrav od Zdeňka Svěráka a letos ve schránce šikovného pisatele Šimona Koláře skončil autogram Petra Čecha a k Lidušce Drápalové doputoval dopis od ministra zemědělství Mariana Jurečky. Lepší odměnu si za svoje úsilí nemohli zasloužit. (autogramy od Petra Čecha zde, dopis od pana ministra Jurečky tady)

 

Plánovaný příjezd ze školy v přírodě je v 14:30, případné zpoždění je závislé na plynulosti dopravy.

 

EKO Den s Kometou

Dětské úsměvy, slunečné počasí a víc než tuna vysbíraných a vytříděných odpadků. Tak vypadalo páteční dopoledne  (9. 6.) v obci Deblín, kde se konal již 5. ročník oblíbené akce EKO Den s Kometou. Děti ze škol, školek a dětských domovů z celého Jihomoravského kraje tu spolu s brněnskými hokejisty a generálním partnerem akce Lesy města Brna vyčistily les a jeho okolí. Připraven pro ně byl bohatý doprovodný program v čele s autogramiádou hokejových mistrů republiky. Této akce se zúčastnila také 9. třída naší školy, našim průvodcem byl hokejista Hynek Zohorna.

 

Výlet do ZOO

V pátek, 2.6., jsme my, žáci 5.A, a třída 5.B jeli do ZOO Brno. Měli jsme nachystaný zajímavý program, podle kterého jsme se řídili. Protože nám vyšlo i počasí, viděli jsme i spoustu zvířat. Výlet se vydařil, v ZOO se nám moc líbilo.

                                              kolektiv třídy 5.A

 

Ve středu 31. 5. se v Blansku uskutečnilo závěrečné kolo korespondenční soutěže, které se zúčastnilo družstvo z naší školy ve složení Monika Svánovská, Ondřej Buňka, Rostislav Kořínek, Jakub Toman a Ondřej Toman. Soutěžící museli prokázat znalosti z učiva přírodopisu, zeměpisu, chemie a fyziky a obstáli se ctí, neboť skončili na 3. místě. Blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

 

V pátek 26. 5. se 12 žáků z 2. - 5. ročníku zúčastnilo atletických závodů O pohár krále Jiřího. Nejúspěšnější bylo družstvo ml. děvčat ve složení Berenika Blašková, Karolína Kopečná a Andrea Veselá, které dosáhlo na celkové 2. místo v konkurenci 18 škol. Děvčatům blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

 

Účastníci pobytu v Anglii zdraví dnes z Oxfordu, fotky průběžně budeme vkládat do fotogalerie.

Předání sbírky pro DD Vranov proběhne ve středu 31. 5. v odpoledních hodinách. Černá

Ve středu 24.5.2017 se děvčata 8. a 9. ročníku zúčastnila okresního kola ve vybíjené v Adamově. Dívky si vedly velice solidně a obsadily krásné 3. místo. Soutěže se zúčastnily Alžběta Hloušková, Radka Hniličková, Kateřina Jelínková, Julie Handlířová, Vendula Závodníková, Klára Krejčiříková, Natálie Chlubná, Lucie Šmardová, Natálie Páleníková, Petra Pařízková, Sandra Motyčková a Monika Svánovská. Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za vynikající reprezentaci školy!

 

Výběr děvčat z 8. a 9. třídy se v úterý 23.5.2017 zúčastnil krajského kola atletického závodu Poháru rozhlasu v Břeclavi. Děvčata se v silné konkurenci velmi dobře držela a celkově obsadila 7. místo. Bodově si i oproti minulému závodu polepšila. Ve skoku vysokém se na 2. místě umístila Klára Krejčiříková, ve skoku dalekém si Klára vylepšila svůj nejlepší výkon a s 533cm suverénně zvítězila. Neztratila se ani Natálie Chlubná, která ve skoku dalekém s výkonem 456cm obsadila pátou pozici a v běhu na 60m šesté místo. Štafeta děvčat na 4x60m skončila také šestá. Závodu se zúčastnily Klára Krejčiříková, Natálie Chlubná, Radka Hniličková, Kateřina Jelínková, Alžběta Hloušková, Lucie Šmardová a Sandra Motyčková. Děvčatům děkujeme za skvělou reprezentaci školy a těšíme se na další krásné výsledky!

 

Vážení rodiče, byl nám nahlášen výskyt vší u jednoho z žáků I. stupně.  Prosíme o důkladnou prohlídku vlasů Vašich dětí a jejich případné ošetření. Děkujeme.

 

VV atelier - náhrada (31. 5.) 2. třída - po 22. 5. 13:30 - 15:00, 1. třída (za 31. 5.) st 24. 5. 14:30 - 16:00 3. třídy (31. 5.) po22. 5. 15:00 - 16:30                                             Černá

 

Ve středu 17.5.2017 se výběr našich děvčat 8.-9. třídy zúčastnil atletického závodu POHÁR ROZHLASU. Okresní kolo se uskutečnilo v Blansku a naše dívky se díky skvělému výkonu celého družstva umístily na 1. místě, čímž si zajistily postup do krajského kola, které se uskuteční 23.5.2017 v Břeclavi. Za tým závodily Klára Krejčiříková, Natálie Chlubná, Radka Hniličková, Kateřina Jelínková, Vendula Závodníková a Lucie Šmardová. Dívkám moc děkujeme a přejeme úspěch v krajském kole!

 

Dne 10. 5. 2017 se žáci 4. a 5. ročníků zúčastnili okresního kola vybíjené, kam postoupili z 1. místa kola okrskového. I zde si vedli skvěle a mezi silnou konkurencí obsadili  v okrese Blansko 2. místo. Hráli ve složení M. Ševčík, T. Jurášek, D. Zámečník, V. Novotný, K. Jelínek, T. Buňka, J Reka,  K. Sedláčková, V. Ševečková, A Sáňka, Š Henek, D. Chlubný, D. Kopřiva, J. Dvořák.

Za vzornou reprezentaci školy děkujeme a gratulujeme ke skvělému výsledku.

 

Celostátní výtvarná soutěž - Vendula Lachová a Tereza Šmardová z 6. třídy se umístily na krásném 2. místě v soutěži - Za tajemstvím čisté vody v kategorii komiks.  Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Vítězná práce v PDF

 

 Sbírka sladkostí pro děti z DD Vranov a dětem ze sdružení APLA ke Dni dětí  - proběhne ve dnech od 15. 5. - 26. 5. Všem děkujeme za podporu této charitativní akce.

Setkání paní učitelky Jízdné s budoucími prvňáčky proběhne 10. 5. a 24. 5., vždy v 15.00 v učebně II. třídy (1. patro).

 

Nabízíme práci uklízečky na poloviční úvazek. Bližší informace podáme na čísle 607 714 118.

 

Dne 28. 4. 2017 se žáci našich 5. a 3. tříd zúčastnili okrskového kola soutěže Mc Donald´s Cup v Blansku. Z prvního místa ve skupině postupují do okresního kola ve složení K Jelínek, M. Ševčík, V Novotný, T. Jurášek, D. Zámečník, D. Chlubný, J. Dvořák, J. Hury, M. Novosád, J. Novosád, O. Beran, O. Pluskal, D. Simon.

Děkuji za vzornou reprezentaci školy.

 

 

Plánovaný příjezd ze školy v přírodě je v 15:30, kdybychom dojeli později, mějte strpení, napadl nám tu sníh.

Ve středu 26.4.2017 se vybrané žákyně 7.-9. třídy zúčastnily v Lysicích okrskového turnaje ve vybíjené. Náš skvělý dívčí tým v napínavých zápasech prokázal své dovednosti a obsadil skvělé druhé místo! Holky si vybojovaly postup do druhého kola, které se uskuteční 24.5.2017 v Adamově. Přejeme hodně štěstí!

 

V rámci oslavy Dne Země se žáci 2. stupně naší školy zúčastnili exkurze na přehradu Vír (v úterý 25.4.2017 8. a 9. ročník, ve středu 26.4.2017 6. a 7. ročník).

Zdravíme ze Školy v přírodě, aby rodiče našich prvňáčků, druháčků a čtvrťáků věděli, jak se máme, doplňujeme pro ně průběžně bohatou fotogalerii, snad si tam každý rodič najde své dítě......

 V okresním srovnání výsledků Matematického klokana se v kategorii CVRČEK na krásném 3. místě umístila Nikol Fardová (2. třída), v kategorii BENJAMÍN na 6. místě Ondřej Buňka (7. třída) a v kategorii KADET na 5. místě Adéla Čevelová a na 10. místě Filip Střítežský (oba z 9. třídy). Blahopřejeme.

Dne 19. 4. 2017 proběhly volby do Školské rady při ZŠ Lipůvka. Za zákonné zástupce byli zvoleni Eva Simonová (51 hlasů) a Jaroslav Hrůza (33 hlasů). Odevzdáno bylo 102 lístků se 168 hlasy. Za pedagogy byly zvoleny Marcela Antonovičová a Gabriela Jízdná.

 

Vv atelier - náhrada pro děti - 1. a 2. třída (škola v přírodě) 21. 4. - 12:00 - 13:30, 13:30 - 15:00

Vv  atelier - 3. třída 25. 4. 12:45 - 14:15

Přejeme všem našim žákům i jejich rodičům hezké prozití Velikonoc a s rodiči se těšíme na setkání na třídních schůzkách ve středu 19. 4. 2017 od 16:00 do 18:00.

 

13. 4. 2017 skončila možnost online rezervace na zápis do 1. třídy, pokud jste ještě nezvládli poslat údaje na e-mail zapis@zslipuvka.cz, učiňte tak co nejdříve. Pokud jste se zapomněli registrovat, napište nám na uvedený e-mail a nabídneme Vám volný termín nebo 20.4. přijďte bez registrace, ale musíte počítat, že můžete chvilku čekat. Každopádně těšíme se u zápisu na setkání s Vámi i Vašimi dětmi. Více informací a tabulka s termíny v záložce Zápis do 1. třídy.

 

Noc s Andersenem

V pátek 31. 3. 2017 se 130 žáků 1. stupně naší školy zúčastnilo mezinárodní akce Noc s Andersenem. Tento 17. ročník byl věnován kamarádům ze Čtyřlístku Jaroslava Němečka. Pro děti bylo připraveno promítání diapozitivů, výroba "televize", káči a zoetropu. Součástí akce byla i návštěva knihovny s plněním úkolů na dané téma. Největší radost měly děti z přenocování ve škole.

Celou akci jsme si společně skvěle užili a těšíme se na další ročník, který proběhne 24. 3. 2018.

 

 

Seznam kandidátů za rodiče do Školské rady při ZŠ Lipůvka zde.

Dne 11. 4. se konalo okresní kolo soutěže Technická olympiáda, kde obsadil 4. místo Mojmír Váňa ze VII. třídy. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Dne 10. 4. 2017 se konalo v Blansku okresní kolo soutěže Biologická olympiáda, kde obsadila krásné   2. místo Hana Nebojsová ze VII. třídy. Hance gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí v krajském kole.

 

Vážení rodiče,

19. 4. 2017 se konají od 16.00 třídní schůzky, během nichž dojde ve sborovně školy k volbě dvou zástupců rodičů do Školské rady při ZŠ Lipůvka. Do 11. 4. 2017 přijímám Vaše návrhy kandidátů na adrese marcelaantonovicova@seznam.cz. V případě, že hodláte kandidovat sami, budu brát Váš návrh zároveň jako souhlas s kandidaturou. Pokud navrhnete někoho jiného, napište prosím jeho e-mailovou adresu, abych si mohla vyžádat souhlas. Děkuji. Dne 12. 4. bude uveřejněn seznam kandidátů.

Mgr. Marcela Antonovičová

VV atelier - 2. třída: Z důvodu jarní dílničky se přesouvá na po 10. 4. 13:30- 15:00

Také letos proběhla na naší škole mezinárodní soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN. V kategorii nejmladších CVRČEK (2. a 3. tříd) zvítěžila druhačka Nikol Fardová, v kategorii KLOKÁNEK (pro 4. a 5. třídy) byl nejlepší žák 5.B Aleš Sáňka. Na druhém stupni v kategorii BENJAMÍN (pro 6. a 7. třídy) zvítězil žák 7. třídy Ondřej Buňka a v kategorii KADET (pro 8. a 9. třídy) byla nejlepší žákyně 9. třídy Adéla Čevelová. Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme.

 

Dne 22. 3. se stala vítězkou soutěže  ve skoku do výšky Kunštátská laťka Klára Krejčiříková z 9. třídy, která zdolala  výšku 166 cm. Kláře blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Dne 21. 3. 2017 se čtyři žáci naší školy zúčastnili okresní soutěže Setkání s poezií v Adamově. Je to až neuvěřitelné, že se všichni v silné konkurenci umístili na stupních vítězů. V I. kategorii  zvítězila Tereza Zorníková z 3. B, ve II. kategorii skončil na 2. místě Richard Kyzlink ze 4. třídy. Oba postupují do krajského kola, kde jim přejeme hodně štěstí. Ve III. kategorii obsadila 3. místo Hana Nebojsová ze 7. třídy a ve IV. kategorii se umístila na 3. místě Kristýna Burantová z osmé třídy. Všem uvedeným soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

13.3.2017 00:00 spuštěna elektronická rezervace termínu zápisu - podrobný postup v záložce vlevo Zápis do 1. třídy.

 

Přejeme všem žákům a jejich rodičům krásné prožití jarních prázdnin.

 

Informace o Zápise do 1. třídy jsou vlevo v záložce Zápis do 1. třídy, informace průběžně aktualizujeme. Od 13.3. bude možnost si zapsat přesný čas.

 

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za vyplnění a vrácení dotazníku ke zjištění Vašich názorů na výuku čtení genetickou metodou v 1., 2. a 3. ročníku. Odpovědi jsme vyhodnotili a touto formou Vás chceme o nich informovat. (Celkový počet žáků 1. - 3- tříd je 97, dotazníku se zúčastnilo 40 rodičů. Výsledky naleznete zde.

Dne 9. 3. se žáci 9. ročníku zúčastnili v rámci vzdělávací akce "Týden s pamětníky šoa" besedy s pamětnicí holocaustu , paní Bedřiškou Felixovou, která vyprávěla o svých zážitcích z dětství, kdy byla vystavena perzekucím pro svůj židovský původ včetně deportace do sběrného tábora v Terezíně, kde se dočkala konce války. Vyprávění paní Bedřišky deváťáky velmi zaujalo.

 

Večerní divadelní představení v neděli 19. 3. - Edith, vrabčák z předměstí - odjezd autobusu už 17:45 z parkoviště naproti Formance! Buďte prosím všichni dochvilní! Odjezd byl posunut, protože končí nejen víkend, ale i jarní prázdniny a mohou se tvořit velké kolony. Návrat předpokládáme v 22:00 (konec představení 21:25).

 

Zeměpisná olympiáda - okresní kolo

V úterý 21.2. se konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Naši školu reprezentovali Ondřej Buňka ze 7. třídy a Adéla Čevelová z 9. třídy. Ondřej získal krásné 4. místo. BLAHOPŘEJEME!

 

Recitační soutěž II. stupeň - školní kolo

6. a 7. třída: 1. místo -  Hana Nebojsová      8. a 9. třída: 1. místo - Kristýna Burantová

                      2. místo - Asja Pluhařová                               2. místo - Radka Hniličková

                      3. místo - Vendula Lachová                            3. místo - Natálie Páleníková

Obě žákyně postupují do dalšího kola - rec. soutěž Adamov a Lysice, gratulujeme.

 Milí žáci,

přivítáme, když se zapojíte do literární soutěže, jejíž podmínky jsou shrnuty na následujících řádcích.


LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
v rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou
vyhlašujeme soutěž na téma

JAK VYRŮSTÁM S KNIHOU
Zadání: Napište svůj příběh, jak vás oblíbená kniha ovlivnila, jakou zkušenost jste díky ní získali a co nového jste se naučili, zkrátka jak jste s knihou „povyrostli“.
Soutěž je vyhlašována ve třech věkových kategoriích:
1) první stupeň ZŠ
2) druhý stupeň ZŠ

Maximální délka textu je 1 strana A4.
Velikost písma na PC nejméně 9 – nejvíce 12.
Příspěvky, které neodpovídají zadání, budou vyřazeny.

Uzávěrka soutěže: 31. 3. 2017

Došlé příspěvky vyhodnotí odborná porota a prvních deset autorů prací v každé kategorii se může těšit na zajímavé ceny a na slavnostní vyhlášení na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2017 (11. – 14. 5. 2017). Vyhlášení proběhne v sále Rosteme
s knihou v pátek 12. 5. od 11:00 hodin. Další pořady pro děti a mládež sledujte na www.svetknihy.cz.
Vítězné literární práce budou dostupné na webových stránkách www.rostemesknihou.cz.
Příběhy posílejte elektronicky na e-mail: soutez@rostemesknihou.cz nebo poštou na adresu:
Svět knihy, s.r.o., Fügnerovo nám. 1808/3, 120 00 Praha 2 (na obálku napište heslo: Rosteme17).
Nezapomeňte na každý příspěvek (i v elektronické verzi!) uvést věkovou kategorii, jméno, adresu, (příp. třídu a adresu školy), e-mail a telefon.
V případě úspěchu vás budeme kontaktovat s dalšími instrukcemi. Autoři zasláním příspěvku souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách kampaně Rosteme s knihou.
Více na www.rostemesknihou.cz a na www.svetknihy.cz. Neváhejte se na nás obracet s dotazy.

Koordinátorky soutěže: Barbora Pavlovská, Jana Chalupová
soutez@rostemesknihou.cz
+420 721 234 642, 224 498 464, 603 439 943

 

Vydávání Zápisových lístků ve dnech 6. 3. (8:30 - 8:30), (14:30 - 15:00) a 7. 3. (15:00 - 16:30), nutný s sebou OP.       M. Černá

VV  atelier: náhrada za jarní prázdniny a jarní dílnu (keramika)

1. třída (14. 3.) - pá 24. 3. 12:00 - 13:30

2. třída (15. 3.) - pá 31. 3. 12:00 - 13:30, st (12. 4.) - po 10. 4. 13:30 - 15:00

3. třída (14. 3.) - pá 24. 3. 13:30 - 15:00

                                                                                 M. Černá

 
Vzhledem k tomu, že dne 30. a 31.1. byly vybrány dva dny ředitelského volna na chřipkové prázdniny, se ruší plánované ředitelské volno 5.5.2017.
 
Informace k výuce plavání
Dne 1. 2. 2017 je pro žáky 2. a 3. ročníku zrušena plavecká výuka z důvodu velké nemocnosti žáků nebo hromadného omlouvání z účasti na plaveckém výcviku.
 
Ve fotogalerii naleznete prvních pár fotek z LVK v Ostružné.
 
DŮLEŽITÉ !!!

Vážení rodiče,
z důvodu narůstajícího počtu respiračních potíží, nachlazení a chřipky u žáků a pracovníků školy, po konzultaci se zřizovatelem, KHS Brno (oddělení epidemiologie) a doporučením MŠMT, jsem se rozhodla, že v příštím týdnu ve dnech 30. a 31. ledna 2017 bude přerušena pravidelná výuka a škola bude v tyto dny zcela uzavřena. Žáci budou čerpat ředitelské volno. Mimo provoz bude i školní družina, jídelna (obědy žákům budou hromadně odhlášeny) a činnost zájmových kroužků. Do školy žáci přijdou ve středu 1. února 2017 a v tento den jim bude vydáno i vysvědčení. Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku proběhne bez omezení. O dalším průběhu a možných opatřeních Vás budu informovat.
Předem se omlouvám za způsobené komplikace.
PaedDr. Eva Karlíčková,
Ředitelka školy

Výuka 1. 2. 2017 proběhne na I. stupni dle rozvrhu (bez plavání ve 2. tř., 3. A a 3.B), 6. tř. končí výuku po 5. vyučovací hodině, 8. a 9. tř. ve 12.35.

VV atelier - 1. třída (náhrada ve středu 1. 2. 14:00 - 15:30), 3. třídy (následuje do 17:00)

Exkurze ZOO Vídeň 25. 1. 2017
Odjezd od budovy školy 7:00, předpokládaný návrat kolem 19:00
Odpovědná osoba: Mgr. Barbora Klapalová, tel: 724 557 955, mail: klapalova.bara@gmail.com
                              Mgr. Bohumila Klangová, tel: 775 076 028
S sebou: svačinu, pití (není zajištěno stravování), přiměřené kapesné (eura), pas nebo občanský průkaz, kartičku pojišťovny (alespoň okopírovanou z obou stran)
Je nutné, aby si každý žák/žákyně samostatně zařídil cestovní pojištění.

 

V úterý 10. 1. kolem 14. hodiny se před naší školou pohybovala osoba, která dětem podávala nepravdivé informace o podezřelém autě, které se pohybuje po ulici Svinošická, a vyvolávala tak v dětech strach. Chtěli bychom rodiče ujistit, že tyto informace se nezakládaly v žádném případě na pravdě. Pokud se bude situace opakovat, budeme kontaktovat Policii ČR.

Hledáme:
zdravotníka na lyžařský výcvikový kurz žáků 7. ročníku. Jedná se o pobyt ve Ski areálu Jonas Park Ostružná – Jeseníky (www.ostruzna.cz) v termínu od 29. 1. do 3. 2. 2017.
Požadujeme:
• způsobilost dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
• čistý trestní rejstřík
• věk nad 18 let

V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 607 714 118 nebo osobně.

Vánoční besídka 20.12.- autor spotu Vydavatelství P+R Svitavy

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že se ve škole opět objevily vši, žádáme Vás o zvýšenou kontrolu vlasů Vašich dětí. Návod, jak postupovat při výskytu vší, máte na této straně níže.
Podotýkáme, že diagnostikovat výskyt vší u dětí mohou pouze rodiče, lékaři, nikoli učitelé a vychovatelé. Z tohoto důvodu Vás prosíme o spolupráci. Účinnost léčby zvýšíte tím, že nás budete o výskytu vší informovat a my informaci o výskytu vší předáme dalším rodičům. V současné době jsou na trhu pouze dva přípravky schválené pro použití pro člověka, a to DIFFUSIL CARE a HEDRIN. Při jejich použití je nutné postupovat podle návodu výrobce.
Děkujeme za spolupráci.

 

 Sraz na večerní vystoupení pro členy sboru a deváťáky je v 16.30, pro ostatní nejpozději v 16.45 v sále OÚ. Prosím o dochvilnost.

Žádáme všechny členy pěveckého sboru, aby se dostavili 20. 12. 2016 v 7.45 přímo do sálu OÚ. Ostatní účinkující přijdou do školy, odkud budou odcházet se svou třídou. Zároveň vyzývám všechny účinkující, aby si nezapomněli vzít potřebné texty, pomůcky a převleky, které potřebují ke svému vystoupení. Všechny žádám o dochvilnost. Vystoupení pro učitele a žáky se uskuteční 20. 12. v 8.15 hodin a pro veřejnost 20. 12. v 17.00 v sále OÚ. M. Antonovičová

Ve čtvrtek 15. prosince proběhlo školní kolo ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY. Celkem se zúčastnilo 27 žáků z 6.-9. ročníku. Vítězi se stali Jakub Janíček (6. třída), Ondřej Buňka (7. třída) a Adéla Čevelová (8.-9. třída). Blahopřejeme a do okresního kola HODNĚ ŠTĚSTÍ!

 

Video z Vánočního jarmarku:

Prosíme žáky, kteří se zúčastnili soutěže Bílé Vánoce na www.fitkonto.cz , aby se zastavili v kanceláři školy.

 

Ve čtvrtek 8. prosince se naši žáci Rostislav Kořínek, Ondřej Toman a Filip Střítežský zúčastnili okresního kola Technické olympiády. Z celkem 39 účastníků získal Rostislav Kořínek velmi pěkné 6. místo. Blahopřejeme a chlapcům děkujeme za reprezentaci školy.

VV atelier - náhrada 1. třída - pá 16. 12. od 12:00 - 13:30 (za úterý 20. 12.)

                                 2. třída - po 19. 12 od 13:30 -15:00 (za st 21. 12.)

                                 3. třídy - po 19. 12. od 15:00 - 16:30 (za úterý 20. 12.)      Černá

Vánoční besídka pro veřejnost se uskuteční v úterý 20. 12. 2016 v 17.00 v sále budovy OÚ.

Ve dnech 21. a 22. 12. 2016 bude z provozních důvodů ředitelské volno.

Prodejní výstava USBORNE BOOKS - ve čtvrtek 15.12. od 10:00 - 14:00

(Všichni žáci ve škole obdrželi katalog nabízených knih, pokud vás některá zaujala, můžete si ji přijít prohlédnout, popř. zakoupit.)

https://issuu.com/usbornebooksathome/docs/christmas-leaflet-2016

 

Výsledky školního kola - Olympiáda z českého jazyka 2016/17

1. Josef Dražka - 9. třída

2. Kateřina Doleželová - 8. třída

3. Kateřina Jelínková - 9. třída

 

Předání sbírky - v pondělí 5. 12. jsme předali sbírku sladkostí dětem v DD Vranov.                             Děkujeme za podporu této charitativní akce.                               M. Černá

Zájemci o divadelní představení Edith, vrabčák z předměstí si co nejrychleji zarezervujte lístky, dvě třetiny lístků jsou už zadané! Platit se budou až v únoru, představení bude 19. 3. v neděli, cena 390,- /350,- a děti platí polovinu. Také dejte vědět, zda pojedete autobusem nebo autem, autobus cena 50,- Kč za osobu bez ohledu na věk. Informace paní učitelce Králové, lze je poslat i přes kancelář nebo třídní učitelky.

Výsledky sběru papíru
1. místo Natálie Zachovalová III. A, 151 kg
2. místo Anna Lachová I.tř., 80 kg
3. místo Štěpán Bouda II. tř.,70 kg
Sběru se zúčastnilo 25 dětí, které odevzdaly celkem 595 kg papíru. Děkujeme.

Vánoční výstava s jarmarkem a dílničkou     (od 14:00 - do 17:00)

- v pátek 2. 12. Vás srdečně zveme na vánoční výstavu s dílničkou, kde si děti mohou vyrobit gelovou svíčku (velká 30,- malá 20,-) a nazdobit medové  perníčky. Součástí výstavy je jarmark, pro maminky bude připraven výborný svařáček a tatínkové si užijí se svými ratolestmi výrobu svíček.

 

Výsledky školního kola DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY 2016/2017

1. místo Jindřich Šipka IX. tř. 44 b.
      2. místo Jakub Toman VIII. tř. 38 b.
      3. místo Ondřej Toman VIII. tř. 27,5 b.

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se ve škole objevily vši, žádáme Vás o zvýšenou kontrolu vlasů Vašich dětí. Návod, jak postupovat při výskytu vší, máte na této straně níže.

Zveme všechny rodiče na konzultační hodiny, které se konají 21. 11. 2016 od 16.00 do 18.00.

Změna rozvrhu hodin - od pondělí 21.11. dochází k drobným změnám v rozvrhu, nové rozvrhy si můžete prohlédnout zde, týká se to 2. třídy, 5.B třídy, 6. třídy a 7. třídy.

Minulý týden proběhlo na naší škole školní kolo soutěže BOBŘÍK INFORMATIKY, zúčastnilo se 43 žáků z 8. a 9. tříd v kategorii KADET, kde se stali úspěšní řešitelé Kateřina Jelínková s 178 body, Adéla Čevelová se 168 body a Jakub Stejskalse 165 body. V kategorii BENJAMIN soutěžilo 29 žáků ze 6. a 7. tříd, úspěšnými řešiteli se stali Michaela Kořínková se 186 body, David Prudký se 177 body a Ondřej Buňka se 168 body. Soutěže se účastnili i žáci 1. stupně v kategorii MINI, úspěšnými řešiteli z 30 žáků 5. tříd se stali Dominik Zámečník se 180 body, Magdaléna Simonová se 172 body, Anna Borová se 168 body, Aleš Sáňka se 160 body, Jonáš Dvořák a Linda Marie Popovičová se 148 body, Tomáš Buňka a Jan Reka se 140 body a Anna Ambrožová a Vít Janíček se 136 body. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme a ostatním děkujeme za účast.

Okresní kolo ve florbalu

Žáci naší školy se tak jako každým rokem  i letos zúčastnili postupového turnaje vyhlášeného MŠMT ve florbalu. Obstáli v konkurenci velkých škol a postoupili po zdařilých zápasech s Letovicemi 4:2 , Velkými Opatovicemi 3:4 a Olešnicí 4:1 z druhého místa v okrsku o skore do okresního kola v Blansku. Tam skončili na krásném 4. místě ze šesti nejlepších týmů okresu. Soupeřem nám byly týmy z Boskovic -ZŠ Slovákova, ZŠ Zelená, z Blanska ZŠ Sušilova, ZŠ Sloup, ZŠ Letovice.

Školu reprezentovali: Jindřich Škarohlíd, Adam Prudík, Daniel Dvořák, David Prudký, Ondřej Buňka, Michal Tesař, Radovan Hodaň, Jakub Mušálek, Matěj Hrůza, Jakub Janíček. Žákům za jejich výkony děkujeme a k dosaženému výsledku gratulujeme.

                                                                                                       Mgr. Radka Strážnická

Podzimní sběr starého papíru
Akce proběhne od 11. do 21. 11. 2016 každé ráno od 7,00 hodin do 8,00 hodin nebo odpoledne od 15,00 do 16,00 v prostoru za budovou školy. Budeme sbírat novinový papír, kartony, letáky, lepenku, papírové krabice. Koordinátorem sběru je p. školník, tel. 725 293 334. Prosíme, abyste papír nosili svázaný a zvážený. Po skončení akce bychom chtěli nejlepší sběrače odměnit, část výtěžku věnovat na podporu Mikulášské nad&ia