Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022Vážení rodiče,

chtěla bych Vás seznámit s hygienickými pravidly a způsobem testování na začátku školního roku, které vycházejí z Manuálu vydaného MŠMT:

  • Do školy nemohou vstoupit osoby s příznaky virového onemocnění (žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li lékařskou zprávou, že netrpí infekční nemocí).
  • Pohyb třetích osob v prostorech školy bude omezen, vstup má povolen do 9. 9. doprovod žáků 1. tříd. Vyzvedávání žáků ze školní družiny se bude odehrávat přes telefon nebo zvonek u hlavního vchodu.
  • Každá osoba je povinna mít po vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakryté dýchací cesty (děti rouškou či respirátorem, dospělí respirátorem). Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou vyjmuty osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením. Při výuce negativně testovaní žáci ochranu nemusejí používat.
  • Po vstupu do školy si všichni příchozí vydezinfikují ruce.
  • Preventivní screeningové testování žáků proběhne 3x po sobě, první test se provede 1. září a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
  • Pozitivně testovaný žák setrvá do příchodu zákonného zástupce v izolační místnost.
  • V případě, že se žák z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku, nesmí zpívat a cvičit v uzavřených prostorech. Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
  • V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, nemůže škola v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání.

 Další informace k organizaci 1. týdne školního roku 2021/2022 budou zveřejněny 25. 8. 2021.