Drobečková navigace

Úvod > Škola > Třídy > III. třída

III. třída

 

 2223-3.PNG

 

 

Pomůcky pro školní rok 2022/2023

 1. týden 3. 10. – 7. 10. 2022
 • 5.10. Dům přírody Moravský kras –sraz v šatně 7.50, příjezd ve 12 hod, batůžek, svačina, pití, sportovní oblečení a obuv.
 • 7.10. Opakování prvouka uč. str. 11
 • 7.10. Drakiáda a malviáda od 15 do 17 hodin na školní zahradě.

Čj

Uč. 15-20/ Ps-str.  10 – 13 Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov,  Sloh – popis

Čt/ps

Čítanka str.18- + 21 minut denně čtu

Písanka str.8-9

M

- UČ. Str. 20-21

   PS – str. 5-6,Násobení a dělení 6,7 násobky 7

- Geometrie: PS. Str.10/9,10, 

uč. 25- Polopřímka

Velký Matýsek- str. 46-49, malý- str. 29-31

Prv

-Krajina kolem mého domova, UČ str.12-13, PS str. 10-11

 1. týden 26. 9. – 30.9. 2022
 • 26.9.-Vstupní písemná práce z M
 • 27.9.- Vstupní písemná práce z ČJ
 • 28.9. Státní svátek
 • Do 4. 10. donést 120 Kč( vstupné- Dům přírody)

 

Čj

Uč. 13-14/ Ps 8-9: Slova se skupinami dě, tě, ně, pě, vě, mě

Čt/ps

Čítanka s.14-17+ 20 minut denně

Písanka s. 6-7

M

- UČ. Str. 16-20

   PS – str. 6, násobky 6

- Geometrie: PS. Str.8/10, 12, uč. str.25-Polopřímka

Prv

 Praha , Krajina kolem mého domova-UČ str.10-11,  PS str. 8-9

 

  AJ-Puklová: opakování + uč.str.2cv.2- pokyny, uč.str.3- nová slovíčka+ I´ve got..., Have you got...?, PS str.3 cv.1 a 2 + PS str.61- vypsat si nová slovíčka z úvodní lekce
  Domácí úkoly:
  Po:ČJ- učebnice- str. 13/cv.2
  Út: M- násobky 6 (zpaměti), malý Matýsek str. 27/cv.2
  St: -
  Čt: ČJ- PS- str. 9/cv.7 + úkoly pod článkem 
  Pá:-
 1. týden 19. 9. – 23. 9. 2022
 • 20.9. PO – přihlášky na školu v přírodě!!!
 • 20.9. zveřejnění otevřených kroužků, které následně zaplatíte do 30.9.
 • 23.9.- Vycházka v rámci prvouky- Místo, kde žiji.

Čj

Uč. 10-12-Psaní i/í po měkkých a y/ý po tvrdých souhláskách, PS- str. 6-7

Čt/ps

Čítanka s.12-16 + 20 minut denně čtu

Písanka s. 4,5

M

- UČ. str.10-15 Sčítání a odčítání do100, Násobilka 2,3,4,5

PS- str. 4

- Geometrie: UČ. Str.18-úsečka

Prv

 

- Naše vlast-uč. str.8-10, PS-str.7-8

 AJ- Puklová: čísla a barvy, abeceda a hláskování, rodina, me x my, he´s/ she´s, we ´re, uč. str.2 cv.1+ PS str.2+ PL v sešitě

     

    Domácí úkoly:

Po: M- sešit- vypočítat sloupeček 32

Út: PRV- PS-str.6/cv.5                                       

St: ČJ- PS- str.7/cv.6

Čt: M- pracovní list- násobení a dělení

Pá: opakovat na vstupní písemné práce z ČJ a M

AJ- Puklová:

1)opakovat čísla 1-20 a barvy- i psaná forma! 26.9. bude malý testík.

2) abeceda- procvičovat- mají umět hláskovat své jméno- někteří se ve čtvrtek ještě pletli..., trénujte diktát hlásek a děti zapisují a naopak děti hláskují slovo

3) DÚ na 26.9.- PS str. cv.2- dodělat + PL na čísla a barvy 

 

3.týden 12. 9. – 16. 9. 2022

  • 12.9. PO - Třídní schůzky v 16h
  • 12.9. PO-Beseda s Policií ČR

   

  Čj

  Uč.str. 7 – 9, Ps str.4-5: abeceda, psaní ú,ů

   

  Čt/ps

  Čítanka s.8 – 11 + 20 minut denně čtu

  Písanka s. 2,3

  M

  - UČ. str.5-8- sčítání a odčítání v oboru do 100, násobilka 4,5

   

  PS – str.3

  - Geometrie: UČ. Str.18-úsečka

  Prv

  - DOPRAVA . UČ str.2,3 PS str.4,5

  - KDE JSME DOMA UČ str.6-7, PS str.6

   AJ- Puklová: barvy, čísla 1-20, představování- I´m- jméno a věk         

      Domácí úkoly:

  Po: M- PS- str. 3/cv. 11

  Út: ČJ- PS- str.4/cv.4

  St: M- sešit-sloupeček +,- do 100

  Čt: ČJ- učebnice- str. 9/cv.2

  Pá:   -        

  2. týden 5.9. – 9. 9. 2022
 • 12. 9. Po Třídní schůzky 16 hod
 • Třídní fond 1 500 Kč (donést do 9.9.)
 • Seznam kroužků na stránkách školy, od 6.9.přihlášky k vyzvednutí u vedoucích kroužků, odevzdání přihlášek do 15.9.
 • Elektronická žákovská knížka bude fungovat od 12.9.

Čj

Uč str. 4 – 6 , PS str. 2 – 3 , opakování učiva –věta, slovo, slabika, hláska, vyprávění

Čj - čtení

Na léto jde stáří- str.4-7

M

Opakování počítání do 100, porovnávání čísel

 Uč str. 3-6,PS-str.1-2

M - G

Bod- uč- str.9,

Prv

Uč- str. 2-3, Ps- str. 2-3- Ve škole, Cesta do školy

Aj

Opakování učiva ze 2.roč.

 

Domácí úkoly:

Po: M- PS str. 1/cv.6

ÚT: ČJ- PS str. 2/cv.4

St: M- uč. str.4/cv.7- na fólii

Čt: Písanka- str.2- 5 řádků

Pá: Prvouka- PS- str. 3/cv.1                 

 +AJ (Puklová)- obalit sešity a učebnice, někteří stále nemají sešit velký A4 linkovaný! Trénovat rozhovory s prstovými maňásky- představování

                       - v sešitě dokreslit 3 obrázky k textu- sebe, psa a 3.osobu, o které psali. Budu kontrolovat v pondělí 12.9.