Drobečková navigace

Úvod > Škola > Třídy > III. třída

III. třída

 

 2223-3.PNG

 

 

 

 

Pomůcky pro školní rok 2022/20231

 1. týden 30. 1. – 3. 2. 2023
 • 31.1.Pololetní vysvědčení
 • Od 1.2. omlouváme přes elektronické omluvenky v elektronické ŽK
 • 3.2. Pololetní prázdniny
 • Do 24.2.vybrat a naučit báseň či prózu na třídní kolo recitační soutěžě

 

Čj

Vyjmenovaná sl. po P- naučit řadu, Uč. 73-74/ Ps 2. díl– str.17-18.

PS (VS) – str. 27-28

Čt/ps

Čítanka s.70-73 Z říše zvířat

Písanka s. 31-32

M

 UČ. Str. 81- 82 Jednotky hmotnosti a objemu,  PS str.35-36

- Geometrie – uč. str. 80- Obdélník

!Od února nosit do Geo: Kružítko – skosit hrot

Prv

Lidé a společnost- Povolání dospělých, Zájmové organizace a charita uč. str. 42-43, PS- str. 36,37

 

Domácí úkoly:

PO:

ÚT:

ST:

ČT:

PÁ:

 

 1. týden 23. 1. – 27. 1. 2023
 • 25.1. Prvouka- písemné opakování
 • 27.1. hudební program v tělocvičně( hrazeno z třídního fondu)
 • 31.1.Pololetní vysvědčení
 • 3.2. Pololetní prázdniny
 • Poslední čtenářské listy! 3knih/pol.
 • AJ (Ben): zkontrolujte prosím zapsaná slovíčka z třetí lekce, PS do str. 21. Četba The Toys - str. 22 - 21.
 • AJ (Puk): Uč. str.22-23 The Toys + PS str.PS str.20-21, Lekce 3- nová slovní zásoba: uč. str.24 a PS str.22cv.1. DÚ na 30.1.: do sešitu nalepit postavy z příběh The Toys a zkusit si udělat scénu z komiksu- přimalovat postavám bubliny s textem a kolem nich pozadí. Možné jsou 2 varianty- buď si vybrat přímo scénu z uč. str.22-23 a nebo si vymyslet vlastní.

 

Čj

Vyjmenovaná sl. poB, L, M - opakování Uč. 52-53/ Ps – str.41.

PS (VS) – str. 26

Čt/ps

Čítanka s.66-69 Z říše zvířat

Písanka s. 31-32

M

- UČ. Str. 77-80 Jednotky délky,  PS str.31,32

- Geometrie – uč. str. 80- Obdélník

!Od února nosit do Geo: Kružítko – skosit hrot

Prv

Lidské tělo- uč.40,41- Správná výživa, Denní režim, PS- str. 34

Opakování- Já to hravě zvládnu 4- str. 35

Domácí úkoly:

PO: M- učebnice- str. 75/cv.75- do sešitu(zápis, výpočet, odpověď)

ÚT: ČJ- prac. list- str. 14/cv.15,16, PRV- opakování- str.35

ST:- 

ČT:PRV- PS- str. 34/cv.1

PÁ: naučit řadu VS po P

 

 • 21.týden 16.1.- 20. 1. 2023
 • Poslední čtenářské listy! 3knih/pol.

17.1. Pololetní písemná práce z M

(PS- str.33,34)

18.1.Pololetní písemná práce z Čj

AJ (Ben): čtení příběhu The Toys 22-23, slovíčka 3.lekce 

AJ (Puk): opakovací aktivity+ uč. str.20-21 příběh, rozhovory- Can you pass....?, průzkumníci v lekci 2 cv.3 a 4+ PS str. 19 a str.46- Unit 2 obr.slovníček. 

 

Čj

Vyjmenovaná sl. po M Uč. 51-52/ Ps 39-40,PS (VS)- str.24-25

Čt/ps

Čítanka s.62-65- Z říše zvířat,

Písanka s. 29-30

M

- UČ. Str. 75-76,  PS str. 29,30

Opakování na pololetní pís. práci- str.33,34

- Geometrie – uč. str. 74- Čtverec

 

Prv

- Opakování-  Lidské tělo- uč.38-39, PS- str. 33-34

 • Domácí úkoly:

PO:ČJ- učebnice- str. 51/cv.2- do sešitu

ÚT:-

ST:M-PS- str.29/cv.5

ČT: ČJ- PS (VS)-str.25/cv.1b, příprava komiksu do VV na téma U lékaře

PÁ:-

 • 20.týden 9. 1. – 13. 1. 2023
 • Pololetní písemná práce: Aj-12.1.

 AJ (Ben) - PS po str. 17, uč. str. 20 - 21

AJ (PUK)- uč. str.20-21+ PS str.18 + PL k videu a PL k Food in art ( uč. str.19)

Čj

Uč. 49-50/ Ps 37-38, PS (VS)-str.22-23 . Vyjmenovaná slova po M

Čt/ps

Čítanka s.56 -59, Kamarádi,

Písanka s. 27-28

M

 UČ. Str. 70-73, PS- str. 27-28

  Geometrie – uč. str. 69- trojúhelník

Příprava na pololetní pís. práci- PS str. 33, 34

Prv

Uč- str. 36-37- Smysly, U lékaře, PS- str. 31-32

 

Domácí úkoly: 

Po: M- PS- str. 27/cv. 3, opravy v ČJ-PS!

ÚT: ČJ- učebnice str. 48/cv.6- do sešitu

ST: M- učebnice- str. 66/cv.20- do sešitu

ČT: ČJ- učebnice- str. 50/cv.2

PÁ: opakovat na pololetní pís. práci z M (PS- str.33,34)

19.týden 2. 1. – 6. 1. 2023

 • 2.1. Vánoční prázdniny
 • 3.1. Nástup do školy
 • Donést cvičební úbory

 AJ- Puklová: Opakování sl.zásoby, PL na vlepení do sešitu + Food in art- uč. str.19 a PS str.17. Některé děti nemají ještě vypsaná vzadu ve slovníčku všechna slovíčka- po konec 2.lekce! Opakujte vše, co jsme probrali od září- pololetní test bude 12.1.!

AJ - Benešová: uč. str. 19, pracovní sešit po str. 16. Opakování na pololetní test 12.1. - učivo od září.

Čj

Uč. 46-48/ Ps 35,36. PS( VS)-str.20-21, Vyjm. slova po M – řada zpaměti

Čt/ps

Čítanka s.52 -55, Měsíce,

Písanka s. 25-26

M

- UČ. Str. 64-68.  PS – str. 25-26.

- Geometrie – uč. Str.62

Prv

Uč. Lidské tělo- str. 33-35, PS- str. 29-30

 

17.týden  19.-22.12.2022

 • 19.12. dle rozvrhu (cvičební úbor donést až po Vánocích)
 • 19.12-zkrácená doba ŠD do 15 hod
 • 20.12. Vycházka do lesa (krmení pro zvířátka)
 • 20.12. v 17:00 Vánoční besídka  v sále OÚ
 • 21.12. Besídka ve třídě s dárečky! Oběd  11:50- 12:00
 • 22.12. Ředitelské volno

Vánoční prázdniny od 23.12. do 2.1. 2023. Nástup 3.1.2023

 1. týden 12.12.- 16.12.
 • 12.12.Bruslení (poslední lekce)
 • 15.12. divadlo Brno- Mrazík, odjezd v 7.30
 • 15.12.  Brno- Mrazík -Divadlo Bolka Polívky

  Cena programu: 110 Kč (donést do St-14.11.), dopravu uhradím z třídního fondu

  Sraz v šatně v 7.20, odjezd v 7.30  Návrat v cca 10.30-11:00. Budeme mít ještě dvě vyuč. hodiny

  (učení neberte,  pouzdro nám bude stačit).

  S sebou: svačinu, pití, pouzdro.

 • 19.12.-zkrácená doba ŠD do 15 hod
 • 20.12. v 17:00 Vánoční besídka  v sále OÚ
 • 21.12. Besídka ve třídě s dárečky!
 • 22.12. Ředitelské volno
 • Vánoční prázdniny od 23.12. do 2.1. 2023. Nástup 3.1.2023.

Čj

Uč. 45/ Ps 34. PS (VS)- str. 16-18, 6. Vyjm. slova po L – dokončení,

VS po M- řada

Čt/ps

Čítanka s.48-49, Vánoce,

Písanka s. 25-26

M

- UČ. Str. 57-61, PS – str. 23,

Počítání v oboru do 1000

Geo- Rovina- Rovinné útvary-str.62

Prv

PS-Já to hravě zvládnu 3- str. 28-opakování

Aj (Ben) - slovíčka 2 lekce - PS str. 62, procvičování What's your favourite...., food, drink

AJ (Puk)- uč.str.17- příběh komiks+ video + PS str.15, do sešitu- My pizza-nakresli a popiš ingredience

+ procvičování na PC- https://elt.oup.com/student/letsexplore/level03/?cc=sk&selLanguage=sk 

(Nebo zadat do vyhledávání "Explore together 1 students" a kliknout na odkaz na stránky elt.oup.com- jsou tam videa, písničky z knihy, slovníček atd.)

 

Domácí úkoly: 

Po:ČJ- PS(VS)- str. 16/cv.3

ÚT: M-PS- str. 23/cv.2, diktát po domácí přípravě-PS- str.34/cv.5

ST: M- učebnice- str.83/cv.5 (6příkladů + zkoušku)- do sešitu

ČT:-

PÁ:-

 1. týden 5.-9.12.2022
 • 5.12. Bruslení
 • 5.12. Mikulášská nadílka ve třídě
 • Učíme se adventní příběh a text písně Adventní čas na besídku
 •  

  Čj

  Uč. 43– 44/ Ps 32-33. PS (VS) str. 13-15  Vyjm. slova po L

  Čt/ps

  Čítanka str.44-47,  

  Písanka s. 23-24

  M

  - UČ. str. 54-56.  PS-str.22-23, Zaokrouhlování čísel na desítky

  Prv

  PS- str. 26 Hospodaříme s penězi, Učebnice- str. 29

 • AJ - test - slovíčka, jednoduché věty, procvičovat výslovnost
 • Domácí úkoly:
 • Po:-
 • ÚT:ČJ- PS (VS)- str. 14/cv4
 • St: M- PS- str. 22/cv.6- dokončit
 • Čt:Písanka- str. 23-5 řádků
 • Pá: PRV- opakování Já to hravě zvládnu 3- str.28, v úterý 13.12. píšeme na známky
 • AJ (Puk)- uč.str.16, 17,18, PS str. 14 a 16 + sešit zápisy a PL- trénovat: my favourite food/ drink/ soup/fruit is....., DÚ na 12.12.- opakovat slovíčka jídlo a pití na testík+ PS str.53 vybarvit a vystřihnout
 •  
  1. týden 28.11.-2.12.2022
  • 28.11. Bruslení
  • 29.11.Planetárium Brno- program „Astronaut 2D“

   Cena programu: 50 Kč, dopravu uhradím z třídního fondu

   Sraz v šatně v 7.20, odjezd v 7.30 , bohužel nemůžeme čekat na zpožděné autobusy apod. , neboť v Planetáriu na nás čekat nebudou. Návrat v cca 10.30. Budeme mít ještě dvě vyuč. hodiny( učení neberte, dětem vymyslím náhradní program, pouzdro nám bude stačit).

   S sebou: svačinu, pití, pouzdro,, pláštěnku v případě deště. Peníze na nákup suvenýrů, pokud dovolíte a dle Vašeho uvážení.

  • 2.12. Vánoční výstava s jarmarkem 14- 17 hod

   

  Čj

  Uč. 40 – 42/ Ps str. 29- 31: Vyjm. slova po L – řada. Slova příbuzná a výjimky. PS (VS)- str.11-13

  Čt/ps

  Čítanka s.40-43- Postavíme sněhuláky

  Písanka s. 21-22

  M

  - UČ. Str. 49-52.  

  - Písemné a pamětné sčítání a odčítání dvojcifer. čísel

  - G – uč. 53

  Prv

  -Moje  rodina, – uč. str. 27,

  PS- str. 24

 • AJ (Ben) : DVD Objevujeme Británii + pracovní listy, procvičování vazby There is/are, malovaný diktát, Unit 2 - My favourite food/drink is.....,  I've got mushrooms. DÚ - vybarvit str. 53, zatím nevystřihovat.
 • AJ (Puk): Video k příběhu v uč. str.12-13+ PL, Lekce 2- opakování slovní zásoby jídlo a pití, co už známe+ nová slovíčka viz uč. str.14-15, I like/don´t like, eat/drink. Do sešitu si kreslili jídlo a pití, co mají rádi/ nemají rádi+ měli si najít, jak se to řekne v AJ. + PS str. 13= DÚ na 5.12.
 • Domácí úkoly:
 • PO: ČJ- VS po L- řada zpaměti, M- učebnice- str. 51/cv31- písemně se zkouškou do sešitu
 • ÚT:-
 • ST: PRV- PS- str. 24/cv.1
 • ČT:ČJ- učebnice- str. 41/cv.4
 • PÁ: -
  1. týden 21. 11. – 25. 11. 2022
  • 21.11. Bruslení
  • 25.11. -Barevný pátek – růžová, oranžová
 •  

   

  Čj

  Uč. 38- – 40/ Ps 28 - 29: Vyjm. slova po B – opakování, vyvození řada po L ,PS (VS)- str 7-11. Sloh – rozvoj fantazie uč. str.39

  Čt/ps

  Čítanka s.37-39, Náš domov, naše vlast

  Písanka s. 19-20

  M

  - UČ. Str. 47-52,

   PS – str. 16-17dokončení

  - Písemné odčítání dvojcifer. čísel

  - G - uč 45/5,6// ps str.16/11, 12

  Prv

  - Moje rodina- uč. str. 27-28, PS- str. 24-25

  • Domácí úkoly:
  • PO: ČJ- PS- str. 28/cv.1,2-udělejte cvičně, ve škole na známky
  • ÚT M- pracovní list- cv.4- písemné odčítání+ zkouška na sčítání
  • ST: -
  • ČT: ČJ- PS(VS)- str. 10/cv.8
  • PÁ:-
  • AJ (Ben): PS str. 46 - Unit 2: I like ham. I don't like onions. PL str.1. Zkoušejte správně anglicky psát jídlo a pití. 
  • AJ (Puk): Bonfire Night- dokončení + obrázek a popis do sešitu. Oprava čtvrtletního testu. Opakovací aktivity. PS str. 46 obrázkový slovníček k lekci 1. Příběh- objevujeme Británii- uč. str. 12-13. - četba, povídání, průzkumníci. DÚ na 28.11.- do sešitu nakresli/nalep/namaluj...go camping- my favourite place+ I like (my favourite food): kempujeme- místo, které máš oblíbené/kam by ses chtěl vydat kempovat- ztvárni, co tam je, kdo tam s tebou je, jaký máš stan, co jíte dobrého apod.
  • 12.týden 14.11.- 18.11.2022
  • 14.11. Bruslení
  • 14.11. v 16:00-16:30 třídní schůzky, 16:30– 18:00hod konzultace + volby do školské rady
  • 16.11. Preventivní program Nebezpečí internetu (2. a 3. vyuč. hodina)
  • 17.11. Státní svátek
  • 18.11. Ředitelské volno
 •  

  Čj

  Uč. 35 – 38/ Ps  27: Vyjmenovaná slova po B , PS (VS- str.6,7

  Čt/ps

  Čítanka s.35-36- Náš domov, naše vlast

  Písanka s. 19

  M

  - UČ. Str. 40 – 42,

     PS – str. 16,

  Písemné sčítání

  Prv

  - UČ str.26, PS- str. 23 Měříme objem

 • Domácí úkoly:
 • PO: M- PS- str. 16/cv.9,10
 • ÚT: ČJ- uč. str. 36/cv.4- napsat do sešitu
 • ST: PRV- str. 20/cv. 6- zapisování teplot vzduchu  po 3 dny
 • AJ (Ben + Puk) - Bonfire Night (p.52-53)
 • 11.týden 7.-11.11. 2022

 7.11. Bruslení

8.11 Čtvrtletní pís. práce z M(+,- do 100, porovnávání čísel, .,: v oboru malé násobilky, slovní úloha, Geo- polopřímka, měření délek úseček)

9.11. Čtvrtletní pís. práce z ČJ (diktát + mluvnická část- řazení slov podle abecedy, slova příbuzná, slova nadřazená a podřazená, psaní ú/ů, i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, párové souhlásky)

10.11.Čtvrtletní  pís. práce z Aj

 1. 11. - Barevný pátek – bílá

 14.11.-rodičovská schůzka: 16:00- 16:30, 16:30-18:00- individuální konzultace

 

Čj

Uč. 31 – 34/ Ps 25- 26: Vyjmenovaná slova po B – být,bydlit, obyvatel byt, příbytek nábytek , dobytek, PS(VS)- str. 4-5

Čt/ps

Čítanka s.32-34 – rodina

Písanka s. 17-18

M

- UČ. Str. 36-42 čtvrt. Test- Test 1- str. 19,str.20-Geo

   PS – str. 13-15

- Geom: vzájemná poloha přímek- str.38

Prv

- UČ str.23-24,Ps- str. 20-21- Měříme teplotu, měříme hmotnost

  • Domácí úkoly:
  • PO: ČJ- PS(VS)- str. 4/cv.6
  • ÚT: PRV- PS- str. 21/cv.5
  • ST: M- PS- str. 14/cv. 12,13
  • ČT:ČJ- PS(VS)- str. 5/cv.4
  • PÁ:-
  • AJ Benešová: dokončení Unit 1. Slovíčka Unit 2 (PS) na pondělí 14.11.
  • AJ Puklová: dokončení lekce 1 a opakování- uč. str.11, PS str. 10, 11 a str.12-jen cv.1+ zápisy v sešitě.
 • 10.týden 31. 10. – 4. 11. 2022 
  • 31.10. Bruslení
  • 2.11. Forrest gump-hudební program (tělocvična),10.40, cena 45 Kč (zaplatím z třídního fondu)
  • 1.11. Opakování z prvouky- Já to hravě zvládnu 2- str.18
  • 4.11. - Barevný pátek - žlutá

   

  Čj

  Uč. 30 – 33/ Ps 23- 25: Obojetné souhlásky,  PS-VS- str. vyjmenovaná slova po B

  Čt/ps

  Čítanka s.28-31 – rodina

  Písanka s. 15-16

  M

  - UČ. Str. 26-29

     PS – str. 9-10, Velký Matýsek-

  astr. 60-63, malý- str. 40-41- násobení a dělení 9 opak. násobilka

  - Geom: opakování - polopřímky

  Prv

  - UČ str.21-23,Ps str.18-20 – Opakování- str. 18, Vlastnosti látek, měříme teplotu

  • 10.týden 31. 10. – 4. 11. 2022
 • AJ Benešová  - počasí - str. 11 v učebnici, v PS str. 9 a cvičení 1,2/10,  předložky in/on: např: There is a spider in the tent. There are 3 birds on the tree.
 • AJ Puklová- Probrané učivo: Halloween, There´s/ There are+ I can see + sl.zásoba, in x on,  uč.str.9-10, PS str.9, PL a další zápisy v sešitě, DÚ na 7.11.: PS str.51 vystřihovánka- měnící se obrázek-vystřihnout na přerušovaných čarách. POZOR- 7.11. testík na slovíčka 1.lekce! 
 • Domácí úkoly:
 • Po:-
 • ÚT: ČJ- vyjmenovaná slova po b- řada zpaměti, M- malý M- str. 42/cv.1
 • ST: ČJ- PS (VS)- str. 3/cv.2
 • ČT: M- PS- str. 11/cv.5
 • Pá:opakování na čtvrtletní pís. práce M- PS- str. 19 a str.20
 • 9.týden -24. – 28. 10. 2022
 • 24.10.- Bruslení(1.lekce), odjezd od školy v 10.20 a příjezd kolem 12.30 +oběd
 • S sebou: aktovka(1.-3. vyuč. hodina), batoh nebo sportovní taška- brusle, přilba, rukavice. Na sebe podvlékací termoprádlo.
 • Změna rozvrhu v době bruslení: Po- 4.hod.- TV a v Pá- 3. hod- Čt/Ps
 • 26.a 27.10- Podzimní prázdniny
 • 28.10. Státní svátek

Čj

Uč. 28 – 29/ Ps str. 21-22: Hláskosloví a výslovnost

Čt/ps

Čítanka s.28

Písanka s. 14

M

- UČ. str. 23 – násobení a dělení 9 násobky 9

   PS – str. 9,

Velký Matýsek – str. 59-60, malý Matýsek – str.  40

Prv

-Živá příroda-Užitkové plodiny,uč.str.19-20, PS- str.17,

Opakování- Já to hravě zvládnu- str. 18- Út 1.11.

  Úkoly: 
  PO: M- malý Matýsek- str. 33/cv.2- nadepisovat i mezi výsledky nad závorku
  Út: naučit báseň Říjen-vlepeno v sešitu čtení
  AJ (Ben) - uč. po str. 9 včetně
  AJ - čtvrtletní test 10.11.

AJ Puklová- DÚ= PS str.7. + 31.10. budeme mít Halloween- děti si můžou přinést kostým, popř. něco tématického. Probrané učivo:

  uč.str.8, 9+ PS str.8. Posílám odkaz na stránky k učebnici- najdete tu slovíčka, písničky atd. 

https://elt.oup.com/student/letsexplore/level03/?cc=sk&selLanguage=sk

 • 8.týden  17. – 21. 10. 2022
 • 17.10. Vánoční focení – zájemci
 • 26.-27.10- Podzimní prázdnin
 • 28.10. Státní svátek
  1. Čj

   Uč. 24 – 27/ Ps str. 17-20: Nauka o slově.

   Čt/ps

   Čítanka s.24-27

   Písanka s. 12-13

   M

   - UČ. str. 22 – násobení a dělení 8, násobky 9

      PS – str. 7-8,

   Velký Matýsek – str. 55-58, malý Matýsek – str.  38-39

   - Geom.: PS. Str.12/11,12, uč. 31

   Prv

   -Živá příroda-Houby,Ovoce, Zelenina-uč.str.16-18, PS- str.14-16

   Domácí úkoly:

PO: ČJ- učebnice- str. 23/cv.2

ÚT: M- malý Matýsek- str. 38/cv. 2

 ST: ČJ- PS- str. 18- Dokončení příběhu

ČT: M- PS- str. 7/cv.3,7, násobky 9

PÁ: -

AJ (Ben) - PS po str. 8 (včetně. Uč. po str. 8 včetně. Popisovací vazba There is/are. 

AJ (Puklová)- Lekce 1- nová slovíčka + I can see a..., there´s/there are.... Uč.str.6-8, PS str.6 + sešit zápisy a PL, uč. str.61 říkanka. V pondělí 24.10. ústní zkoušení slovíčka z úvodní lekce.

  • 7.týden 10. 10. – 14. 10. 2022
  • 11.10.–Dlabání dýní v zahradnictví v Šebrově, sraz v šatně 7.55, návrat na oběd, batůžek, svačina, pití, sportovní oblečení a obuv, pláštěnka.
  • 17.10. Vánoční focení (informace vlepeny v úkolníčku),zapsat zájem
 1.  

  Čj

  Uč. 21-23/ Ps-str.  14-16 Nauka o slově,  Sloh – PS- str.20-Příprava na vycházku

  Čt/ps

  Čítanka str.20-23- + 20 minut denně čtu

  Písanka str.10-11

  M

  - UČ. Str. 20-21

     PS – str. 6, Násobení a dělení 7 násobky 8

  - Geometrie: PS. Str.10/9,10, 

  uč. 25- Polopřímka

  Velký Matýsek- str. 50-52,54, malý- str. 30-32

  Prv

  -Stromy a keře, Byliny, UČ str.14-15, PS str. 12-13

Domácí úkoly :

PO: M- pracovní list- násobení 7/cv. 1,2,

Út:-

ST:ČJ- PS-str. 15/cv.3

ČT: ČJ- písanka str. 11- dokončit

PÁ: násobky 8

 AJ (Benešová) - slovíčka lekce 1 - Outdoors, dodělat str. 5 a 6 v PS, Procvičování: Ella has got a torch. 

AJ (Puklová)- uč. str. 5, PS str.5, PL na sloveso mít + procvičování a opakování. : opakování Úvodní lekce- slovní zásoba viz PS str.61, sloveso have got/has got- POZOR 17.10.testík! 

 

6.týden 3. 10. – 7. 10. 2022

 • 5.10. Dům přírody Moravský kras –sraz v šatně 7.50, příjezd ve 12 hod, batůžek, svačina, pití, sportovní oblečení a obuv.
 • 7.10. Opakování prvouka uč. str. 11
 • 7.10. Drakiáda a malviáda od 15 do 17 hodin na školní zahradě.

Čj

Uč. 15-20/ Ps-str.  10 – 13 Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov,  Sloh – popis

Čt/ps

Čítanka str.18- + 21 minut denně čtu

Písanka str.8-9

M

- UČ. Str. 20-21

   PS – str. 5-6,Násobení a dělení 6,7 násobky 7

- Geometrie: PS. Str.10/9,10, 

uč. 25- Polopřímka

Velký Matýsek- str. 46-49, malý- str. 29-31

Prv

-Krajina kolem mého domova, UČ str.12-13, PS str. 10-11

 AJ- Puklová: Dny v týdnu a počasí,- uč. str.4, PS str.4. Sloveso mít- POZOR-DÚ na čtvrtek 6.10.- PS str.49- vybarvit, vystřihnout a batůžek slepit!

AJ - Benešová: Dny v týdnu, počasí, čtení rozhovoru uč.str. 5/1, čtení PS 5/2, slovíčka str. 61 po There are flowers.

Domácí úkoly:

PO: M- násobky 7- řada zpaměti, sešit- cv.1,2,3, AJ-Puklová PS str.49

ÚT: ČJ- učebnice str. 17/cv.9- napsat do sešitu

ST: -

ČT: Udělat opravy!!!  M- PS- str. 5/cv.5,6,7

PÁ: Sloh-Popis osoby- Můj kamarád, moje kamarádka alespoň 6 souvislých vět napsat na zvlášť papír

 1. týden 26. 9. – 30.9. 2022
 • 26.9.-Vstupní písemná práce z M
 • 27.9.- Vstupní písemná práce z ČJ
 • 28.9. Státní svátek
 • Do 4. 10. donést 120 Kč( vstupné- Dům přírody)

 

Čj

Uč. 13-14/ Ps 8-9: Slova se skupinami dě, tě, ně, pě, vě, mě

Čt/ps

Čítanka s.14-17+ 20 minut denně

Písanka s. 6-7

M

- UČ. Str. 16-20

   PS – str. 6, násobky 6

- Geometrie: PS. Str.8/10, 12, uč. str.25-Polopřímka

Prv

 Praha , Krajina kolem mého domova-UČ str.10-11,  PS str. 8-9

 

  AJ-Puklová: opakování + uč.str.2cv.2- pokyny, uč.str.3- nová slovíčka+ I´ve got..., Have you got...?, PS str.3 cv.1 a 2 + PS str.61- vypsat si nová slovíčka z úvodní lekce
  Domácí úkoly:
  Po:ČJ- učebnice- str. 13/cv.2
  Út: M- násobky 6 (zpaměti), malý Matýsek str. 27/cv.2
  St: -
  Čt: ČJ- PS- str. 9/cv.7 + úkoly pod článkem 
  Pá:-
 1. týden 19. 9. – 23. 9. 2022
 • 20.9. PO – přihlášky na školu v přírodě!!!
 • 20.9. zveřejnění otevřených kroužků, které následně zaplatíte do 30.9.
 • 23.9.- Vycházka v rámci prvouky- Místo, kde žiji.

Čj

Uč. 10-12-Psaní i/í po měkkých a y/ý po tvrdých souhláskách, PS- str. 6-7

Čt/ps

Čítanka s.12-16 + 20 minut denně čtu

Písanka s. 4,5

M

- UČ. str.10-15 Sčítání a odčítání do100, Násobilka 2,3,4,5

PS- str. 4

- Geometrie: UČ. Str.18-úsečka

Prv

 

- Naše vlast-uč. str.8-10, PS-str.7-8

 AJ- Puklová: čísla a barvy, abeceda a hláskování, rodina, me x my, he´s/ she´s, we ´re, uč. str.2 cv.1+ PS str.2+ PL v sešitě

     

    Domácí úkoly:

Po: M- sešit- vypočítat sloupeček 32

Út: PRV- PS-str.6/cv.5                                       

St: ČJ- PS- str.7/cv.6

Čt: M- pracovní list- násobení a dělení

Pá: opakovat na vstupní písemné práce z ČJ a M

AJ- Puklová:

1)opakovat čísla 1-20 a barvy- i psaná forma! 26.9. bude malý testík.

2) abeceda- procvičovat- mají umět hláskovat své jméno- někteří se ve čtvrtek ještě pletli..., trénujte diktát hlásek a děti zapisují a naopak děti hláskují slovo

3) DÚ na 26.9.- PS str. cv.2- dodělat + PL na čísla a barvy 

 

3.týden 12. 9. – 16. 9. 2022

  • 12.9. PO - Třídní schůzky v 16h
  • 12.9. PO-Beseda s Policií ČR

   

  Čj

  Uč.str. 7 – 9, Ps str.4-5: abeceda, psaní ú,ů

   

  Čt/ps

  Čítanka s.8 – 11 + 20 minut denně čtu

  Písanka s. 2,3

  M

  - UČ. str.5-8- sčítání a odčítání v oboru do 100, násobilka 4,5

   

  PS – str.3

  - Geometrie: UČ. Str.18-úsečka

  Prv

  - DOPRAVA . UČ str.2,3 PS str.4,5

  - KDE JSME DOMA UČ str.6-7, PS str.6

   AJ- Puklová: barvy, čísla 1-20, představování- I´m- jméno a věk         

      Domácí úkoly:

  Po: M- PS- str. 3/cv. 11

  Út: ČJ- PS- str.4/cv.4

  St: M- sešit-sloupeček +,- do 100

  Čt: ČJ- učebnice- str. 9/cv.2

  Pá:   -        

  2. týden 5.9. – 9. 9. 2022
 • 12. 9. Po Třídní schůzky 16 hod
 • Třídní fond 1 500 Kč (donést do 9.9.)
 • Seznam kroužků na stránkách školy, od 6.9.přihlášky k vyzvednutí u vedoucích kroužků, odevzdání přihlášek do 15.9.
 • Elektronická žákovská knížka bude fungovat od 12.9.

Čj

Uč str. 4 – 6 , PS str. 2 – 3 , opakování učiva –věta, slovo, slabika, hláska, vyprávění

Čj - čtení

Na léto jde stáří- str.4-7

M

Opakování počítání do 100, porovnávání čísel

 Uč str. 3-6,PS-str.1-2

M - G

Bod- uč- str.9,

Prv

Uč- str. 2-3, Ps- str. 2-3- Ve škole, Cesta do školy

Aj

Opakování učiva ze 2.roč.

 

Domácí úkoly:

Po: M- PS str. 1/cv.6

ÚT: ČJ- PS str. 2/cv.4

St: M- uč. str.4/cv.7- na fólii

Čt: Písanka- str.2- 5 řádků

Pá: Prvouka- PS- str. 3/cv.1                 

 +AJ (Puklová)- obalit sešity a učebnice, někteří stále nemají sešit velký A4 linkovaný! Trénovat rozhovory s prstovými maňásky- představování

                       - v sešitě dokreslit 3 obrázky k textu- sebe, psa a 3.osobu, o které psali. Budu kontrolovat v pondělí 12.9.

                    

      AJ Benešová - obalit učebnice (kdo ještě nemá), dny v týdnu, počasí, PS - dodělat stranu 4, cv. 1/5 - vybarvit zvířata, slova průzkumníků, hračky a dny v týdnu podle daných barev, procvičovat čtení - v učebnici cv. 1/5