Drobečková navigace

Úvod > Škola > Třídy > I. třída

I. třída

2223-1.png 

 

Pomůcky pro školní rok 2022/2023

Odchody na oběd:
       Pondělí 11:25h
      Úterý až čtvrtek 11:45h
      Pátek 11:55h

 

15. týden: 5. 12. – 9. 12. 2022
Domácí úkoly:
Pondělí /5. 12./  – Číst Slabikář str. 19/1
Úterý /6. 12./ – 
Středa / 7. 12./ - 
Čtvrtek /8. 12. / – 
Pátek - /9. 12./
Učivo:
Slabikář 1 – Hláska a písmeno v V. První slabika a slovo. /str. 19 – 23/
Zdokonalujeme čtení – /str. 22 - 29/
Písanka 1 – písmeno l, m a první slabiky / str. 16 – 22/
Matematika – Číselný obor 0 - 6. Číslice 6. Sčítání a odčítání. Rozklad čísla. Porovnávání. / str. 1 – 4/
                      - Procvičujeme s Matýskem / str. 24 /
Prvouka – Zima. / str. 31 a 32/
 
Informace:
  • 7. 12. Diktát slabik velkým tiskacím písmem.
  • 15. 12. Divadlo B. Polívky v Brně – představení „ Mrazík“, odjezd v 7. 30h
  • 20. 12. Vánoční besídka ZŠ – 17.00h OÚ Lipůvka
  • Do 21. 12. Připravit dáreček pro vylosovaného spolužáka v hodnotě 200 Kč – jméno vylosovaného spolužáka v deníčku
  • 22. 12. Ředitelské volno
  • 23. 12. Vánoční prázdniny

 

14. týden: 28. 11. – 2. 12. 2022
Domácí úkoly:
Pondělí /28. 11./  – Procvičujeme s Matýskem - malá matematika- str. 23 /1+ číst Slabikář str. 12/3, popř. Zdokonalujeme čtení str. 14 /3
Úterý /29. 11./ – Písanka 1 str. 9 označené řádky + číst Zdokonalujeme čtení str. 15 / 2
Středa / 30. 11./ - Číst Slabikář str. 16/3, popř. Zdokonalujeme čtení str. 18 / 2
Čtvrtek /1. 12. / – Matematika str. 60 dokončit + číst Zdokonalujeme čtení str.20 /2, popř. 3
Pátek - /2. 12./ -  Písanka 1 str. 12 dokončit + číst Zdokonalujeme čtení str. 21 / 1, 3.
Učivo:
Slabikář 1 – Hláska a písmeno y Y, n N. První slabika a slovo. /str. 12 – 18/
Zdokonalujeme čtení – /str. 13 - 21/
Písanka 1 – písmeno l, m a první slabiky / str. 8 – 15/
Matematika – Číselný obor 0 - 5. Sčítání a odčítání. Rozklad čísla. Porovnávání. / str. 58 – 60/
                      - Procvičujeme s Matýskem / str. 23 /
Prvouka – Zima. / str. 30 a 31/

Angličtina - písnička Bingo Bingo Dog Song - FlickBox Nursery Rhymes With Lyrics | Kids Songs | Cartoon Animation for Children - YouTube

 

 
Informace:
  • Celý listopad - Vánoční sbírka sladkostí pro DD Vranov – děkujeme všem, kdo se zapojí, za podporu charitativní akce /dobrovolnéJ/
  • 30. 11. Diktát slabik velkým tiskacím písmem.
  • 2. 12. Vánoční jarmark s dílničkou / 14.00h až 17.00h/
  • Do 21. 12. Připravit dáreček pro vylosovaného spolužáka v hodnotě 200 Kč – jméno vylosovaného spolužáka v deníčku

 

 

AJ (Ben): orange, banana, apple, drink, orange juice, ice cream. Rozpočítadlo 

Eeny, meeny, miny, moe, Catch a tiger by the toe. If he bites let him go, Eeny, meeny, miny, moe.

 

Angličtina (Vaněrková)

Přehled učiva - 1. pololetí:
Září - Hello - pozdrav; I am – představení se; How are you – základní fráze, What´s your name?
Říjen - Colours; Halloween
Listopad - Numbers (číselná řada do deseti), How many...?
Prosinec - Head and shoulders – části těla; sloveso „I have got…“ „Já mám…“; Christmas
Leden - Farm and animals – zvířata na farmě; „Co je to?“; velký x malý; zvuky zvířat
Poslechy z hodin:
Hello https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M
Goodbye https://www.youtube.com/watch?v=-EJGW7QVG2s
What is your name? https://www.youtube.com/watch?v=hMl7k1UYtk0
Action song https://www.youtube.com/watch?v=dUXk8Nc5qQ8
If you´re happy https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
How are you? https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
                        https://www.youtube.com/watch?v=O13gITUS5t4
Halloween https://www.youtube.com/watch?v=4jxcWlq3CBg
Halloween vocabulary https://www.youtube.com/watch?v=s1yGXu9K7aw&t=116s
Colours https://www.youtube.com/watch?v=ybt2jhCQ3lA
Colours Peppa Pig https://www.youtube.com/watch?v=iYzY7hGIRlM
Numbers to 7 https://www.youtube.com/watch?v=kz_EQSfFx0g
How many? https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg
Head, Shoulders, Knees & Toes https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg
Farm animals https://www.youtube.com/watch?v=hewioIU4a64
Old MacDonald had a farm https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo
Big or small? https://www.youtube.com/watch?v=5kug3Q1F3BQ

Angličtina (Benešová) 

září: pen, pencil, bag, desk, book, finger, doctor, girl, boy, teacher,

říjen: little. Numbers 1 - 10. What's this? It's a...

Halloween lesson: pumpkin, house, witch, cat, ghost, bat, children. Trick or Treat.

Listopad: train, car, bike, plane, boat. Hra one, one - two, two. 

https://supersimple.com/song/whats-your-name/ 

https://www.youtube.com/watch?v=eeybz0FXCmE