Drobečková navigace

Úvod > Škola > Třídy > II. třída

II. třída

 

 

 

2122-2.PNG 

 

 1. týden:16.5. – 20.5. 2022

Učivo:

 • Český jazyk –učebnice- 99-102 , Pracovní sešit 2.díl : str.40-44, Psaní velkých písmen
 • Matematika – 3.díl str.30-32: Násobilka 5 , malý str.16,21,22,23
 • Prvouka –- str.63-65-Domácí zvířata, Já to hravě zvládnu 8, Roční období
 • Čtení – čítanka Na louce a na zahradě- str. 98-101
 • Psaní – písanka 2.díl str.31-32

Anglický jazyk-

p. uč. Puklová: opakování- uč.str.54 hra + obrázky v sešitě- mé oblíbené oblečení

uč.str.55,56- počasí

DÚ= PS str.52-53 a opakovat lekci

p.uč. Vaněrková: učebnice str.57 + pracovní sešit str.79 – 80 (A Tiny book)

Někteří stále neumí slovíčka 6. lekce (oblečení) - opět si napíšeme testík!

Informace :

                     17.5.-Diktát po domácí přípravě- učebnice- str. 89/cv.9

                     19.5.- Pětiminutovka- násobení a dělení 4

                     20.5.Opakování prvouka-Já to hravě zvládnu 8- str. 64

  Úkoly:

 • Denně čteme a čtení zapisujeme do deníčků.
 • Učíme se násobky 5
 • Procvičujeme počítání do 100,  násobení a dělení 2,3,4

        Opravovat diktáty a chybně vypočítané příklady

 

 1. týden:9.5. – 13.5. 2022

Učivo:

 • Český jazyk –učebnice- 96-98 , Pracovní sešit 2.díl : 36-39, Slovní druhy
 • Matematika – 3.díl str.27-29: Násobilka 4 , malý str. 11-13
 • Prvouka –- str.61-62 Ptáci, ryby
 • Čtení – čítanka Na louce a na zahradě- str. 94-97
 • Psaní – písanka 2.díl str.28-30
 • Anglický jazyk- p.uč. Puklová: uč. str. 52-54, PS str.50-51. PS- co nestihneme v hodině, to bude automaticky DÚ!
 • p.uč. Vaněrková: Uč 56 + PS 53, Procvičovat věty It´s sunny/rainy/snowy/windy.

Informace :

                     10.5.-Diktát vět

                     12.5.- Pětiminutovka- násobení a dělení 2,3

                    

    Úkoly:

 • Denně čteme a čtení zapisujeme do deníčků.
 • Procvičujeme počítání do 100,  násobení a dělení 2,3,4

        Opravovat diktáty a chybně vypočítané příklady

 

 1. týden:2.5. – 6.5. 2022

Učivo:

 • Český jazyk –učebnice- 93-95 , Pracovní sešit 2.díl :str.33-35, Slovní druhy- slovesa, předložky, spojky
 • Matematika – 3.díl str.24-29: Násobilka , malý str. 8-10
 • Prvouka –- str.60-61-Savci, ptáci
 • Čtení – čítanka Na louce a na zahradě- str. 92-93
 • Psaní – písanka 2.díl str. 26-27
 • Anglický jazyk- uč. Puklová: L. 6.- PS- str48-49, Učebnice- str 50-51-nová slovní zásoba, I´m wearing……
 1. uč. Vaněrková: učebnice str. 55, PS- str. 52 ,učit se slovíčka 6. lekce, test (spojovačka).

Informace :

                    3.5..-Diktát slov s i/í a y/ý

                    5.5.- Pětiminutovka- násobení a dělení 2,3

                    6.5. Divadlo Bolka Polívky Brno- Putování za country,  vybírám vstupné  70 Kč (autobus hradí škola).

                      

                   

    Úkoly:

 • Denně čteme a čtení zapisujeme do deníčků.
 • Procvičujeme počítání do 100,  násobení a dělení 2,3,1,0, násobky  4

        Opravovat diktáty a chybně vypočítané příklady

 1. týden:25.4. – 29.4. 2022

Učivo:

 • Český jazyk –učebnice- str.90-92 , Pracovní sešit 2.díl : str.31-32, Slovní druhy
 • Matematika – 3.díl str.19-23: Násobilka , malý str. 6-7
 • Prvouka –- str.58-59: Hospodářská zvířata a drůbež
 • Čtení – čítanka Aprílové žerty a šprýmy- str. 88-91
 • Psaní – písanka 2.díl str. 24-25

 

Informace : 25.4.Třídní schůzky (16:30-17.00) a individuální  konzultace (16:00-16:30, 17:00- 18:00)

                     26.4..-Diktát vět

                     28.4.- Pětiminutovka- násobení a dělení 2,3

                   

 Úkoly:

 • Denně čteme a čtení zapisujeme do deníčků.
 • Procvičujeme počítání do 100,  násobení a dělení 2,3,1,0

       Opravovat diktáty a chybně vypočítané příklady

 

 1. týden:18.4. – 22.4. 2022

Učivo:

 • Český jazyk –učebnice- str.88-89 , Pracovní sešit 2.díl : str.29-30, Slova se skupinami dě, tě, ně, bě,pě, vě, mě-opakování
 • Matematika – 3.díl str.15 -18: Násobilka 3, malý str. 4-5
 • Prvouka –Ptáci na jaře- str.57
 • Čtení – čítanka Aprílové žerty a šprýmy- str. 86-87
 • Psaní – písanka 2.díl str. 22-23

Informace :18.4. Státní svátek

                   19.4.Diktát –slovní spojení- dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

                   21.4.- Pětiminutovka- násobení a dělení 2

                   22.4.- Den Země- dopoledne venku v přírodě zaměřené na ochranu přírody, proběhne jen za příznivého počasí.

 S sebou: batůžek, pití,  svačinu, sportovní oblečení a obuv.

                   25.4. Třídní schůzky a individuální konzultace 16- 18 hod (bližší informace pošlu  po Velikonocích).

                

 Úkoly:

 • Denně čteme a čtení zapisujeme do deníčků.
 • Procvičujeme počítání do 100,  násobení a dělení 2 a 3
 • Opravovat diktáty a chybně vypočítané příklady

 

 1. týden:11.4. – 15.4. 2022

Učivo:

 • Český jazyk –učebnice- str.86-87 , Pracovní sešit 2.díl : str.27-28, Slova se skupinami dě,tě, ně, bě, pě, vě, mě-opakování
 • Matematika – 3.díl str.11-14: Násobilka 3, malý str. 3-4
 • Prvouka – str.48-Velikonoce
 • Čtení – čítanka- Velikonoce- svátky jara- str. 81- 85
 • Psaní – písanka 2.díl str. 20-21

Informace:

                    12.4. Diktát vět- dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

                    13.4. Velikonoční dílničky- 14- 17 hod

                    14.4. Velikonoční prázdniny

                    15.4. Státní svátek

                    18.4. Státní svátek

                   

Úkoly:

 • Denně čteme a čtení zapisujeme do deníčků.
 • Procvičujeme počítání do 100,  násobení a dělení , násobky 3.

       Opravovat diktáty a chybně vypočítané příklady

 

 1. týden:4.4. – 8.4. 2022

Učivo:

 • Český jazyk –učebnice- 84-85 , Pracovní sešit 2.díl :str.24-26 Slova se skupinami bě,pě, vě, mě
 • Matematika – 3.díl str.6-10: Vyvození násobení, malý str. 2
 • Prvouka – str.55-56- Ze života včel, Já to hravě zvládnu- opakování
 • Čtení – čítanka- Jaro už je tu-str.78-80
 • Psaní – písanka 2.díl str. 18-19

 

Informace:

                    5.4.Diktát vět po domácí přípravě- učebnice- str.83/cv.10

                    6.4.Pětiminutovka- násobilka 2

                    8.4. Já to hravě zvládnu 7- opakování- Jaro

 

Úkoly:

 • Denně čteme a čtení zapisujeme do deníčků.
 • Procvičujeme počítání do 100, násobilku 2
 • Opravovat diktáty a chybně vypočítané příklady

31. 3. - donést krabici na keramické výrobky

   

                                        M. Černá

 

 1. týden: 28.3. – 1.4. 2022

Učivo:

 • Český jazyk –učebnice- str.82-83 , Pracovní sešit 2.díl :
 • 22-23 Slova se skupinami dě, tě, ně
 • Matematika – 3.díl str.1-5 : Vyvození násobení, malý str. 1
 • Prvouka – str.53-54 –Zahrada na jaře, Rozkvetly stromy
 • Čtení – čítanka- Jaro už je tu-str.76-77
 • Psaní – písanka 2.díl str. 16-17

 

Informace:

                    29.3.-Diktát vět po domácí přípravě- učebnice- str. 80/cv.8

                    30.3.Dravci na hřišti ASK - 90 Kč (hrazeno  ze třídního

                    fondu) v 10 hod. S sebou: sportovní oblečení a obutí, do aktovek (Čj, M, Prv).

                    31.3.Pětiminutovka- sčítání a odčítání v oboru 0-100

 

Úkoly:

 • Denně čteme a čtení zapisujeme do deníčků.
 • Procvičujeme počítání do 100.
 • Opravovat diktáty a chybně vypočítané příklady
 1. týden: 21.3. – 25.3. 2022

Učivo:

 • Český jazyk –učebnice- str.77-81 , Pracovní sešit 2.díl :str.18 –21 Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov
 • Matematika – str. 62-64: Počítáme do 100 s přechodem desítky, malý str. 43-48
 • Prvouka – str.51-52: Jarní rostliny, pokojové rostliny
 • Čtení – mimočítanková četba, čítanka- Jaro už je tu-str. 74-75
 • Psaní – písanka 2.díl str. 14-15

Informace:

                    22.3.-Diktát vět

                    24.3.Pětiminutovka- sčítání a odčítání v oboru 0-100

                   

Úkoly:

 • Denně čteme a čtení zapisujeme do deníčků.
 • Procvičujeme počítání do 100.
 • Opravovat diktáty a chybně vypočítané příklady
 1. týden: 14.3. – 18.3. 2022

Učivo:

 • Český jazyk –učebnice- 74-76 , Pracovní sešit 2.díl : str.15-17 –Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov
 • Matematika – str. 58-61-: Počítáme do 100 s přechodem desítky, malý str. 41-45
 • Prvouka – str.49-50- Jaro v lese, Jaro u vody (str.48-Velikonoce přeskočíme)
 • Čtení – mimočítanková četba
 • Psaní – písanka 2.díl str. 12-13

 

Informace:

                    15.3.-Diktát –slov (párové souhlásky b-p, d-t)

                    17.3.Pětiminutovka- sčítání a odčítání v oboru 0-100

                    18.3. Matematický klokan-matematická soutěž

 

Úkoly:

 • Denně čteme a čtení zapisujeme do deníčků.
 • Procvičujeme počítání do 100.
 • Opravovat diktáty a chybně vypočítané příklady
 1. týden: 28.2. – 4.3. 2022

Učivo:

 • Český jazyk –učebnice- str.71-73 Pracovní sešit 2.díl :
 • str.12-14 –Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov
 • Matematika – str. 54-57-: Počítáme do 100 s přechodem desítky, malý str. 39-40
 • Prvouka – str.46-47- Jaro: Přišlo jaro
 • Čtení – mimočítanková četba
 • Psaní – písanka 2.díl str. 10-11

 

Informace:

POZOR změna rozvrhu: vracíme se na rozvrh před plaveckým výcvikem.  Prvouka z pondělí se přesouvá na pátek!!!

Donést do školy cvičební úbory!

                    1.3.-Diktát –slovní spojení

                    3.2.Pětiminutovka- sčítání a odčítání v oboru 0-100

                    Jarní prázdiny 7.-13.3.

 

Úkoly:

 • Denně čteme a čtení zapisujeme do deníčků.
 • Procvičujeme počítání do 100.
 • Opravovat diktáty a chybně vypočítané příklady

 

 1. týden: 21.2. – 25. 2. 2022

Učivo:

 • Český jazyk –učebnice- 69-70, Pracovní sešit 2.díl :
 • str.10-11 –Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov
 • Matematika – str. 50-53-: Počítáme do 100 s přechodem desítky, malý str. 36-38
 • Prvouka – str.44-45- Chráníme přírodu, Já to hravě zvládnu- opakování
 • Čtení – mimočítanková četba
 • Psaní – písanka 2.díl str. 8-9

 

Informace:

                     22.2.-Diktát vět po domácí přípravě- učebnice -str. 66/cv.7

                     23.2. Prvouka-opakování Já to hravě zvládnu str. 45                  

                     24.2. Pětiminutovka- sčítání a odčítání v oboru 0-50

                              s přechodem

                     24.2. Třídní kolo recitační soutěž

                     25.2.Plavecký výcvik (náhrada)- návrat do školy na oběd kolem 12 hod

 

Úkoly:

 • Denně čteme a čtení zapisujeme do deníčků.
 • Procvičujeme počítání do 100.
 • Opravovat diktáty a chybně vypočítané příklady
 1. týden: 14.2. – 18. 2. 2022

Učivo:

 • Český jazyk –učebnice- str.67-68, Pracovní sešit 2.díl :
 • str.7-9 –Opakování, Popis osoby
 • Matematika – str.45-49: Počítáme do 100 s přechodem desítky, malý str. 31-35
 • Prvouka – str.42-43- Výroba papíru a skla, třídíme odpad
 • Čtení – mimočítanková četba
 • Psaní – písanka 2.díl str. 6-7

 

Informace:

                     14.2.Testování žáků

                     15.2.-Diktát slov-psaní y/ý po tvrdých a i/í po měkkých 

                             souhláskách                      

                     17.2. Pětiminutovka- sčítání a odčítání v oboru 0-39 s přechodem

                     18.2.Plavecký výcvik

 

Úkoly:

 • Denně čteme a čtení zapisujeme do deníčků.
 • Procvičujeme počítání do 100.
 • Opravovat diktáty a chybně vypočítané příklady
 1. týden: 7.2. – 11. 2. 2022

Učivo:

 • Český jazyk –učebnice- str.64-66, Pracovní sešit 2.díl : str.5-6 Psaní i/í po měkkých a y/ý po tvrdých souhláskách
 • Matematika – str.40-44: Počítáme do 100 s přechodem desítky, malý str. 26-30
 • Prvouka – str.40-41- Suroviny a výrobky, výroba potravin
 • Čtení – mimočítanková četba
 • Psaní – písanka 2.díl: str. 4-5

 

Informace:

                    7.2.Testování žáků

                    8.2.-Diktát slov-psaní y/ý po tvrdých a i/í po měkkých 

                             souhláskách                     

                   10.2. Pětiminutovka- sčítání a odčítání v oboru 0-39 s přechodem

                   11.2.Plavecký výcvik

 Úkoly:

 • Denně čteme a čtení zapisujeme do deníčků.
 • Procvičujeme počítání do 100.
 • Opravovat diktáty a chybně vypočítané příklady
 1. týden: 31. 1. – 4. 2. 2022

Učivo:

 • Český jazyk –učebnice- 62-63, Pracovní sešit 2.díl :
 • 1- 4 Psaní i/í po měkkých souhláskách
 • Matematika – str. 35-39: Počítáme do 100 s přechodem desítky, malý 23-25
 • Prvouka – str.38-39- povolání dospělých , Zájmy a koníčky
 • Čtení – kamarádi a kamarádky- str.70-73
 • Psaní – písanka 2.díl str. 1-3

Informace:

     31.1.Testování žáků

     31.1- vydání výpisu vysvědčení za 1.pololetí

     1.2.-Diktát vět po domácí přípravě- učebnice60/cv.14

     3.2. Pětiminutovka- sčítání a odčítání v oboru 0-39 s přechodem

     4.2.Pololetní prázdniny

 

Úkoly:

 • Denně čteme a čtení zapisujeme do deníčků.
 • Procvičujeme počítání do 100.
 • Opravovat diktáty a chybně vypočítané příklady


 1. týden: 24. 1. – 28. 1. 2022

Učivo:

 • Český jazyk –učebnice- 60-61,
 • Pracovní sešit :str. 44-49- Psaní y/ ý po tvrdých souhláskách
 • Matematika – str. 32-34: Počítáme do 100
 • s přechodem desítky, malý 20-22
 • Prvouka – str.36-37-Správná výživa, Já to hravě zvládnu
 • Čtení – V říši skřítků- str.64-69
 • Psaní – str. 38-40-z, Ž, X,x

Informace:

        24.1.Testování žák

        25.1.-Diktát slov-y/ý po tvrdých souhláskách

        26.1.Opakování z prvouky -Já to hravě zvládnu 5 -str.37

        27.1. Pětiminutovka- sčítání a odčítání v oboru 0-39

        28.1. Plavání

 

Úkoly:

 • Denně čteme a čtení zapisujeme do deníčků.
 • Procvičujeme počítání do 100.
 • Opravovat diktáty a chybně vypočítané příklady

21.týden: 17. 1. – 21. 1. 2022

  1. Učivo:

   • Český jazyk –učebnice- 58-59, Pracovní sešit :str. 41-43- Psaní y/ ý po tvrdých souhláskách
   • Matematika – str. 29-31: Počítáme do 100 s přechodem desítky, malý str.17-19
   • Prvouka – str.34-35-U lékaře, Žiju zdravě
   • Čtení – Z pohádky do pohádky- str.60-65
   • Psaní – str. 36-37-L,D,Ď,z,ž

   Informace:

           17.1.Testování žáků

   • 18.1.-Diktát vět
   • 19.1.Mobilní planetárium(60 Kč uhrazeno z třídního fondu)

           20.1. Pětiminutovka- sčítání a odčítání v oboru 0-39 bez přechodu desítky

   • 21.1. Plavání

    

   Úkoly:Umět vyjmenovat  tvrdé, měkké a obojetné souhlásky.

   • Denně čteme a čtení zapisujeme do deníčků.
   • Procvičujeme počítání do 100.
   • Opravovat diktáty a chybně vypočítané příklady
   20.týden: 10. 1. – 14. 1. 2022

  Učivo:

  • Český jazyk –učebnice- 55-57, Pracovní sešit :str. 39-40- Dělení souhlásek
  • Matematika – str. 25-28: Počítáme do 100 s přechodem desítky
  • malý- str. 14-16
  • Prvouka – str.32-33: Smysly, Nemoc úraz
  • Čtení – Z pohádky do pohádky- str.56-59
  • Psaní – str. 34-35- s, š, S, Š

  Informace:          

 1.         10.1.Testování žáků

  • 11.1.-Diktát slov – vyznačení souhlásek a samohlásek
  • 13.1.Testování žáků
  • 13.1. Pětiminutovka- sčítání a odčítání v oboru 0-39 bez přechodu desítky
  • 14.1. Plavání

   

  Úkoly:

  • Denně čteme a čtení zapisujeme do deníčků.
  • Procvičujeme počítání do 100.
  • Opravovat diktáty a chybně vypočítané příklady

   

   

  19.týden: 3. 1. – 7. 1. 2022

Učivo:

 • Český jazyk –učebnice: 53-54 /Pracovní sešit/:str. 37-38 Slabikotvorné r, l, m.
 • Matematika – str. 20-24: Počítáme do 100 bez přechodu desítky, malý- str. 10-13
 • Prvouka – str. 30 a 31:Každý jsme jiný, Části těla.
 • Čtení – str. 52-55-Z pohádky do pohádky
 • Psaní – str. 32 - 33: R, Ř, T, Ť, Start druháka- str. 21

 

Informace: 4.1. diktát  vět po domácí přípravě-učebnice str. 53/cv.4

                   6.1.pětiminutovka-porovnávání čísel do 10

                   7.1. Plavání

 Úkoly:

        Denně čteme a čtení zapisujeme do deníčků.

 • Procvičujeme počítání do 20.
 • Opravovat diktáty a chybně vypočítané příklady

16.týden: 13. 12. – 21. 12. 2021

          Učivo:

  • Český jazyk –učebnice- 51-52 /Pracovní sešit/:str. 37-39, Psaní ú-ů, Dvojhlásky
  • Matematika – str. 16-19: Počítáme do 100 bez přechodu desítky, přímky,
  • malý- str. 7-9
  • Prvouka – str.28- 30:Zimní sporty, Já to zvládnu ,Každý jsme jiný
  • Čtení – Vánoce - str.46-51
  • Psaní – str. 30-31: P, B

  Informace: 14.12.Natáčení vánoční besídky- bílé oblečení

  • 14.12.-Diktát slov s ú,ů
  • 16.12. Pětiminutovka- sčítání a odčítání do100 po desítkách
  • 17.12. Plavání
  • 21.12. Vánoční besídka s dárečky ve třídě. S sebou: dáreček pro vylosovaného spolužáka, svačinku – trošku vánočního cukroví/není podmínkou/, pití, pouzdro, Notýsek, deníček.
  • 22.12. Ředitelské volno
  • 3.1.-nástup do školy po vánočních prázdninách

   

  Úkoly:

  • Denně čteme a čtení zapisujeme do deníčků.
  • Procvičujeme počítání do 20.
  • Opravovat diktáty a chybně vypočítané příklady
  • 15.týden: 6. 12. – 10. 12. 2021

Učivo:

 • Český jazyk – učebnice-str.48-50, Pracovní sešit/:str. 33-34 Samohlásky
 • Matematika – str. 13-16: Počítáme do 100, malý- str. 5-7
 • Prvouka – str. 26-27: Zvyky a tradice
 • Čtení – str. 42-45
 • Psaní – str. 28 - 29: I, J, H, K

Informace:

 • 7.12. Diktát slov-dělení slov na slabiky
 • 9.12. Desetiminutovka sčítání a odčítání desítek do 100

 

Úkoly:

 

 • Do 12. 12. Sestavit do Prvouky RODOKMEN – uprostřed sešitu.
 • Denně čteme a čtení zapisujeme do deníčků.
 • Procvičujeme počítání do 20.
 • Opravovat diktáty a chybně vypočítané příklady

 

14.týden: 29. 11. – 3. 12. 2022

                Učivo:

   • Český jazyk –učebnice 45-47, /Pracovní sešit/: str.31-32,Slovo, slabika, hláska, písmeno
   • Matematika – 5.díl.:str.12-15, malý str. 5-7, Číselný obor do 100, počítání po desítkách
   • Prvouka – str. 24 - 25: Zima- Příroda v zimě
   • Čtení –Zima už je tu str. 38-41
   • Psaní – str. 26-27-g,q

   Informace:

   • 30.11. Diktát vět
   • 2.12.Pětiminutovka z matematiky- +,- do 20 s přechodem
   • 3.12.Plavecký výcvik-příjezd cca 13:15
   • 3.12. Mikulášská nadílka ve škole

    

   Úkoly:

   • Do 12. 12. Sestavit do Prvouky RODOKMEN – uprostřed sešitu.
   • Denně čteme a čtení zapisujeme do deníčků.
   • Procvičujeme počítání do 20.
   • Opravovat diktáty a chybně vypočítané příklady
  1. 13.týden: 22. 11. – 26. 11. 2022

   Učivo:

   • Český jazyk –učebnice 41-44, /Pracovní sešit/: str.28-30,Význam slov –slova mnohoznačná,a citově zabarvená
   • Matematika – 5.díl.:str.1-7, malý str. 1-3, Sčítání a odčítání do 20 s přechodem. Orientace v čase-čtvrthodiny
   • Prvouka – str. 22 - 23: Pomáháme si,, Já to hravě zvládnu 3
   • Čtení – str. 34 – 37
   • Psaní – str. 24-25: E,j,p

   Informace:

   • 22.11. Vánoční focení
   • 22.11. Rodičovské schůzky 16:15-16:30, Individuální konzultace – 16:30-18:00 (přes google učebnu)
   • 23.11. Diktát po domácí přípravě- učebnice str. 44/cv.8
   • 24.11. Opakování z prvouky – rodina- str. 23
   • 25.11.-Pětiminutovka z matematiky- +,- do 20 s přechodem
   • 26.11.-Plavecký výcvik-příjezd cca 13:15
   • 26.11. Barevný pátek – oblečení, popř. masky v barvě:bílé
   • 26.11. Vánoční jarmark ve škole bez dílniček 14-17 hod
   • 5.11. – 30.11. Mikulášská sbírka pro děti z DD Vranov - tradiční sbírka sladkostí. Všem, kteří se zapojí do této charitativní akce, děkujeme.

    

   Úkoly:

   • Do 12. 12. Sestavit do Prvouky RODOKMEN – uprostřed sešitu.
   • Denně čteme a čtení zapisujeme do deníčků.
   • Procvičujeme počítání do 20.
   • Opravovat diktáty a chybně vypočítané příklady 
    • 12.týden: 15. 11. – 19. 11. 2021

Učivo:

 • Český jazyk – 39 – 41, Pracovní sešit: str.26-27. Význam slov,

Start druháka- str. 18

 • Matematika – str. 60-64 : Počítáme do 20 s přechodem, malý- str. 42-45
 • Prvouka – str. 20 - 21: Rodinné oslavy, Zájmy a povinnosti
 • Čtení – str. 30– 35
 • Psaní – str. 22-23 :C,Č, ch Ch,

Informace:

 • 16.11. Diktát věty
 • 17.11. Státní svátek
 • 18.11. Pětiminutovka – Počítáme do 20 s přechodem
 • 19.11.- Ředitelské volno
 • 22.11. Vánoční focení
 • 22.11. Třídní schůzky 16:15-16:30 (online- google učebna) + individuální konzultace online 16:30-18:00 (možnost zapsat se do tabulky na stránkách školy).

 

Úkoly:

          Do 12. 12. Sestavit do Prvouky RODOKMEN – uprostřed sešitu.

 • Denně čteme a čtení zapisujeme do deníčků.
 • Procvičujeme počítání do 20.

Opravovat diktáty a chybně vypočítané příklady

 

11.týden: 8.11.-12.11.2021

Učivo:

 • Český jazyk – učebnice:36-38 ,Pracovní sešit :str.23-25 Význam slov, Start druháka- str.16-17
 • Matematika – str. 54-59:Počítáme do 20 s přechodem, malý- str.32-39
 • Prvouka – str. 18 - 19: Já to zvládnu, Moje rodina.
 • Čtení – str. 28 – 32: Na procházce v lese
 • Psaní – str. 20 - 21: c č,

Informace:

 • 5.11. – 30. 11. Mikulášská sbírka pro děti z DD Vranov- tradiční sbírka sladkostí. Všem, kteří se zapojí do této charitativní akce, děkujeme.
 • 9.11. Diktát vět
 • 10.11.Prvouka:Já to hravě zvládnu- písemné opakování-str. 18
 • 11.11. Pětiminutovka počítání do 20 s přechodem
 • 12.11. Barevný pátek – oblečení, popř. masky v barvě :oranžové
 • 19.11.Ředitelské volno (v případě zájmu zajištěna ŠD)
 • 22. 11. Třídní schůzky +Konzultace (online) – 16.15h až 18.00h – nezapomeňte podepsat v Notýsku.
 • 22.11. Vánoční focení (se sourozenci jen v rámci školy)

9.-10. týden: 25.10.-5.11.2021

              Učivo:

  • Český jazyk – 30-35, Pracovní sešit: str.19-22-Druhy vět- opakování, Význam slov, Start druháka- str.15-16
  • Matematika – str. 44-53: Počítáme do 20 s přechodem, Jednotky objemu, malý Matýsek- str. 26-30
  • Prvouka – str. 16-17: Zahrada na podzim, Podzim u řeky
  • Čtení – str. 20 – 24: Máme rádi zvířata
  • Psaní – str. 16 - 19: A,O, d, ď

  Informace:

  • 27.10 a 29. 10. Podzimní prázdniny

   

  • 4.11.- Pětiminutovka počítání do 20 s přechodem přes 10
  • 26.10. a 2. 11. Diktát vět
  • 5.11. Barevný pátek – oblečení, popř. masky v barvě:
  • Denně čteme a čtení zapisujeme do deníčků.
  • Procvičujeme počítání do 20.
  • Opravovat diktáty a chybně vypočítané příklady
  •  
   • 8.týden: 18. 10. – 22. 10. 2021

Učivo:

 • Český jazyk – 26 – 29, Pracovní sešit: 17,18-Věty rozkazovací a přací, Start druháka- str. 13-14
 • Matematika – str. 38-42: Počítáme do 20 s přechodem přes 10,

malý Matýsek-str. 23-25

 • Prvouka – str. 13 - 15: Podzim: Keře, Lesní plody a houby, Podzim v sadu
 • Čtení – str. 19-21
 • Psaní – str. 14 - 15: w,W, y,Y

Informace:

 • 19.10.Diktát- věty
 • 21.10. Pětiminutovka počítání do 20
 • 22.10. Halloween ve třídě( kostým). S sebou: pouzdro, Úkolníček, Notýsek. Návaznost na odpolední program v ŠD.
 • 27. a 29. 10. Podzimní prázdniny

7.týden: 11. 10. – 15. 10. 2021

 Učivo:

  • Český jazyk – 22– 25 /Pracovní sešit/: str. 15-16- Druhy vět,
  • Start druháka- str. 11-12
  • Matematika – str. 31-37: Počítáme do 20, Bod, vzájemná poloha bodu a čáry
  • Prvouka – str. 12 - 13: Jehličnaté stromy, Keře.
  • Čtení – str.16-17
  • Psaní – str. 12- 13:V,U,

  Informace:

  • 13.10. Diktát slov +řazení slov podle abecedy
  • 13.10 Program Zdravé zoubky (1 vyuč. hodina)
  • 13.10. mimořádná rodičovská schůzka v 16 hod v naší třídě.

                        Účast nutná!

  • 14.10. Pětiminutovka- počítání do 20
  • 6.týden: 4. 10. – 8. 10. 2021

Učivo:

 • Český jazyk –učebnice- 17-21, Pracovní sešit :str. 11-14 Věta, Druhy vět, Start druháka- str. 9-10
 • Matematika – str.25-30 : Počítáme do 20 s přechodem přes desítku , malý Matýsek- str. 15-17
 • Prvouka – str.10-11: Příroda na podzim, Stromy listnaté
 • Čtení – str. 14-15
 • Psaní – str. 11-12: M,N,Ň, v

Informace:

Od příštího týdne začínají školní kroužky.

 • 6.10. Screeningové vyšetření třídy v rámci vyučování (jen přihlášení žáci)
 • 6.10. Diktát vět
 • 7.10. Pětiminutovka- počítání do 20
 • 8.10. Bramboriáda s drakiádou - soutěže, tvoření – zahrada ZŠ. Špekáčky a pití zajištěno.
 1. týden: 27. 9. – 1.10. 2021

Učivo:

 • Český jazyk –učebnice 15-16 , Pracovní sešit str. 10-11/: Abeceda, Prosba a poděkování, Mluvíme ve větách, Start druháka- str. 7-8
 • Matematika – str. 21-25: Počítáme do 20 s přechodem přes desítku, malý Matýsek- str. 11-14
 • Prvouka – str.8-Domov- opakování, str. 9 : Podzim
 • Čtení – str. 12-13
 • Psaní – str. 9-10: n, m

Informace:

 • 27.9. Ředitelské volno
 • 28.9. Státní svátek
 • 29.9. Diktát slov + věta
 • 30.9. Pětiminutovka počítání do 20 bez přechodu 10.
 • 1.10. Opakování z prvouky- str.8- Já to hravě zvládnu (projděte ústně s dětmi úkoly na této stránce).

 

Úkoly:

 • Denně čteme a čtení zapisujeme do deníčků.
 • Procvičujeme počítání do 20.
 • Děláme opravy v pracovních sešitech.
 • Učíme se abecedu.
 • Znám svoji adresu bydliště.
 1. týden: 20. 9. – 24. 9. 2021

Učivo:

 • Český jazyk – 11-14 /Pracovní sešit/: str.8-9-Abeceda
 • Matematika – str. 13-20:; Počítáme do 20 s přechodem přes desítku, malý Matýsek str. 6-9
 • Prvouka – str. 6-7
 • Čtení – str. 10-11
 • Psaní – str. 7-8:t,r,ř

Informace:

 • Od 22.9. bude zveřejněn přehled otevřených kroužků na stránkách školy pod odkazem Kroužky, teprve potom provádějte platbu a to do 30.9. 2021
 • 21.9. Diktát na jména
 • 23.9. Pětiminutovka počítání do 20 bez přechodu 10
 • 27.9.Ředitelské volno
 • 28.9.Státní svátek

Úkoly:

 • Denně čteme a čtení zapisujeme do deníčků.
 • Procvičujeme počítání do 20.
 • Naučit se vyjmenovat abecedu!!
 1. týden: 13. 9. – 17. 9. 2019

Učivo:

 • Český jazyk – 6-7 /Pracovní sešit/: O větách, Abeceda

                              Start druháka- str.3-4

 • Matematika – str. 6– 12: Počítáme do 20,malý Matýsek-str.3-5
 • Prvouka – str. 4-5:Cesta do školy, Cestujeme
 • Čtení – str. 6-9
 • Psaní – str. 4-6: h,f,i

Informace:

 • 11.9.-Den otevřených dveří v rámci oslav výročí obce-9-12 hod, výstava výtvarných prací žáků, fotografiií, výtvarná dílnička a naučná hra
 • 14.9.adaptační dopoledne (4 vyuč. hodiny) na téma Dobré vztahy, cesta k přátelství. Program bude probíhat venku (při špatném počasí uvnitř). S sebou-psací potřeby, svačinu, pití, sportovní oblečení a obuv.
 • 15.9. Diktát písmen, slabik a krátkých slov
 • 16.9. Pětiminutovka z matematiky- sčítání a odčítání do 20 bez přechodu

Úkoly:

 • Denně čteme a čtení zapisujeme do deníčků.
 • Procvičujeme počítání do 20.
 1. týden: 6. 9. – 10. 9. 2021

Učivo:

 • Český jazyk – 4-5 /Pracovní sešit/: 1-4,Start druháka- str.1-2
 • Matematika – str. 1-6/Pracovní sešit: str. 1-2
 • Prvouka – str. 1-2
 • Čtení – str.3-5
 • Psaní – str. 1-3

Informace:

 • 6.9-úvodní rodičovské schůzky přes google učebnu v 16 hod. (Prosím podepsat v Notýsku na str. 28)
 • 6.9. Zveřejnění kroužků, hlídejte si stránky školy – Kroužky!!!

Úkoly:

 • PROCVIČOVAT PSANÍ PÍSMEN a SVÉ JMÉNO – psacím písmem!
 • Denně čteme a čtení zapisujeme do deníčků.
 • Procvičujeme počítání do 20 bez přechodu