Drobečková navigace

Úvod > Škola > Třídy > III. třída

III. třída 

2122-3.PNG

 Obsah učiva 25. 10. - 29. 10.:

 

ČJ: Učebnice str. 25, 26, 27 (slohová cvičení, slova příbuzná)

        Pracovní sešit str. 18, 19, 20

        Písanka str. 16

        Čítanka 30, 31 (přečíst, ústně odpovědět na otázky)

 

M: Učebnice str. 36, 37 + sčítání dvojciferných čísel pod sebou

      Pracovní sešit str. 15, 16

 

Prv: str. 20 (užitkové plodiny)

 

Domácí úkoly:

Po: ČJ uč. str. 26/2 (urči, které slovo do každé řady příbuzných slov nepatří, u příbuzných slov urči jejich  společnou část, napiš do sešitu č. 2 a kořen                 vyznač barevně) + písanka str. 16

Út: M uč. str. 36/15 (vypočítej do sešitu)

St: opakování násobení (násobky 6, 7, 8, 9)

Čt: opakování dělení (násobky 6, 7, 8, 9)

Pá: --------------------------------------------------

 

     

 

Obsah učiva 18. 10. - 22. 10.:

 

St: diktát (psaní souhlásek uvnitř a na konci slov, pravopis i, í/y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách, slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě)

Čt: pětiminutovka (počítání +, - do 100, násobení, dělení v oboru malé násobilky 2 - 10)

 

ČJ: Učebnice str. 22, 23, 24, 25 (slova protikladná, nadřazená, podřazená, souřadná, mnohoznačná, slohová cvičení - dokončení příběhu)

        Pracovní sešit str. 15, 16, 17, 18

        Písanka str. 13, 14

        Čítanka str. 26, 27, 28, 29 (přečíst, ústně odpovědět na otázky)

M: Učebnice str. 32, 33, 34, 35 + geometrie, přímka, čáry lomené, přímé, křivé

      Pracovní sešit str. 14, 15

Prv: str. 17, 18, 19 (ovoce, zelenina, užitkové plodiny)

 

Domácí úkoly

Po: ČJ uč. str. 23/2 (přiřaď k sobě slova, která jsou souznačná a dvojice napiš do sešitu č. 2)

Út:  M uč. str. 34/4 (vypočítej do sešitu)

St:  ČJ uč. str. 24/2 (pojmenuj obrázky a zkus vymyslet alespoň dva významy těchto slov, slova použij ve větách)

Čt: M uč. str. 35/9 (vypočítej do sešitu)

Pá: domácí úkol není

 

 

 

Obsah učiva 11. 10. 15. 10.:

St: diktát (psaní souhlásek uvnitř a na konci slov, pravopis i, í/y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách, věta oznamovací, tázací, rozkazovací, přací)

Čt: pětiminutovka (počítání +, - do 100, násobení, dělení v oboru malé násobilky 2 - 9, převody jednotek m, cm, mm, dm)

 

ČJ: Učebnice str. 17, 18, 19, 20, 21 (psaní souhlásek uvnitř na konci slov, slohová cvičení - popis, nauka o slově)

       Pracovní sešit str.13, 14   

       Písanka str. 11, 12

       Čítanka str. 22, 23, 24, 25 (přečíst, ústně odpovědět na otázky)     

 

M: Učebnice str. 27, 28, 29, 30 + geometrie polopřímka, čáry přímé, křivé, lomené

     Pracovní sešit str. 12, 13

 

Prv: str. 15, 16, 17 (byliny, houby, ovoce)

 

Domácí úkoly:

Po: ČJ PS str. 13/16 (doplň chybějící písmena, zkus vysvětlit přísloví, jak příslovím rozumíš)

Út: M uč. str. 27/14 (vypočítej do sešitu)

St: ČJ uč. str. 18/20 (opiš do sešitu č. 2)

Čt: M uč. str. 30/38 (příklady vypočítej a napiš do sešitu)

Pá: domácí úkol není

 

 

 

Obsah učiva 4. 10. - 8. 10.:

Po: test (Prvouka, PS str. 11)

St: diktát (psaní souhlásek uvnitř a na konci slov, pravopis i, í/y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách)

Čt: pětiminutovka (počítání +, - do 100, násobení a dělení v oboru malé násobilky 2 - 9)

 

ČJ: Učebnice str. 15, 16, 17 (psaní souhlásek uvnitř a na konci slov)

       Pracovní sešit 10, 11, 12

       Písanka str. 9, 10

       Čítanka str. 18, 19, 20, 21 (přečíst, odpovědět na otázky za textem, ústně)

 

M: Učebnice str. 22, 23, 24, 25, 26 + geometrie polopřímka

      Pracovní sešit str. 9, 10, 11, 12

 

Prv: str. 14, 15 (stromy, keře, byliny)

 

Domácí úkoly:

Po: ČJ uč. 16/4 (doplň do věty vhodný tvar slova ze závorky a věty napiš do sešitu č. 2)

Út: M uč. str. 22/41 (opakuj dělení, proveď zkoušku, příklady napiš do sešitu)

St: ČJ uč. str. 17/10 (doplň ž/š napiš do sešitu č. 2)

Čt: M uč. str. 23/47 (příklady vypočítej, napiš do sešitu)

Pá: domácí úkol není

                    

 

 

Obsah učiva 27. 9. - 1. 10.:

St: diktát (pravopis i, í/ y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách, slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě)

Čt: pětiminutovky (počítání +, - do 100, násobení a dělení v oboru malé násobilky 2 - 7)

 

ČJ: Učebnice str. 13, 14 (pravopis i, í/ y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách, slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě)

       Pracovní sešit str. 8, 9

       Písanka str. 8

       Čítanka str. 17, 18 (přečíst, odpovědět na otázky za textem, ústně)

 

 M: Učebnice str. 19, 20, 21 + geometrie, úsečka, polopřímka

       Pracovní sešit str.  7, 8 

Prv: str. 10, 11, 12, 13 (krajina kolem mého domova, orientace v krajině)

 

Domácí úkoly:

Po: opakování násobení v oboru malé násobilky 2 - 7

Út: opakování dělení v oboru malé násobilky 2 - 7

St: ČJ PS str. 8/2 (doplň názvy mláďat, zakroužkuj slabiky s ě), písanka str. 7

Čt: M uč. str. 20/17 (příklady opiš a vypočítej do sešitu)

Pá: domácí úkol není

 

 

Obsah učiva na týden 20. 9. - 24. 9.:

St: test z ČJ

Čt: test z M

ČJ: Učebnice str. 10, 11, 12, 13 (pravopis i, í, /y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách, slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě)

       Pracovní sešit str. 6, 7, 8

       Písanka str. 5, 6

       Čítanka: str. 12, 13, 14, 15, 16 (přečíst, odpovědět na otázky za textem, ústně)

 

M: Učebnice str. 14, 15, 16, 17, 18, 19 + geometrie rýsování úseček

      Pracovní sešit str. 5, 6

 

Prv: str. 8, 9  (naše vlast, Praha)

 

Domácí úkoly:

Po: ČJ uč. str. 11/7 (věty opiš do sešitu č. 2)

Út: M  uč. str. 16/2 (vypočítat do sešitu)

St: ČJ PS str. 7/6 (doplň i, í, /y, ý pravopis zdůvodni)

Čt: M uč. str. 19/16 (vypočítej do sešitu a utvoř příklady na dělení)

 

 

Obsah učiva na týden 13. 9. - 17.9.:

St: diktát (pravopis u/ú/ů, psaní i, í/ y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách)

Čt: pětiminutovka (počítání +, - do 100, násobení a dělení v oboru malé násobilky 2 - 5)

ČJ: Učebnice str. 7, 8, 9, 10 (opakování abeceda, pravopis u, ú, ů, psaní i, í,/ y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách)

       Pracovní sešit str. 4, 5

       Písanka str. 3,4

       Čítanka str. 8, 9, 10, 11 (přečíst, odpovědět na otázky za textem, ústně)

M: Učebnice str. 9, 10, 11, 12, 13 + geometrie rýsování přímek

      Pracovní sešit str. 2, 3, 4

Prv: 5, 6, 7 (adresa, místo kde žijeme, město/ vesnice)

 

Domácí úkoly:

Po: ČJ uč. str. 9/ 2 (doplň u/ú/ů, slova napiš do sešitu č. 2)

Út: M PS str. 2/12 a 13  

St: ČJ PS str. 5/2 (pracuj dle zadání, napiš do sešitu č. 2)

Čt: M uč. str. 12/53 (první dva sloupce opsat a vypočítat do sešitu)

Pá: domácí úkol není

 

 

Obsah učiva na týden 6. 9. - 10. 9.:

St: diktát (věta oznamovací, tázací, rozkazovací, přací)

Čt:  pětiminutovka (počítání +,- do 100)

ČJ:  Učebnice str. 3, 4, 5, 6, 7, 8, (opakování - věta, slovo, slabika, hláska, abeceda)

        Pracovní sešit: str. 2, 3, 4

        Písanka: str. 1,2

        Čítanka: str4, 5, 6, 7 (přečíst, odpovědět na otázky za textem - ústně)

M:    Učebnice str. 3, 4, 5 + geometrie bod, přímka, úsečka

        Pracovní sešit: str. 1 (násobky 2 -3)

Prv: str. 2, 3, 4 (škola, adresa, chování ve škole, orientace po škole, okolí školy, bezpečná cesta)