Drobečková navigace

Úvod > Družina

Družina

Aktuality:

 

Mimořádný provoz ŠD během podzimních prázdnin 2021 

27.10. 2021 7:30 - 14:30 L. Kašparcová

 Výlet do kina v Kuřimi na film Mimi šéf

(autobusem v 9:16 do Kuřimi, 10:00 – 12:10 kino, návrat pěšky po cyklostezce)

 S sebou: sportovní oblečení a obuv, baťůžek s pitím, svačinou a pláštěnkou, kapesné dle uvážení.

 Záloha 100,-Kč (cestovné, vstupné kino)

 

 29.10. 2021 7:30 - 14:30 Halloweenské tvoření v ŠD L. Lopraisová

V případě dostatečného množství přihlášených bude zajištěn oběd

 S sebou: svačinu, pití, oblečení vhodné k výtvarnému tvoření

 Uzávěrka přihlášek: 18. 10. 2021 přihláška zde

Minimální počet přihlášených 10 dětí a maximální počet přihlášek 20 dětí!!!!

Více informací bude přihlášeným dětem sděleno do deníčku a na stránkách školy.

 

Halloweenské odpoledne v ŠD

 V pátek 22.10. cca do 15h

Dlabání dýní, vycházka, malování na obličej.

Kdo chce, může si přinést kostým.

 

Divadlo Toy Machine v ŠD

Představení: Cirkusárium

 Ve středu 13.10.   13.30 – 14:30

(Pro první třídy je navíc připravena výtvarná dílna po představení do cca 15h)

 Divadlo je součástí programu ŠD. Probíhat bude v tělocvičně školy. Prosíme rodiče, aby děti nevyzvedávali během představení.

 

Drakiáda 8.10.

Vážení rodiče,

 v pátek 8.10. pořádá ZŠ Lipůvka od 15h drakiádu na školní zahradě a na poli před školou. Děti, které budou zůstávat v ŠD i po 15.h, se pod dohledem vychovatelky budou moci zúčastnit programu na školní zahradě, nikoliv však pouštění draků mimo pozemek školy.

 

Dne 29.9. nebudu v ŠD – oddělení divočáci přítomna, bude zajištěn záskok. Používejte prosím pro odchod dětí tel. číslo +420 705 604 750 . Děkuji. M. Skovajsová

 

Beseda se spisovatelem a ilustrátorem dětských knih Janem Opatřilem

proběhne ve středu 22.9.

 v čase 12:30-13:15 ( 1.A,B, 4.tř)/ 13:30-14:15 (2. a 3.tř.)

Beseda je součástí programu ŠD. Po programu si budou moci děti zakoupit knihu Kapřík Metlík pro nejmenší s podpisem autora za 250,- nebo upomínkové předměty (záložky 20,-, placky 10,- /20,-).

 

Informace pro rodiče školní rok 2021 - 2022

Běžný provoz v ŠD začíná od 2. 9. 2021.

Rodiče prvňáčků dostanou podrobnější informace 1.9. ve třídě od paní vychovatelky ( 1. A - L. Kašparcová, 1. B - M. Baláčová )

 

Provoz ŠD 

6.45 – 7.45 hod. před vyučováním ( I. tř. učebna ŠD, II.- IV. tř v učebně II. třídy)
po - čt 11.30 – 17.00 hod. po vyučování
Pátek pouze do 16.30
Vycházka každý pátek 13:30 – 14:30 ( v této době není možné děti vyzvednout)

 

Vyzvedávání dětí:

Rodiče nevstupují do budovy! (Rodiče prvňáků dle dohody s vychovatelkou)
Pro vyzvedávání dětí zvoňte nebo volejte na telefonní číslo příslušné skupiny.

1.A Zvonek ( ŠD bezdrátový), učebna 1. A , +420 732 488 865

1.B Zvonek ŠD, učebna ŠD , tel: +420 739 265 163

2 . třída volat tel. : +420 705 604 750, v učebně 2. třídy

3. třída volat tel. : NOVÉ ČÍSLO +736 295 590 do 17h,+420 739 288 168 (po 15h  volat +420 705 604 750), v učebně 3. třídy

4. třída tel: Zvonek ŠD, učebna ŠD , +420 739 265 163

 

Za příznivého počasí se oddělení mohou vyskytovat venku, sledujte cedulku na dveřích školy.

 

Do ŠD: deníček (dostanou děti první den v ŠD), dostatek tekutin, svačinu,
sportovní oblečení, doporučujeme nechávat v šatně sportovní oblečení vhodné na pobyt v přírodě, přizpůsobené počasí!

 

Poplatek za ŠD
I. platba září - prosinec 400,- (do 15. 9.)
II. platba leden - červen 600,- (do 15. 1.)
Č. ú. 1361458329/0800 , variabilní symbol: 9999, poznámka: ŠD + jméno žáka

 

Omluvy: písemně na vzorovém lístku ke stažení, prosím uvést změnu, datum, hodinu, podpis.

 

 

Vychovatelky

Vedoucí vychovatelka, oddělení Divočáci (III.tř. v učebně III. třídy):

Mgr. Markéta Skovajsová

E-mail: skovajsova@zslipuvka.cz

 

Oddělení Opičky ( I.B v učebně ŠD ):

Marie Baláčová

E-mail: balacova@zslipuvka.cz

 

Oddělení Delfínci (I. A v učebně I.A ):

Lucie Kašparcová, Dis.

E- mail: kasparcova@zslipuvka.cz

 

Oddělení Tygříci ( II. třída v učebně II. třídy):

Bc. Lenka Trundová Lopraisová 

 

Seznam přijatých žáků do ŠD pro šk. rok 2021-2022.pdf

 

Informace pro rodiče školní rok 2020 - 2021

Provoz ŠD na konci školního roku

Provoz ŠD od 17.5. 2021

Provoz ŠD od 12.4. 2021

Provoz ŠD od 19.1. 2021

Provoz ŠD od 11.1. 2021

Provoz ŠD od 4.1. 2021

Provoz od 30.11. 2020

Provoz od 18.11. 2020

Začátek pravidelného provozu ŠD od středy 2. 9. 2020

Vychovatelky

 

Dokumenty ŠD:

ŠVP ŠD 

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Výpis důležitých bodů ze školního řádu:

Vedoucí vychovatelka bude pravidelně kontrolovat placení úhrady v součinnosti s ekonomkou školy – pokud budou zákonní zástupci v prodlení s placením, jedná s nimi; když nebudou nereagovat na ústní výzvy, upozorní je písemnou formou.

Pokud za žáka nebude zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka ŠD o tom uvědomí ředitelku školy nejpozději do jednoho měsíce – ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje budou zaznamenány na zápisním lístku; omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí zákonní zástupci ŠD pouze písemně.

Ukončení provozu ŠD je v 17:00 hod, pá 16:30; jestliže nestihne rodič mimořádně vyzvednout žáka do 17:00 hod ze školní družiny, včas telefonicky upozorní vychovatele a domluví případný termín vyzvednutí dítěte ve ŠD; při nenahlášení, opoždění a nevyzvednutí žáka do stanovené doby určenou osobou vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky zákonné zástupce žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD; pokud je tento postup bezvýsledný, na základě předchozí dohody požádá o pomoc Policii ČR a OSPOD.

Při opakovaném nevyzvednutí je možné vyloučení dítěte z docházky do ŠD.

V době ředitelského volna a v době vedlejších prázdnin v průběhu školního roku se provoz ŠD po dohodě se zřizovatelem přerušuje, pokud zákonní zástupci 14 dní předem nepodají požadavek docházky jejich dítěte do ŠD; tzn., že zákonní zástupci své dítě přihlašují písemně a pokud je počet přihlášených žáků nižší než 15, provoz ŠD není zajištěn.

Dny ředitelského volna budou zveřejněny předem na stránkách školy.