Drobečková navigace

Úvod > Škola > Třídy > III. třída

                   

III. třída

 

 2223-3.PNG

 

 

 

 

Pomůcky pro školní rok 2022/20231

 

 1. týden 29.5.-2.6.2023
 • 1.6.-Hravý cyklista-od 14 do 16 hod za školou. S sebou: helmu, sportovní oblečení

 

Čj

 Slovesa-čas, infinitiv, zvratná slovesa, časování-PS- str. 34-36,učebnice- str.99-103

Čt/ps

Čítanka –  V říši snů a fantazie-str.108-111

 Písanka – str. 29-30

M

Písemné násobení jednociferným činitelem-uč- str. 150-154,PS- str.27-28

Geo-Konstrukce trojúhelníku-str.149

Prv

 Přírodní společenství- Pole,Louka učebnice- str.74-77, PS- str. 65-67

 Domácí úkoly:

Po:

Út:

ST:

Čt:

Pá:

39.týden 22.-26.5.2023

 • Donést oblečení a obuv do TV na ven.
 • Do 30.5. probíhá sbírka sladkostí pro děti z Dětského domova Vranov

 

Čj

 Slovesa-číslo, osoba-PS- str. 32,33,učebnice- str.97-98

Sloh- Můj domácí mazlíček (slohová práce)

Čt/ps

Čítanka –  V říši snů a fantazie-str.105-107

 Písanka – str. 25

M

Dělení mimo obor násobilek uč- str. 137-141,PS- str.27-28

Geo-Konstrukce trojúhelníku-str.149

Prv

 Přírodní společenství-Les,Okolí lidských obydlí, učebnice- str.71-73, PS- str. 62-63

Aj

Ben: Procvičujte slovní obraty z uč.str.45, z písničky 46. Opaky: dry x wet, fat x slim. Použití spojky but v souvětí: My bucket is old but your bucket is new.

Puk: Opakování- komunikace s obrázkovým kotoučem, PS str.43, procvičování na PC-wordwall Explore together 1.

Všichni: Test 5.lekce

 Domácí úkoly:

Po:M- PS- str.28/cv.6

Út:ČJ-  tabulka v sešitu- urči pád, číslo, rod

St: M- učebnice- str. 141/cv. 29

Čt: Čj- sloh- popis zvířete- Můj domácí mazlíček - odevzdat 29.5.

Pá:-

 

38.týden: 15.5.-19.5.  2023                      

 • Donést oblečení a obuv do TV na ven.
 • Do 30.5. probíhá sbírka sladkostí pro děti z Dětského domova Vranov

 

 

Čj

 Podstatná  jmenarod, číslo, pád-PS- str. 15-16, uč.–str. 68-70

Sloh- Můj kamarád-PS- str.17, uč. –str. 72

Čt/ps

Čítanka –  V říši snů a fantazie-str.105-107

 Písanka – str. 24

M

Násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem uč- str. 133-134,PS- str.26

Geo-Kružnice, kruh- opakování,uč.  str.142

Prv

Vesmír- Výpravy do vesmíru, Přírodní společenství, učebnice- str. 69-71, PS- str. 60-61

Aj

Ben: na čtvrtek se naučit rozhovory - str. 45 - nazpaměť ve trojicích. Procvičujte věty typu: Tvůj ručník je suchý, ale můj ručník je mokrý. Je tvůj kyblík nový? Na pondělí - rozhovory, testík a vyrobit kolečko PS str. 59.

Puk:  uč. str.45-46, PS str. 40-41.2x  PL.  Procvičovat věty o předmětech+ přídavná jména- Můj kyblík je nový. Moje tričko je špinavé. Popis obrázku- I can see a sandcastle. The sandcastle is big. Četba příběhu + písnička z uč. str.44-45- najdete na stránkách ke knize- možné si pustit a trénovat.+ na pondělí 22.5. vybarvi a vystřihni- PS str.59- obrázkový kotouč!

 Domácí úkoly:

Po: ČJ-pracovní list -rod podstatných jmen-obrázek

Út: M-učebnice- str. 133/cv.4-1.-3.sloupeček

St- Čj- str.70/cv.4- urči pády

Učíme se pádové otázky a básničku na slovní druhy- zpaměti do 22.5.

ČT:ČJ- sešit- příslovce( vlepeno)

 1. týden 8.5-12.5.2023
 • 8.5.Státní svátek
 • 10.5. Šifrovací hra pro žáky 2. a 3. ročníků - Hlavo-lamy v lavici- děti soutěží ve dvojicích.
 • Donést oblečení a obuv do TV na ven.

 

 

Čj

Slovní druhy-  Částice, Citoslovce, Rod podstatných jmen-PS- str. 12-14, uč.–str. 65-68

Sloh- telefonický rozhovor-PS- str.13, uč.str. 67

Čt/ps

Čítanka –  V říši snů a fantazie-str.103-104

 Písanka – str. 23

M

Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem uč- str. 130-132,PS- str.25-26

Geo-uč.  str.135- Trojúhelník, čtyřúhelník

Prv

Vesmír- Roční období,Slunce a planety,Výpravy do vesmíru-učebnice- str. 66-69, PS- str. 58-60

Aj

Ben: přídavná jména opačná small x big, dirty x clean, new x old, happy x sad, wet x dry...

Puk: Opakování- PL samost.práce, rozhovory o obrázcích na pláži- I have got a green towel/a big palm tree atd. Have you got a....?He/ she has got a.... Mother ´s Day- písnička uč. str. 55, výroba přáníčka a povídání.

 Domácí úkoly:

Po: -

Út: Čj- PS- str. 13/cv.1

St: -

Čt: M- PS- str.25/cv.6

Pá:-

 

 1. týden 1.5-5.5.2023
 • 1.5.Státní svátek
 • 3.5.Písemné opakování z prvouky-Já to hravě zvládnu 6 -PS-str. 57

 

Čj

Slovní druhy-  Slovesa, Příslovce, Předložky,Spojky-PS- str. 9-11, uč.–str. 61-65

Čt/ps

Čítanka –  str.100-102

 Písanka – str. 22

M

Učebnice-Dělení násobků deseti jednocifernými čísly str. 127-128,PS- str.24  

Geo-uč.  str.129- Porovnávání úseček- střed úsečky

Prv

Živočichové-  Obojživelníci,učebnice- str.65, PS- str. 58, Já to hravě zvládnu 6- str.57-písemné opakování

Aj

Ben: uč.42,43. PS 38-39. My x your.

Puk: uč. str. 42-44, PS str.39- nová slovíčka + there´s, my x your, big x small, old x new

Domácí úkoly:

Út: M- učebnice str. 127/cv.5- slovní úloha

St: Čj- PS- str. 9/cv.5- věty napiš do sešitu, podtrhni vlnovkou přísudky

Čt: M- uč. str. 130/cv.5+ ZK

Pá:-

 

 

35.týden 24.4. -28.4.2023

 

Čj

Slovní druhy-  Přídavná  jména, Zájmena, Číslovky, Slovesa-PS- str. 6-9, uč.–str. 58-62

Čt/ps

Čítanka – Vždyť je to apríl! str.96-99 Písanka – str. 20-21

M

Učebnice- str. 124-128-Násobení a dělení mimo obor násobilky- násobení a dělení násobků deseti PS- str. 23

Geo-uč.  str.129- Porovnávání úseček- střed úsečky

Prv

Živočichové-  Ptáci, Ryby, Plazi-učebnice- str.62-64, PS- str. 53-55

Aj

Ben: The Toys 2 - procvičovat čtení. Slovíčka U5. Uč. str. 42, PS str. 38. Procvičovat slovíčka - dopsat slovníček - kdo ještě nemá. Sešit - obrázek - On the beach - dokreslit a popsat.

Puk: Opakování, Video a aktivity uč. str. 38-39, Komunikace- What are you wearing? What is he/she wearing? + Can I borrow your ...? Yes, of course. Here you are. Lekce 5- úvod, slovíčka-uč. str.42-3. Uč. str. 42, PS str. 38. Sešit - obrázek - On the beach - dokreslit a popsat.

 

Domácí úkoly:

PO: M-učebnice  str. 122/cv.56- 3 sloupečky+ zkoušky

Út: ČJ- PS-str.7/cv.4

St: pracovní list- sloupeček 44

Čt: Čj- PS- str. 8/cv.3

Pá:-

 

34.týden 17.4. – 21.4. 2023

17.4. Rodičovské schůzky 16:00-16:30,následují individuální pohovory do 18 hod

19.4. Kongo-hudba +africká kultura(tělocvična)-cena:50Kč (hrazeno z třídního fondu)

21.4. Den Země- dopolední program v přírodě (stanoviště s úkoly, sběr odpadků). S sebou: svačinu, pití, pouzdro, vhodné oblečení a obuv  

 

Čj

Slovní druhy-  Podstatná jména-PS- str. 3-5, uč.–str. 55-57

Čt/ps

Čítanka – Vždyť je to apríl! str.93-95 Písanka – str. 17,18

M

Učebnice- str. 124-126,Dělení se zbytkem, procvičování učiva,

PS- str. 21-22

Prv

Živočichové- učebnice- str.60-61, PS- str. 51-52

Aj

 Ben: Dokončování U4. Nová slovní zásoba - PS. Can I borrow your ...? Yes, of course. Here you are.

Puk: Opakovací aktivity, dotazník- prac. list. Online procvičování- žáci ví, odkaz viz níže. Objevujeme VB- video + prac.list.

Obě skupiny: Procvičování online například: https://wordwall.net/cs-cz/community/explore-together-1 

Domácí úkoly:

Po: Čj- PS- str. 3/cv.1- věty napsat do sešitu a barevně podtrhnout podstatná jména

ÚT: M- sešit -3 sloupečky na násobilku

St:-

Čt: ČJ-učebnice- str.57/cv.10- do sešitu

Pá:-

 

33.týden 11.4. – 14.4. 2023

17.4. Třídní schůzky-16:00-16:30, 16:30- 18:00- konzultační hodiny

Čj

Vyjmenovaná sl. po Z,VS- shrnutí, procvičování

Slovní druhy- PS- str. 2, uč. –str. 68

Uč.str. 94-95, PS- str.29,30

PS( VS)- str. 54-57

Čt/ps

Čítanka - str.90-92 Písanka – str. 16-17

M

Učebnice- str. 118-122,Dělení se zbytkem, PS- str. 17-18

Geo- Porovnávání úseček- str. 123

Prv

Rostliny- učebnice- str.57-59, PS- str. 49-50

Aj (Ben)

 

 

AJ(Puk)

písnička str. 39 - kdo ještě nebyl zkoušený, PS po str. 33 včetně (cvičeni 33/3 - nedělejte, jde o skupinovou práci). Uč. str. 38-39.

 

Oprava čtvrtletního testu, opakovací aktivity, uč. str.39 cv.3, PS str.35 cv.3,4. Bar charts- uč. str.37 cv.1, 2 a 3 a PS str.33 cv.1, 2= DÚ, kdo ještě nemá.

 

 

Domácí úkoly:

Út: ČJ- učebnice str.94/cv.5- do sešitu

St: M- učebnice- str. 119/cv.36- 1.-3.sloupeček- do sešitu M

Čt: Písanka- str.19

:

 

 

 1. týden 3.4. – 5.4. 2023
 • 5.4. Velikonoční dílnička s jarmarkem v ZŠ Lipůvka /14.00h až 17.00h/ - Všichni jste srdečně zváni:-)
·        6. 4. Velikonoční prázdniny
·        7. a 10. 4. Státní svátek - Velikonoce
 • Čtvrtletní písemné práce:

              3.4.-AJ

              4.4.-M- slovní úloha, písemné sčítání a odčítání do 1000, pamětné sčítání a odčítání do 1 000,násobení a dělení, zaokrouhlování na                          desítky a stovky, rýsování kružnice(PS- Test- str. 19)

              5.4.-ČJ- diktát, vyjmenovaná slova, slova protikladná, přepis textu

Čj

Vyjmenovaná sl. po Z

Uč.str. 93-94, PS- str.29

PS( VS)- str. 52-53

Čt/ps

Čítanka - Velikonoce- str.87-89 Písanka – str. 15

M

Učebnice- str. 117,Dělení se zbytkem, PS- str. 15

Prv

Velikonoce, Rostliny- učebnice- str.54-55, PS- str. 47-48

AJ

Ben: přinést Easter minibooky, umět písničku str. 36

 Domácí úkoly:

Po:M- sešit- prac. list-cv.4,5

Út: Čj- PS (VS)- str. 53/cv.2,3

ST: -

 

 1. týden 27. 3. – 31. 3. 2023
 • 27.3. –provoz ŠD jen do 15 hod
 • 28.3. hudební program- Réva- cimbálová muzika (vstupné 70 Kč- uhradím z třídního fondu), 10-11 hod v sále OÚ
 • 31.3. Já to hravě zvládnu 5- opakování z prvouky
 • Čtvrtletní písemné práce:

         3.4.-AJ, 4.4.-M, 5.4.-ČJ

Čj

Vyjmenovaná sl. po V –řada,

Uč.str. 89 -90, PS- str.26-27

PS( VS)- str. 48-50.

Čt/ps

Čítanka – Najednou je jaro-str.84--86,  . Písanka – str. 13-14

M

Učebnice- str. 115,117,Dělení se zbytkem, PS- str. 13-14

Geo- uč. str. 116- Přenášení úseček-úsečky shodné

Prv

Život na Zemi- učebnice- str. 53- Světlo a teplo, Já to hravě zvládnu 5- str.46, PS- str. 45-46

Domácí úkoly:

Po: ČJ- učebnice- str. 89/cv. 3

ÚT: M- dělení se zbytkem 3- pracovní list

ST: M- PS- str. 19/cv.1,5

ČT: ČJ- PS (VS)- str. 51- obrázek

PÁ: opakování na čtvrtletní test z matematiky- PS- str. 19/cv. 2,3,6,7,8

 AJ - čtvrtletní test 3.4.

AJ (Ben): uč. str. 36, PS 31. Na pondělí/úterý se naučte písničku str. 36.

AJ (Puk): Opakování a procvičování lekce 3 a 4, test lekce 4, PS str.34, vystřihovánka- put on/take off, obleč a popiš/ popisuj a podle toho obleč. Trénovat i písemnou podobu sl.zásoby+ tvoření vět.

 1. týden 20. 3. – 24. 3. 2023
 • 13.-17.3. Jarní prázdniny
 • 21.3. Matematický Klokan
 • 23.3. Divadelní představení Krysáci Blansko (vstupné 95 Kč a autobus uhradím z třídního fondu), sraz v 7:40 v šatně, odjezd v 7:45.

Čj

Vyjmenovaná sl. po V –řada,

Uč. 87-88 , PS- str.24-25,

PS( VS)- str. 46-47.

Čt/ps

Čítanka – Najednou je jaro-str.83--85,  . Písanka – str. 11-12

M

Učebnice- str. 112- 115,Dělení se zbytkem, PS- str. 11-12

Geo- uč. str. 116- Přenášení úseček-úsečky shodné, PS- str. 12/cv.11

Prv

Život na Zemi- učebnice- str. 51-52- Voda, Vzduch a půda, PS- str. 43-44

Aj (Ben): Věty typu: What are you wearing? I'm wearing trousers and a jumper., slovní zásoba, PS str. 30, uč. str. 34,35

AJ (Puk): oblečení, I´m wearing...uč. str.36, PS str.32+ zápisy a PL v sešitě. DÚ na 27.3.- do sešitu nakresli a popiš- "My party clothes" + vystřihovánka v PS str.57-vybarvi a vystřihni, dones ve složce.

27.3. AJ obě skupiny testík slovíčka 4.lekce!

 

Domácí úkoly:

Po: ČJ- PS (VS)- str.46/cv. 3

ÚT: ČJ- písanka - str. 12- 3 říkadla

ST: M- PS- str. 11/cv.3-  první polovinu

ČT:-

PÁ:-

28.týden 6. 3. – 10. 3. 2023

 • Naučit řadu VS po V
 • Jarní prázdniny 13.-19.3.

Čj

Vyjmenovaná sl. po S –shrnutí, Vyjmenovaná slova po V-řada, Uč.str. 85-86/ Ps –str. 23,24, PS (VS) str.41-45,

Čt/ps

Čítanka s.80-82, mimočítanková četba- Děti z Bullerbynu

Písanka2 – str.9-10

M

- UČ. Str. 108-111  Opakování str. PS- str. 9-10

- Geometrie – uč. opakování-

str. 111

Prv

Život na Zemi- Chráníme přírodu, Voda uč. str. 50-51, PS- str. 42-43

Aj (Ben): PS - komplet hotová 3 Unit. Učte se slovíčka  Unit 4 - oblečení. PS po str. 30 včetně. Uč. po str. 34. Dopište si slovíčka 4 Unit do slovníčku. Opakujte si slovní zásobu, krátké věty typu There is/are,  They're,  It's.., I'm wearing....,

AJ (Puk):Lekce 4-slovíčka oblečení- It´s.../They´re..+ I´m wearing-  uč. str.33-35, PS str.29-31 a PL nalepené v sešitě. 

Domácí úkoly:

PO: M- učebnice- str. 105/cv. 19- do sešitu

ÚT: ČJ- sešit- vlepený obrázek

ST: M- zopakovat násobky, sešit- prac. list- cv. 105,106

ČT:řada VS po V -zpaměti

Pá: -

 1. týden 27.2. – 3. 3. 2023
 • 2.3. Školní kolo recitační soutěže

 

Čj

Vyjmenovaná sl. po S +slova příbuzná Uč. 83-84/ Ps –str. 22-23, PS (VS) str.39-40,

Čt/ps

Čítanka s.76-79, mimočítanková četba- Děti z Bullerbynu

Písanka2 – str. 7-8

M

- UČ. Str. 99-100 písemné odčítání. Procvičování- str. 103-106, PS- str. 7-8

- Geometrie – Kruh, kružnice Ps 6/8, 8/8,9

Prv

Neživá příroda- Horniny a nerosty, Uhlí a ropa- str. 48-49, PS- str. 40,41

Aj (Ben):  slovíčka 4Unit, písnička, kdo ještě nemá - dodělat str. 27 v PS (cvičení 2 podle cvičení 1) a připravte si slovíčka Unit 4

AJ (PUK): PS str.28, uč. str.31- explorers- do sešitu, Lekce 4- oblečení- nová sl.zásoba: uč. str.32, nová říkanka, PL do sešitu.

 

Domácí úkoly:

PO: Pracovní list- malá násobilka

ÚT: Čj- PS (VS)- str. 42/cv.2

ST: M- učebnice-str. 105/cv.18- dokončit

ČT: Písanka- str.8

PÁ:-

26 . týden 20. 2. – 24. 2. 2020

 • 24.2. třídní kolo recitační soutěže
 • AJ (Ben): naučit se písničku zpaměti - na 27.2. Přinést vybarvenou vystřihovánku str.55 (vystřihnutou). 
 • AJ (Puk): uč.str.29-31, PS str.26 a 27.+ PL  a zápisy v sešitě. Video- At Tropical world. DÚ na 27.2.-  PS str.27 dokončit cv.2, PS str.47 horní část +opakovat- píšeme opakovací test na 3.lekci!

 

Čj

Vyjmenovaná sl. po S řada,  Uč. 80 - 82/ Ps str.21-. PS (VS)- str. 36-38

Čt/ps

Čítanka s.80-81, Z říše záhad a  kouzel,

Písanka2 – str. 5, 6, Děti z Bullerbynu

M

- UČ. Str. 97-100 písemné sčítání a odčítání.  PS2- str. 5-6

- Geometrie – rýsujeme kružnice, opakování uč. str. 111 Ps 2-str. 6/cv.8

Prv

Neživá příroda-Lidské výtvory, Horniny a nerosty ,Uč.str.46-47, PS – str.39-40

 Domácí úkoly:

PO: ČJ- učebnice- str. 81/cv.4- do sešitu

ÚT: M- sešit PL- cv.1, zkoušky na minus

ST: procvičovat násobilku

ČT: M- PS- str. 5/cv.4

PÁ:-

25 . týden 13. 2. – 17. 2. 2023

Do 24.2. vybrat a naučit báseň či prózu na třídní kolo recitační soutěže

Správně nachystané kružítko do geometrie!

AJ (Ben): Story str. 27. PS str. 24 včetně. Dodělejte cvičení 3/24, kdo nemá.

AJ ( Puk): Uč, str.26-27 procvičování čtení, tvoření vět- kdo to je, barva a kde to je, co to má. Nová sl.zásoba- uč. str.28 a PS str.25. DÚ na 20.2.: PS str.62 slovíčka lekce 3- dopsat celé, kdo ještě nemá + str.55 vystřihovánka- vybarvit a vystřihnout+ donést na hodinu.

 

Čj

Vyjmenovaná sl. po P +slova příbuzná Uč. 77-78/ Ps 20, PS (VS) str.31-35, naučit řadu VS po S

Čt/ps

Čítanka s.76-79, mimočítanková četba- Děti z Bullerbynu

Písanka2 – str. 3,4

M

- UČ. Str. 91-95 Písemné sčítání  PS- str. 3/cv1,2,3, str.4/cv7,str.5/cv. 1,2,4

- Geometrie –Rýsování kružnice uč.str. 96,PS- str.4/cv.11,12

Prv

Lidé a společnost,minulost, současnost, budoucnost- uč.- str. 44-45,PS- str. 38-39

 

Domací úkoly:

PO: ČJ- učebnice str.77/cv.3- do sešitu

ÚT: Písanka- str. 3- věty- Ve škole, diktát po domácí přípravě- učebnice- str. 78/cv. 4

ST: M- sešit- prac. list/cv.2 (tabulka)- písemné sčítání bez zkoušky

ČT: ČJ -PS(VS)- str. 35/cv.8

PÁ: řada VS po S- zpaměti

AJ (Ben): uč. str. 28 - písnička - naučit se číst - na 123.2.; na 27.2. nazpaměť. 

24 . týden 6. 2. – 10. 2. 2023

 

Čj

Vyjmenovaná sl. po P +slova příbuzná Uč. 75 - 76/ Ps 18-19, PS (VS) str.29-30

Čt/ps

Čítanka s.71-75, mimočítanková četba- Děti z Bullerbynu

Písanka2 – str. 1,2

M

- UČ. Str. 86 Zaokrouhlování trojciferných čísel  PS1 - str. 36- cv,9,10,11,PS2- str. 1/cv. 1,2,3

- Geometrie –Kruh, kružnici uč.str. 89,PS- str.2/cv.11,12

Prv

Zájmové organizace, charita- uč.- str. 43,PS- str. 37

Domácí úkoly:

Po:Čj- učebnice- str. 75/cv.4

ÚT:M-prac.list-sešit- cv.2,3,4

ST:M- zopakovat převody jednotek, sloupeček na násobilku vlepený v sešitu

ČT:Písanka- str.2- dokončit stránku

PÁ: Geo- naučit se rýsovat kružnice kružítkem

AJ (Ben): procvičovat čtení, slovní zásobu, There is....on/in

AJ (Puk): Uč. str. 26- popis obr. cv.2 kde co je, str.27- příběh poslech, četba a otázky, video+ samostatná práce PS str.24! Hra "Draw a beetle"- viz sešit. Prosím trénovat čtení a tvoření vět.

 

 1. týden 30. 1. – 3. 2. 2023
 • 31.1.Pololetní vysvědčení
 • Od 1.2. omlouváme přes elektronické omluvenky v elektronické ŽK
 • 3.2. Pololetní prázdniny
 • Do 24.2.vybrat a naučit báseň či prózu na třídní kolo recitační soutěže
 • AJ (Ben): uč. str. 24, 25. PS str. 22. Slovíčka. Čtení PS str. 23/1 - trénovat. Hrajeme hru Beetle (přidali jsme si slovíčka: feelers (tykadla), wings, legs, head, body, tail).
 • AJ ( Puk): Uč. str.25-26, PS str.22 cv.2 a str.23 celá, 2x PL v sešitě nalepený- 2. PL= DÚ! Tvoříme věty- it´s x they´re- barvy, velký/malý, kde- on/in....  It can swim/hop/fly/... It has got ( 6 legs/wings...)

 

Čj

Vyjmenovaná sl. po P- naučit řadu, Uč. 73-74/ Ps 2. díl– str.17-18.

PS (VS) – str. 27-28

Čt/ps

Čítanka s.70-73 Z říše zvířat

Písanka s. 31-32

M

 UČ. Str. 81- 82 Jednotky hmotnosti a objemu,  PS str.35-36

- Geometrie – uč. str. 80- Obdélník

!Od února nosit do Geo: Kružítko – skosit hrot

Prv

Lidé a společnost- Povolání dospělých, Zájmové organizace a charita uč. str. 42-43, PS- str. 36,37

 

Domácí úkoly:

PO: naučit řadu slov po P, M- PS- str. 36/9a

ÚT: Čj _ učebnice str. 74/cv. 2 - do sešitu

ST: PRV- PS- str. 36/cv.4

ČT:-

PÁ:-

 

 1. týden 23. 1. – 27. 1. 2023
 • 25.1. Prvouka- písemné opakování
 • 27.1. hudební program v tělocvičně( hrazeno z třídního fondu)
 • 31.1.Pololetní vysvědčení
 • 3.2. Pololetní prázdniny
 • Poslední čtenářské listy! 3knih/pol.
 • AJ (Ben): zkontrolujte prosím zapsaná slovíčka z třetí lekce, PS do str. 21. Četba The Toys - str. 22 - 21.
 • AJ (Puk): Uč. str.22-23 The Toys + PS str.PS str.20-21, Lekce 3- nová slovní zásoba: uč. str.24 a PS str.22cv.1. DÚ na 30.1.: do sešitu nalepit postavy z příběh The Toys a zkusit si udělat scénu z komiksu- přimalovat postavám bubliny s textem a kolem nich pozadí. Možné jsou 2 varianty- buď si vybrat přímo scénu z uč. str.22-23 a nebo si vymyslet vlastní.

 

Čj

Vyjmenovaná sl. poB, L, M - opakování Uč. 52-53/ Ps – str.41.

PS (VS) – str. 26

Čt/ps

Čítanka s.66-69 Z říše zvířat

Písanka s. 31-32

M

- UČ. Str. 77-80 Jednotky délky,  PS str.31,32

- Geometrie – uč. str. 80- Obdélník

!Od února nosit do Geo: Kružítko – skosit hrot

Prv

Lidské tělo- uč.40,41- Správná výživa, Denní režim, PS- str. 34

Opakování- Já to hravě zvládnu 4- str. 35

Domácí úkoly:

PO: M- učebnice- str. 75/cv.75- do sešitu(zápis, výpočet, odpověď)

ÚT: ČJ- prac. list- str. 14/cv.15,16, PRV- opakování- str.35

ST:- 

ČT:PRV- PS- str. 34/cv.1

PÁ: naučit řadu VS po P

 

 • 21.týden 16.1.- 20. 1. 2023
 • Poslední čtenářské listy! 3knih/pol.

17.1. Pololetní písemná práce z M

(PS- str.33,34)

18.1.Pololetní písemná práce z Čj

AJ (Ben): čtení příběhu The Toys 22-23, slovíčka 3.lekce 

AJ (Puk): opakovací aktivity+ uč. str.20-21 příběh, rozhovory- Can you pass....?, průzkumníci v lekci 2 cv.3 a 4+ PS str. 19 a str.46- Unit 2 obr.slovníček. 

 

Čj

Vyjmenovaná sl. po M Uč. 51-52/ Ps 39-40,PS (VS)- str.24-25

Čt/ps

Čítanka s.62-65- Z říše zvířat,

Písanka s. 29-30

M

- UČ. Str. 75-76,  PS str. 29,30

Opakování na pololetní pís. práci- str.33,34

- Geometrie – uč. str. 74- Čtverec

 

Prv

- Opakování-  Lidské tělo- uč.38-39, PS- str. 33-34

 • Domácí úkoly:

PO:ČJ- učebnice- str. 51/cv.2- do sešitu

ÚT:-

ST:M-PS- str.29/cv.5

ČT: ČJ- PS (VS)-str.25/cv.1b, příprava komiksu do VV na téma U lékaře

PÁ:-

 • 20.týden 9. 1. – 13. 1. 2023
 • Pololetní písemná práce: Aj-12.1.

 AJ (Ben) - PS po str. 17, uč. str. 20 - 21

AJ (PUK)- uč. str.20-21+ PS str.18 + PL k videu a PL k Food in art ( uč. str.19)

Čj

Uč. 49-50/ Ps 37-38, PS (VS)-str.22-23 . Vyjmenovaná slova po M

Čt/ps

Čítanka s.56 -59, Kamarádi,

Písanka s. 27-28

M

 UČ. Str. 70-73, PS- str. 27-28

  Geometrie – uč. str. 69- trojúhelník

Příprava na pololetní pís. práci- PS str. 33, 34

Prv

Uč- str. 36-37- Smysly, U lékaře, PS- str. 31-32

 

Domácí úkoly: 

Po: M- PS- str. 27/cv. 3, opravy v ČJ-PS!

ÚT: ČJ- učebnice str. 48/cv.6- do sešitu

ST: M- učebnice- str. 66/cv.20- do sešitu

ČT: ČJ- učebnice- str. 50/cv.2

PÁ: opakovat na pololetní pís. práci z M (PS- str.33,34)

19.týden 2. 1. – 6. 1. 2023

 • 2.1. Vánoční prázdniny
 • 3.1. Nástup do školy
 • Donést cvičební úbory

 AJ- Puklová: Opakování sl.zásoby, PL na vlepení do sešitu + Food in art- uč. str.19 a PS str.17. Některé děti nemají ještě vypsaná vzadu ve slovníčku všechna slovíčka- po konec 2.lekce! Opakujte vše, co jsme probrali od září- pololetní test bude 12.1.!

AJ - Benešová: uč. str. 19, pracovní sešit po str. 16. Opakování na pololetní test 12.1. - učivo od září.

Čj

Uč. 46-48/ Ps 35,36. PS( VS)-str.20-21, Vyjm. slova po M – řada zpaměti

Čt/ps

Čítanka s.52 -55, Měsíce,

Písanka s. 25-26

M

- UČ. Str. 64-68.  PS – str. 25-26.

- Geometrie – uč. Str.62

Prv

Uč. Lidské tělo- str. 33-35, PS- str. 29-30

 

17.týden  19.-22.12.2022

 • 19.12. dle rozvrhu (cvičební úbor donést až po Vánocích)
 • 19.12-zkrácená doba ŠD do 15 hod
 • 20.12. Vycházka do lesa (krmení pro zvířátka)
 • 20.12. v 17:00 Vánoční besídka  v sále OÚ
 • 21.12. Besídka ve třídě s dárečky! Oběd  11:50- 12:00
 • 22.12. Ředitelské volno

Vánoční prázdniny od 23.12. do 2.1. 2023. Nástup 3.1.2023

 1. týden 12.12.- 16.12.
 • 12.12.Bruslení (poslední lekce)
 • 15.12. divadlo Brno- Mrazík, odjezd v 7.30
 • 15.12.  Brno- Mrazík -Divadlo Bolka Polívky

  Cena programu: 110 Kč (donést do St-14.11.), dopravu uhradím z třídního fondu

  Sraz v šatně v 7.20, odjezd v 7.30  Návrat v cca 10.30-11:00. Budeme mít ještě dvě vyuč. hodiny

  (učení neberte,  pouzdro nám bude stačit).

  S sebou: svačinu, pití, pouzdro.

 • 19.12.-zkrácená doba ŠD do 15 hod
 • 20.12. v 17:00 Vánoční besídka  v sále OÚ
 • 21.12. Besídka ve třídě s dárečky!
 • 22.12. Ředitelské volno
 • Vánoční prázdniny od 23.12. do 2.1. 2023. Nástup 3.1.2023.

Čj

Uč. 45/ Ps 34. PS (VS)- str. 16-18, 6. Vyjm. slova po L – dokončení,

VS po M- řada

Čt/ps

Čítanka s.48-49, Vánoce,

Písanka s. 25-26

M

- UČ. Str. 57-61, PS – str. 23,

Počítání v oboru do 1000

Geo- Rovina- Rovinné útvary-str.62

Prv

PS-Já to hravě zvládnu 3- str. 28-opakování

Aj (Ben) - slovíčka 2 lekce - PS str. 62, procvičování What's your favourite...., food, drink

AJ (Puk)- uč.str.17- příběh komiks+ video + PS str.15, do sešitu- My pizza-nakresli a popiš ingredience

+ procvičování na PC- https://elt.oup.com/student/letsexplore/level03/?cc=sk&selLanguage=sk 

(Nebo zadat do vyhledávání "Explore together 1 students" a kliknout na odkaz na stránky elt.oup.com- jsou tam videa, písničky z knihy, slovníček atd.)

 

Domácí úkoly: 

Po:ČJ- PS(VS)- str. 16/cv.3

ÚT: M-PS- str. 23/cv.2, diktát po domácí přípravě-PS- str.34/cv.5

ST: M- učebnice- str.83/cv.5 (6příkladů + zkoušku)- do sešitu

ČT:-

PÁ:-

 1. týden 5.-9.12.2022
 • 5.12. Bruslení
 • 5.12. Mikulášská nadílka ve třídě
 • Učíme se adventní příběh a text písně Adventní čas na besídku
 •  

  Čj

  Uč. 43– 44/ Ps 32-33. PS (VS) str. 13-15  Vyjm. slova po L

  Čt/ps

  Čítanka str.44-47,  

  Písanka s. 23-24

  M

  - UČ. str. 54-56.  PS-str.22-23, Zaokrouhlování čísel na desítky

  Prv

  PS- str. 26 Hospodaříme s penězi, Učebnice- str. 29

 • AJ - test - slovíčka, jednoduché věty, procvičovat výslovnost
 • Domácí úkoly:
 • Po:-
 • ÚT:ČJ- PS (VS)- str. 14/cv4
 • St: M- PS- str. 22/cv.6- dokončit
 • Čt:Písanka- str. 23-5 řádků
 • Pá: PRV- opakování Já to hravě zvládnu 3- str.28, v úterý 13.12. píšeme na známky
 • AJ (Puk)- uč.str.16, 17,18, PS str. 14 a 16 + sešit zápisy a PL- trénovat: my favourite food/ drink/ soup/fruit is....., DÚ na 12.12.- opakovat slovíčka jídlo a pití na testík+ PS str.53 vybarvit a vystřihnout
 •  
  1. týden 28.11.-2.12.2022
  • 28.11. Bruslení
  • 29.11.Planetárium Brno- program „Astronaut 2D“

   Cena programu: 50 Kč, dopravu uhradím z třídního fondu

   Sraz v šatně v 7.20, odjezd v 7.30 , bohužel nemůžeme čekat na zpožděné autobusy apod. , neboť v Planetáriu na nás čekat nebudou. Návrat v cca 10.30. Budeme mít ještě dvě vyuč. hodiny( učení neberte, dětem vymyslím náhradní program, pouzdro nám bude stačit).

   S sebou: svačinu, pití, pouzdro,, pláštěnku v případě deště. Peníze na nákup suvenýrů, pokud dovolíte a dle Vašeho uvážení.

  • 2.12. Vánoční výstava s jarmarkem 14- 17 hod

   

  Čj

  Uč. 40 – 42/ Ps str. 29- 31: Vyjm. slova po L – řada. Slova příbuzná a výjimky. PS (VS)- str.11-13

  Čt/ps

  Čítanka s.40-43- Postavíme sněhuláky

  Písanka s. 21-22

  M

  - UČ. Str. 49-52.  

  - Písemné a pamětné sčítání a odčítání dvojcifer. čísel

  - G – uč. 53

  Prv

  -Moje  rodina, – uč. str. 27,

  PS- str. 24

 • AJ (Ben) : DVD Objevujeme Británii + pracovní listy, procvičování vazby There is/are, malovaný diktát, Unit 2 - My favourite food/drink is.....,  I've got mushrooms. DÚ - vybarvit str. 53, zatím nevystřihovat.
 • AJ (Puk): Video k příběhu v uč. str.12-13+ PL, Lekce 2- opakování slovní zásoby jídlo a pití, co už známe+ nová slovíčka viz uč. str.14-15, I like/don´t like, eat/drink. Do sešitu si kreslili jídlo a pití, co mají rádi/ nemají rádi+ měli si najít, jak se to řekne v AJ. + PS str. 13= DÚ na 5.12.
 • Domácí úkoly:
 • PO: ČJ- VS po L- řada zpaměti, M- učebnice- str. 51/cv31- písemně se zkouškou do sešitu
 • ÚT:-
 • ST: PRV- PS- str. 24/cv.1
 • ČT:ČJ- učebnice- str. 41/cv.4
 • PÁ: -
  1. týden 21. 11. – 25. 11. 2022
  • 21.11. Bruslení
  • 25.11. -Barevný pátek – růžová, oranžová
 •  

   

  Čj

  Uč. 38- – 40/ Ps 28 - 29: Vyjm. slova po B – opakování, vyvození řada po L ,PS (VS)- str 7-11. Sloh – rozvoj fantazie uč. str.39

  Čt/ps

  Čítanka s.37-39, Náš domov, naše vlast

  Písanka s. 19-20

  M

  - UČ. Str. 47-52,

   PS – str. 16-17dokončení

  - Písemné odčítání dvojcifer. čísel

  - G - uč 45/5,6// ps str.16/11, 12

  Prv

  - Moje rodina- uč. str. 27-28, PS- str. 24-25

  • Domácí úkoly:
  • PO: ČJ- PS- str. 28/cv.1,2-udělejte cvičně, ve škole na známky
  • ÚT M- pracovní list- cv.4- písemné odčítání+ zkouška na sčítání
  • ST: -
  • ČT: ČJ- PS(VS)- str. 10/cv.8
  • PÁ:-
  • AJ (Ben): PS str. 46 - Unit 2: I like ham. I don't like onions. PL str.1. Zkoušejte správně anglicky psát jídlo a pití. 
  • AJ (Puk): Bonfire Night- dokončení + obrázek a popis do sešitu. Oprava čtvrtletního testu. Opakovací aktivity. PS str. 46 obrázkový slovníček k lekci 1. Příběh- objevujeme Británii- uč. str. 12-13. - četba, povídání, průzkumníci. DÚ na 28.11.- do sešitu nakresli/nalep/namaluj...go camping- my favourite place+ I like (my favourite food): kempujeme- místo, které máš oblíbené/kam by ses chtěl vydat kempovat- ztvárni, co tam je, kdo tam s tebou je, jaký máš stan, co jíte dobrého apod.
  • 12.týden 14.11.- 18.11.2022
  • 14.11. Bruslení
  • 14.11. v 16:00-16:30 třídní schůzky, 16:30– 18:00hod konzultace + volby do školské rady
  • 16.11. Preventivní program Nebezpečí internetu (2. a 3. vyuč. hodina)
  • 17.11. Státní svátek
  • 18.11. Ředitelské volno
 •  

  Čj

  Uč. 35 – 38/ Ps  27: Vyjmenovaná slova po B , PS (VS- str.6,7

  Čt/ps

  Čítanka s.35-36- Náš domov, naše vlast

  Písanka s. 19

  M

  - UČ. Str. 40 – 42,

     PS – str. 16,

  Písemné sčítání

  Prv

  - UČ str.26, PS- str. 23 Měříme objem

 • Domácí úkoly:
 • PO: M- PS- str. 16/cv.9,10
 • ÚT: ČJ- uč. str. 36/cv.4- napsat do sešitu
 • ST: PRV- str. 20/cv. 6- zapisování teplot vzduchu  po 3 dny
 • AJ (Ben + Puk) - Bonfire Night (p.52-53)
 • 11.týden 7.-11.11. 2022

 7.11. Bruslení

8.11 Čtvrtletní pís. práce z M(+,- do 100, porovnávání čísel, .,: v oboru malé násobilky, slovní úloha, Geo- polopřímka, měření délek úseček)

9.11. Čtvrtletní pís. práce z ČJ (diktát + mluvnická část- řazení slov podle abecedy, slova příbuzná, slova nadřazená a podřazená, psaní ú/ů, i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, párové souhlásky)

10.11.Čtvrtletní  pís. práce z Aj

 1. 11. - Barevný pátek – bílá

 14.11.-rodičovská schůzka: 16:00- 16:30, 16:30-18:00- individuální konzultace

 

Čj

Uč. 31 – 34/ Ps 25- 26: Vyjmenovaná slova po B – být,bydlit, obyvatel byt, příbytek nábytek , dobytek, PS(VS)- str. 4-5

Čt/ps

Čítanka s.32-34 – rodina

Písanka s. 17-18

M

- UČ. Str. 36-42 čtvrt. Test- Test 1- str. 19,str.20-Geo

   PS – str. 13-15

- Geom: vzájemná poloha přímek- str.38

Prv

- UČ str.23-24,Ps- str. 20-21- Měříme teplotu, měříme hmotnost

  • Domácí úkoly:
  • PO: ČJ- PS(VS)- str. 4/cv.6
  • ÚT: PRV- PS- str. 21/cv.5
  • ST: M- PS- str. 14/cv. 12,13
  • ČT:ČJ- PS(VS)- str. 5/cv.4
  • PÁ:-
  • AJ Benešová: dokončení Unit 1. Slovíčka Unit 2 (PS) na pondělí 14.11.
  • AJ Puklová: dokončení lekce 1 a opakování- uč. str.11, PS str. 10, 11 a str.12-jen cv.1+ zápisy v sešitě.
 • 10.týden 31. 10. – 4. 11. 2022 
  • 31.10. Bruslení
  • 2.11. Forrest gump-hudební program (tělocvična),10.40, cena 45 Kč (zaplatím z třídního fondu)
  • 1.11. Opakování z prvouky- Já to hravě zvládnu 2- str.18
  • 4.11. - Barevný pátek - žlutá

   

  Čj

  Uč. 30 – 33/ Ps 23- 25: Obojetné souhlásky,  PS-VS- str. vyjmenovaná slova po B

  Čt/ps

  Čítanka s.28-31 – rodina

  Písanka s. 15-16

  M

  - UČ. Str. 26-29

     PS – str. 9-10, Velký Matýsek-

  astr. 60-63, malý- str. 40-41- násobení a dělení 9 opak. násobilka

  - Geom: opakování - polopřímky

  Prv

  - UČ str.21-23,Ps str.18-20 – Opakování- str. 18, Vlastnosti látek, měříme teplotu

  • 10.týden 31. 10. – 4. 11. 2022
 • AJ Benešová  - počasí - str. 11 v učebnici, v PS str. 9 a cvičení 1,2/10,  předložky in/on: např: There is a spider in the tent. There are 3 birds on the tree.
 • AJ Puklová- Probrané učivo: Halloween, There´s/ There are+ I can see + sl.zásoba, in x on,  uč.str.9-10, PS str.9, PL a další zápisy v sešitě, DÚ na 7.11.: PS str.51 vystřihovánka- měnící se obrázek-vystřihnout na přerušovaných čarách. POZOR- 7.11. testík na slovíčka 1.lekce! 
 • Domácí úkoly:
 • Po:-
 • ÚT: ČJ- vyjmenovaná slova po b- řada zpaměti, M- malý M- str. 42/cv.1
 • ST: ČJ- PS (VS)- str. 3/cv.2
 • ČT: M- PS- str. 11/cv.5
 • Pá:opakování na čtvrtletní pís. práce M- PS- str. 19 a str.20
 • 9.týden -24. – 28. 10. 2022
 • 24.10.- Bruslení(1.lekce), odjezd od školy v 10.20 a příjezd kolem 12.30 +oběd
 • S sebou: aktovka(1.-3. vyuč. hodina), batoh nebo sportovní taška- brusle, přilba, rukavice. Na sebe podvlékací termoprádlo.
 • Změna rozvrhu v době bruslení: Po- 4.hod.- TV a v Pá- 3. hod- Čt/Ps
 • 26.a 27.10- Podzimní prázdniny
 • 28.10. Státní svátek

Čj

Uč. 28 – 29/ Ps str. 21-22: Hláskosloví a výslovnost

Čt/ps

Čítanka s.28

Písanka s. 14

M

- UČ. str. 23 – násobení a dělení 9 násobky 9

   PS – str. 9,

Velký Matýsek – str. 59-60, malý Matýsek – str.  40

Prv

-Živá příroda-Užitkové plodiny,uč.str.19-20, PS- str.17,

Opakování- Já to hravě zvládnu- str. 18- Út 1.11.

  Úkoly: 
  PO: M- malý Matýsek- str. 33/cv.2- nadepisovat i mezi výsledky nad závorku
  Út: naučit báseň Říjen-vlepeno v sešitu čtení
  AJ (Ben) - uč. po str. 9 včetně
  AJ - čtvrtletní test 10.11.

AJ Puklová- DÚ= PS str.7. + 31.10. budeme mít Halloween- děti si můžou přinést kostým, popř. něco tématického. Probrané učivo:

  uč.str.8, 9+ PS str.8. Posílám odkaz na stránky k učebnici- najdete tu slovíčka, písničky atd. 

https://elt.oup.com/student/letsexplore/level03/?cc=sk&selLanguage=sk

 • 8.týden  17. – 21. 10. 2022
 • 17.10. Vánoční focení – zájemci
 • 26.-27.10- Podzimní prázdnin
 • 28.10. Státní svátek
  1. Čj

   Uč. 24 – 27/ Ps str. 17-20: Nauka o slově.

   Čt/ps

   Čítanka s.24-27

   Písanka s. 12-13

   M

   - UČ. str. 22 – násobení a dělení 8, násobky 9

      PS – str. 7-8,

   Velký Matýsek – str. 55-58, malý Matýsek – str.  38-39

   - Geom.: PS. Str.12/11,12, uč. 31

   Prv

   -Živá příroda-Houby,Ovoce, Zelenina-uč.str.16-18, PS- str.14-16

   Domácí úkoly:

PO: ČJ- učebnice- str. 23/cv.2

ÚT: M- malý Matýsek- str. 38/cv. 2

 ST: ČJ- PS- str. 18- Dokončení příběhu

ČT: M- PS- str. 7/cv.3,7, násobky 9

PÁ: -

AJ (Ben) - PS po str. 8 (včetně. Uč. po str. 8 včetně. Popisovací vazba There is/are. 

AJ (Puklová)- Lekce 1- nová slovíčka + I can see a..., there´s/there are.... Uč.str.6-8, PS str.6 + sešit zápisy a PL, uč. str.61 říkanka. V pondělí 24.10. ústní zkoušení slovíčka z úvodní lekce.

  • 7.týden 10. 10. – 14. 10. 2022
  • 11.10.–Dlabání dýní v zahradnictví v Šebrově, sraz v šatně 7.55, návrat na oběd, batůžek, svačina, pití, sportovní oblečení a obuv, pláštěnka.
  • 17.10. Vánoční focení (informace vlepeny v úkolníčku),zapsat zájem
 1.  

  Čj

  Uč. 21-23/ Ps-str.  14-16 Nauka o slově,  Sloh – PS- str.20-Příprava na vycházku

  Čt/ps

  Čítanka str.20-23- + 20 minut denně čtu

  Písanka str.10-11

  M

  - UČ. Str. 20-21

     PS – str. 6, Násobení a dělení 7 násobky 8

  - Geometrie: PS. Str.10/9,10, 

  uč. 25- Polopřímka

  Velký Matýsek- str. 50-52,54, malý- str. 30-32

  Prv

  -Stromy a keře, Byliny, UČ str.14-15, PS str. 12-13

Domácí úkoly :

PO: M- pracovní list- násobení 7/cv. 1,2,

Út:-

ST:ČJ- PS-str. 15/cv.3

ČT: ČJ- písanka str. 11- dokončit

PÁ: násobky 8

 AJ (Benešová) - slovíčka lekce 1 - Outdoors, dodělat str. 5 a 6 v PS, Procvičování: Ella has got a torch. 

AJ (Puklová)- uč. str. 5, PS str.5, PL na sloveso mít + procvičování a opakování. : opakování Úvodní lekce- slovní zásoba viz PS str.61, sloveso have got/has got- POZOR 17.10.testík! 

 

6.týden 3. 10. – 7. 10. 2022

 • 5.10. Dům přírody Moravský kras –sraz v šatně 7.50, příjezd ve 12 hod, batůžek, svačina, pití, sportovní oblečení a obuv.
 • 7.10. Opakování prvouka uč. str. 11
 • 7.10. Drakiáda a malviáda od 15 do 17 hodin na školní zahradě.

Čj

Uč. 15-20/ Ps-str.  10 – 13 Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov,  Sloh – popis

Čt/ps

Čítanka str.18- + 21 minut denně čtu

Písanka str.8-9

M

- UČ. Str. 20-21

   PS – str. 5-6,Násobení a dělení 6,7 násobky 7

- Geometrie: PS. Str.10/9,10, 

uč. 25- Polopřímka

Velký Matýsek- str. 46-49, malý- str. 29-31

Prv

-Krajina kolem mého domova, UČ str.12-13, PS str. 10-11

 AJ- Puklová: Dny v týdnu a počasí,- uč. str.4, PS str.4. Sloveso mít- POZOR-DÚ na čtvrtek 6.10.- PS str.49- vybarvit, vystřihnout a batůžek slepit!

AJ - Benešová: Dny v týdnu, počasí, čtení rozhovoru uč.str. 5/1, čtení PS 5/2, slovíčka str. 61 po There are flowers.

Domácí úkoly:

PO: M- násobky 7- řada zpaměti, sešit- cv.1,2,3, AJ-Puklová PS str.49

ÚT: ČJ- učebnice str. 17/cv.9- napsat do sešitu

ST: -

ČT: Udělat opravy!!!  M- PS- str. 5/cv.5,6,7

PÁ: Sloh-Popis osoby- Můj kamarád, moje kamarádka alespoň 6 souvislých vět napsat na zvlášť papír

 1. týden 26. 9. – 30.9. 2022
 • 26.9.-Vstupní písemná práce z M
 • 27.9.- Vstupní písemná práce z ČJ
 • 28.9. Státní svátek
 • Do 4. 10. donést 120 Kč( vstupné- Dům přírody)

 

Čj

Uč. 13-14/ Ps 8-9: Slova se skupinami dě, tě, ně, pě, vě, mě

Čt/ps

Čítanka s.14-17+ 20 minut denně

Písanka s. 6-7

M

- UČ. Str. 16-20

   PS – str. 6, násobky 6

- Geometrie: PS. Str.8/10, 12, uč. str.25-Polopřímka

Prv

 Praha , Krajina kolem mého domova-UČ str.10-11,  PS str. 8-9

 

  AJ-Puklová: opakování + uč.str.2cv.2- pokyny, uč.str.3- nová slovíčka+ I´ve got..., Have you got...?, PS str.3 cv.1 a 2 + PS str.61- vypsat si nová slovíčka z úvodní lekce
  Domácí úkoly:
  Po:ČJ- učebnice- str. 13/cv.2
  Út: M- násobky 6 (zpaměti), malý Matýsek str. 27/cv.2
  St: -
  Čt: ČJ- PS- str. 9/cv.7 + úkoly pod článkem 
  Pá:-
 1. týden 19. 9. – 23. 9. 2022
 • 20.9. PO – přihlášky na školu v přírodě!!!
 • 20.9. zveřejnění otevřených kroužků, které následně zaplatíte do 30.9.
 • 23.9.- Vycházka v rámci prvouky- Místo, kde žiji.

Čj

Uč. 10-12-Psaní i/í po měkkých a y/ý po tvrdých souhláskách, PS- str. 6-7

Čt/ps

Čítanka s.12-16 + 20 minut denně čtu

Písanka s. 4,5

M

- UČ. str.10-15 Sčítání a odčítání do100, Násobilka 2,3,4,5

PS- str. 4

- Geometrie: UČ. Str.18-úsečka

Prv

 

- Naše vlast-uč. str.8-10, PS-str.7-8

 AJ- Puklová: čísla a barvy, abeceda a hláskování, rodina, me x my, he´s/ she´s, we ´re, uč. str.2 cv.1+ PS str.2+ PL v sešitě

     

    Domácí úkoly:

Po: M- sešit- vypočítat sloupeček 32

Út: PRV- PS-str.6/cv.5                                       

St: ČJ- PS- str.7/cv.6

Čt: M- pracovní list- násobení a dělení

Pá: opakovat na vstupní písemné práce z ČJ a M

AJ- Puklová:

1)opakovat čísla 1-20 a barvy- i psaná forma! 26.9. bude malý testík.

2) abeceda- procvičovat- mají umět hláskovat své jméno- někteří se ve čtvrtek ještě pletli..., trénujte diktát hlásek a děti zapisují a naopak děti hláskují slovo

3) DÚ na 26.9.- PS str. cv.2- dodělat + PL na čísla a barvy 

 

3.týden 12. 9. – 16. 9. 2022

  • 12.9. PO - Třídní schůzky v 16h
  • 12.9. PO-Beseda s Policií ČR

   

  Čj

  Uč.str. 7 – 9, Ps str.4-5: abeceda, psaní ú,ů

   

  Čt/ps

  Čítanka s.8 – 11 + 20 minut denně čtu

  Písanka s. 2,3

  M

  - UČ. str.5-8- sčítání a odčítání v oboru do 100, násobilka 4,5

   

  PS – str.3

  - Geometrie: UČ. Str.18-úsečka

  Prv

  - DOPRAVA . UČ str.2,3 PS str.4,5

  - KDE JSME DOMA UČ str.6-7, PS str.6

   AJ- Puklová: barvy, čísla 1-20, představování- I´m- jméno a věk         

      Domácí úkoly:

  Po: M- PS- str. 3/cv. 11

  Út: ČJ- PS- str.4/cv.4

  St: M- sešit-sloupeček +,- do 100

  Čt: ČJ- učebnice- str. 9/cv.2

  Pá:   -        

  2. týden 5.9. – 9. 9. 2022
 • 12. 9. Po Třídní schůzky 16 hod
 • Třídní fond 1 500 Kč (donést do 9.9.)
 • Seznam kroužků na stránkách školy, od 6.9.přihlášky k vyzvednutí u vedoucích kroužků, odevzdání přihlášek do 15.9.
 • Elektronická žákovská knížka bude fungovat od 12.9.

Čj

Uč str. 4 – 6 , PS str. 2 – 3 , opakování učiva –věta, slovo, slabika, hláska, vyprávění

Čj - čtení

Na léto jde stáří- str.4-7

M

Opakování počítání do 100, porovnávání čísel

 Uč str. 3-6,PS-str.1-2

M - G

Bod- uč- str.9,

Prv

Uč- str. 2-3, Ps- str. 2-3- Ve škole, Cesta do školy

Aj

Opakování učiva ze 2.roč.

 

Domácí úkoly:

Po: M- PS str. 1/cv.6

ÚT: ČJ- PS str. 2/cv.4

St: M- uč. str.4/cv.7- na fólii

Čt: Písanka- str.2- 5 řádků

Pá: Prvouka- PS- str. 3/cv.1                 

 +AJ (Puklová)- obalit sešity a učebnice, někteří stále nemají sešit velký A4 linkovaný! Trénovat rozhovory s prstovými maňásky- představování

                       - v sešitě dokreslit 3 obrázky k textu- sebe, psa a 3.osobu, o které psali. Budu kontrolovat v pondělí 12.9.

                    

      AJ Benešová - obalit učebnice (kdo ještě nemá), dny v týdnu, počasí, PS - dodělat stranu 4, cv. 1/5 - vybarvit zvířata, slova průzkumníků, hračky a dny v týdnu podle daných barev, procvičovat čtení - v učebnici cv. 1/5