Drobečková navigace

Úvod > Škola > Kroužky > Kroužky šk. rok 2022/2023

Kroužky šk. rok 2022/2023OTEVŘENÉ zájmové kroužky I.pol. 2022/2023 zde

Činnost kroužků bude zahájena od 3. 10. 2022 - dle rozpisu.

Placení kroužků: ve stanovené výši (viz tabulka), na účet školy č. 1361458329/0800, variabilní symbol viz. číslo v tabulce, do poznámek doplnit jméno žáka.

Termín placení kroužků za 1. pololetí (říjen – leden): od 20. 9. do 30. 9. 2022.

                                                  

    Doklad o uskutečněné platbě přes účet bude školou sledován, pokud nebude uhrazen včas, vedoucí zájmového kroužku vyzve rodiče, aby tak učinili co nejdříve. Nebude-li poplatek uhrazen (výjimku tvoří závažné finanční důvody v rodině, které zákonný zástupce doloží vedení školy), může být žák z kroužku vyloučen.

Za nevyčerpané lekce se peníze nevracejí!

 

6. 9. - 15.9. vydávání a přijímání přihlášek vedoucím zájmového kroužku

20. 9. zveřejnění otevřených kroužků ( kroužek se otevírá pro minimálně 10 žáků)
20. 9. – 30. 9. placení kroužků 

od 3. 10. zahájení pravidelné činnosti