Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Volby do školské rady

Volby do školské radyVážení rodiče,

dne14. 11. 2022 se konají od 16.00 do 18.00 třídní schůzky a konzultace, během nichž dojde ve sborovně školy k volbě dvou zástupců rodičů do Školské rady při ZŠ Lipůvka.        Do 24. 10. 2022 přijímám Vaše návrhy kandidátů na adrese reditelka@zslipuvka.cz.  V případě, že hodláte kandidovat, budu brát Váš návrh zároveň jako souhlas s kandidaturou. Pokud navrhnete jiného kandidáta z řad rodičů, oslovím jej a vyžádám si souhlas. Dne  4. 11. 2022 bude zveřejněn seznam kandidátů na webu školy.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období je tříleté. Školská rada Základní školy Lipůvka je šestičlenná. 

Mgr. Marcela Antonovičová