Drobečková navigace

Úvod > Škola > Kroužky > Nabídka zájmových kroužků II. pololetí 2021/2022

Nabídka zájmových kroužků II. pololetí 2021/2022Milí žáci, vážení rodiče,

zde je nabídka zájmových kroužků  na 2. pololetí šk. roku 2021/2022. Každý žák se může přihlásit do libovolného počtu kroužků.

Přihlášky je nutné vyzvednout u vedoucího kroužku od 19.1. 2022 a jemu odevzdat do 26.1. 2022 (rozhoduje pořadí přihlášek).

31.1.2022 bude zveřejněn přehled otevřených kroužků, teprve poté provádějte platbu.

Kroužek může být otevřen při minimálním počtu 10 uchazečů.

Činnost kroužků bude zahájena od 1. 2. - dle rozpisu.

Placení kroužků: ve stanovené výši (viz tabulka), na účet školy č. 1361458329/0800, variabilní symbol viz. číslo v tabulce, do poznámek doplnit jméno žáka.

Termín placení kroužků za 2. pololetí (únor - květen): od 31.1. do 7.2.  2022.

                                                  

    Doklad o uskutečněné platbě přes účet bude školou sledován, pokud nebude uhrazen včas, vedoucí zájmového kroužku vyzve rodiče, aby tak učinili co nejdříve. Nebude-li poplatek uhrazen (výjimku tvoří závažné finanční důvody v rodině, které zákonný zástupce doloží vedení školy), může být žák z kroužku vyloučen.

Za nevyčerpané lekce se peníze nevracejí!