Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace k výuce od 4. 1. 2021

Informace k výuce od 4. 1. 2021Datum konání:
27.12.2020

Z rozhodnutí vlády je od 4. 1. 2021 povolena prezenční výuka jen v 1. a 2. ročnících základních škol.  V platnosti zůstávají všechna předchozí epidemiologická opatření včetně používání roušek a zákazu pohybu třetích osob v prostorách školy. V odůvodněných  případech je to možné po předchozí domluvě. 

Provoz družiny je umožněn jen za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy, tzn., že jak v ranní (7.00 – 7.45), tak i v odpolední družině (do 16 hodin) jsou žáci rozděleni podle tříd. Děti z I. A a z I. B zůstávají ve svých kmenových učebnách, děti ze II. třídy pobývají v době provozu družiny v učebně ŠD (přízemí).  

Pro 3. - 9. ročník je opět zavedena povinná distanční výuka, a to za stejných podmínek, které platily před jejich návratem k prezenční výuce (30. 11. 2020), tzn. mimo jiné, že vyučující budou vkládat úkoly na následující týden do učebny Googlu (případně po předchozí domluvě na školní web) v době předcházejícího pátku až neděle. Nadále platí možnost výpůjčky školního tabletu či notebooku. Rozvrh vysílání bude zveřejněn 30. 12. 2020. 

Postup v případě žáků, se kterými vázne spolupráce:

a) Neúčast v on-line hodině (vysílání) – pokud zákonný zástupce (dále ZZ) žáka do tří dnů neomluví, posílá třídní učitelka (dále TU) e-mail ZZ. Pokud ZZ do 24 hodin nereaguje, jedná se o neomluvenou hodinu a TU informuje ŘŠ. Za neúčast v hodině se považuje také situace, kdy se žák sice přihlásí, ale během on-line vysílání není evidentně přítomen (není vidět a nereaguje na výzvu).
b) Neplnění úkolů – vyučující upozorní žáka e-mailem, pokud žák nereaguje, vyučující to oznámí TU a ta tuto skutečnost oznámí ZZ. Při opakovaném neplnění povinností čeká žáka kázeňský postih.

Mgr. Marcela Antonovičová