Drobečková navigace

Úvod > Škola > Třídy > II. A třída

 

 

II. A třída

2223-2A.PNG

 

Pomůcky pro školní rok 2022/2023

 *Kdy chodíme na oběd? 

Pondělí: 12:40 - 12:55

Úterý, středa, čtvrtek:  11:25 - 11:35

Pátek: 11:35 - 11:45 

 

41. týden /5. 5. - 9. 5./

Domácí úkoly:

Pondělí: Čteme každý den alespoň 10 minut.

Úterý: Čteme si doma denně.

Středa: Čteme si alespoň 10 minut nahlas.

Čtvrtek: Hlasité čtení.

Pátek: Hlasité čtení.

Učivo:

Český jazyk: Psaní velkých písmen.

Učebnice - po str. 92.

Pracovní sešit - po str. 35.

Čítanka - str. 112. Společná četba Mach a Šebestová na cestách.

Písanka - str. 28 - 29.

Matematika: Upevňujeme a procvičujeme učivo.

P. S. - str. 84, 85 - geometrie, volné listy kopíruji z P. S. Matýskova matematika - 6. díl.

Prvouka: Savci str. 60. Ptáci str. 61.

Informace:

14. 6. - Fotografování tříd.

19. 6. - 23. 6. - Škola v přírodě.

 

40. týden /29. 5. - 2. 6.

Domácí úkoly:

Pondělí: Hlasité čtení.

Úterý: Hlasité čtení.

Středa: Hlasité čtení.

Čtvrtek: Hlasité čtení.

Pátek: Hlasité čtení.

Učivo:

Český jazyk: Opakování - Slovní druhy.

Učebnice po str. 98 včetně.

Pracovní sešit str. 28 - 31.

Čítanka - Dopis od babičky str. 108 - 109, Konec školního roku str. 110 - 111 - výrazné a plynulé čtení na známky.

Matematika: Násobení a dělení číslem 2, 3, 4, 5. Pětiminutovky - násobení a dělení 2, 3, 4, 5 - úterý

Pracovní sešit po str. 69, geometrie str. 83 /pátek/.

Prvouka: Já to hravě zvládnu str. 56. - opakuji si na test - čtvrtek - ve škole jsme také procvičovali, děti znají.

               Ptáci na jaře str. 57.

Angličtina: PS str. 48,49. Vazba I'm wearing + oblečení. Uč. str. 53 - písnička.

Informace: 

Do 31. 5. - Sbírka sladkostí k MDD pro Dětský domov na Vranově.

1. 6. - Hravý cyklista od 14 - 17 hodin - zahrada školy.

                     

 

 

39. týden /22. 5. - 26. 5/

Domácí úkoly:

Pondělí: Hlasité čtení 10 minut. M - volný list - dopočítat.

Úterý: Hlasité čtení 10 minut. ČJ - vymysli a napiš pět vět s těmito předložkami: na, nad, u, za, v (sešit ČJ š + d.).

Středa: Hlasité čtení 10 minut. Písemná úloha není.

Čtvrtek. Hlasité čtení 10 minut. ČJ - uč. str. 95/cv. 2 - pět vět do sešitu ČJ (š. + d.).

Pátek: Hlasité čtení 10 minut. Písemná úloha není.

Učivo:

Český jazyk: Předložky. Spojky.

Učebnice - po str. 96.

Pracovní sešit - str. 26, 27,28.

Čítanka - Dopis od babičky str. 108 - 109, Mach a Šebestová na cestách - společná četba.

Matematika: Násobky pěti.

Pracovní sešit str. 62 - 65, geometrie str. 82 (v pátek).

Prvouka: Rozkvetly stromy str. 54, Ze života včel str. 55.

Angličtina: PS - dokončení 5U (po str.47), úvod do 6U - oblečení

Informace:

  • Diktát po přípravě - učebnice str. 98/cv. 7a) - čtvrtek.
  • Procvičujeme dělení a násobení 2, 3, 4. 
  • 1. 6. - 14:00 h - 17:00 h "Hravý cyklista" - zahrada školy. Jste všichni zváni.

 

38. týden /15. 5. - 19. 5./

Domácí úkoly:

Pondělí: Hlasité čtení alespoň 10 minut. Procvičovat si násobky 2, 3, 4 + dělení. Číst Bob a Bobek - čítanka str. 104 - 405.

Úterý: Hlasité čtení alespoň 10 minut. ČJ - P. S. str. 24/cv. 1, 2.

Středa: Hlasité čtení alespoň 10 minut. Procvičovat si ústně násobení a dělení 2, 3, 4. Písemná úloha není.

Čtvrtek: Hlasité čtení alespoň 10 minut. ČJ - str. 93/cv. 5.

Pátek: Hlasité čtení alespoň 10 minut. Písemná úloha není.

Učivo:

Český jazyk: Podstatná jména. Slovesa.

Učebnice po str. 93.

Pracovní sešit po str. 25.

Písanka str. 23 - 24.

Čítanka str. 102 - 105. 

Matematika. Násobení a dělení číslem 2, 3, 4.

Pracovní sešit str. 58, 59, 60, geometrie str. 80, 81 ( v pátek ořezaná tužka, pravítko).

Prvouka: Pokojové květiny str. 52. Zahrada na jaře str. 53.

Angličtina: Dokončení Unit 5 - příště testík. Kdo ještě neodevzdal minibook - donést během týdne.

Informace:

* Pětiminutovky - násobení, dělení 2, 3, 4 (úterý, čtvrtek).

* Recitace básně Svátek matek.

 

37. týden /9. 5. - 12. 5./

Domácí úkoly:

Úterý: Hlasité čtení alespoň 10 minut.

Středa: Hlasité čtení alespoň 10 minut.

Čtvrtek: Hlasité čtení alespoň 10 minut.

Pátek: Hlasité čtení alespoň 10 minut.

Učivo:

Český jazyk: Slovní druhy.

Učebnice str. 90 - 92.

Pracovní sešit str. 19 - 21.

Čítanka str. 102 - 105. Recitace básně Svátek matek zpaměti (str. 101).

Písanka str. 21 - 22.

Matematika: Násobky čtyř.

Pracovní sešit str. 56 - 59.

Prvouka: Jarní květiny str. 51. Pokojové květiny str. 52.

Angličtina: Opakování slovní zásoby.

Informace:

8. 5. - Den vítězství.

9. 5. - Jdeme opět do školy.

 

 36. týden /2. 5. - 5. 5./

Domácí úkoly:

Úterý: Hlasité čtení alespoň 10 minut. 12 jmen seřadit podle abecedy (volný list) a napsat do sešitu ČJ (š. + d.). M - Procvičovat si násobení a dělení - ústně.

Středa: Hlasité čtení alespoň 10 minut.

Čtvrtek: Hlasité čtení alespoň 10 minut.

Pátek: Hlasité čtení alespoň 10 minut.

Učivo:

Český jazyk: Opakování. Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě. Sloh - vypravování.

Učebnice str. 87 - 89. Ve čtvrtek diktát po přípravě, uč. str. 89/cv. 9a).

Čítanka str. 100 - 101. (Společná četba Mach a Šebestová - máme ve škole.)

P. S. - tento týden necháme doma.

Písanka str. 19 - 20.

Matematika: Násobení a dělení dvěma, třemi, slovní úlohy, závorky, jednotky hmotnosti.

P. S. str. 53 - 55, str. 80 (geometrie - pátek). Příklady na násobení a dělení - procvičujeme.

Prvouka: Jaro u vody. Jarní květiny.

P. S. str. 50, 51.

Angličtina: PS str. 44-45, procvičovat správné psaní slov (nepřepisujte pro děti slova foneticky). Otázky a odpovědi typu: Where's the towel? It's in the bathroom.

Informace:

Tento týden začínáme v úterý.

 

 

                   -