Drobečková navigace

Úvod > Škola > Kroužky > Placení kroužků 2019/2020

Placení kroužků 2019/2020Datum konání:
23.9.2019

ve stanovené výši (viz tabulka), na účet školy č. 1361458329/0800, variabilní symbol viz. číslo v tabulce, do poznámek doplnit jméno žáka.
Termín placení kroužků: za říjen - leden: od 23. 9. do 11. 10. 2019.

V případě, že budete požadovat potvrzení o zaplacení kroužku pro zdravotní pojišťovnu, zaplaťte poplatek za kroužek v kanceláři školy v hotovosti! 

Od 26. 9. 2019 zahájí činnost VV ateliery. Kroužek začíná již v září z důvodu  náhrady za ředitelské volno (v říjnu po podzimních prázdninách). S sebou zástěru (tričko), jinak děti nemohou pracovat s hlínou a barvami.  M. Černá

Nabídka zájmových kroužků na 1. pol. 2019/20

Přihlášky je možné vyzvednout a odevzdat u vedoucího kroužku!

Milí žáci, vážení rodiče,
zde je nabídka zájmových kroužků na 1. pololetí šk. roku 2019/2020. Každý žák se může přihlásit do libovolného počtu kroužků.
Přihlášky je nutné vyzvednout u vedoucího kroužku a jemu odevzdat do 19. 9. 2019 (rozhoduje o pořadí přihlášek).
Od 23. 9. 2019 bude zveřejněn přehled otevřených kroužků, teprve poté provádějte platbu.
Kroužek může být otevřen při minimálním počtu 10 uchazečů.
Činnost kroužků bude zahájena od 1. 10. 2019 - dle rozpisu.

Doklad o uskutečněné platbě přes účet bude v průběhu školou sledován, pokud nebude uhrazen včas, vedoucí zájmového kroužku vyzve rodiče, aby tak učinili co nejdříve. Nebude-li poplatek uhrazen (výjimku tvoří závažné finanční důvody v rodině, které zákonný zástupce doloží vedení školy), může být žák z kroužku vyloučen.

Za nevyčerpané lekce se peníze nevracejí!