Drobečková navigace

Úvod > Škola > Kroužky > Přehled otevřených zájmových kroužků 1. pololetí 2021/2022

Přehled otevřených zájmových kroužků 1. pololetí 2021/2022Otevřené kroužky 2021/2022 1.pololetí ZDE

Kroužek může být otevřen při minimálním počtu 10 uchazečů. Pro nedostatečný počet zájemců neotevřen kroužek Deskové hry

Činnost kroužků bude zahájena od 4. 10. 2021 - dle rozpisu.

Placení kroužků: ve stanovené výši (viz tabulka), na účet školy č. 1361458329/0800, variabilní symbol viz. číslo v tabulce, do poznámek doplnit jméno žáka.

Termín placení kroužků za 1. pololetí (říjen – leden): od 22. 9. do 30. 9. 2021.

                                                  

    Doklad o uskutečněné platbě přes účet bude školou sledován, pokud nebude uhrazen včas, vedoucí zájmového kroužku vyzve rodiče, aby tak učinili co nejdříve. Nebude-li poplatek uhrazen (výjimku tvoří závažné finanční důvody v rodině, které zákonný zástupce doloží vedení školy), může být žák z kroužku vyloučen.

Za nevyčerpané lekce se peníze nevracejí!

 

Pro nedostatečný počet zájemců neotevřen kroužek Klub zábavné logiky a deskových her, Kuchtík, Pěvecký sbor II. (sloučen s Pěveckým sborem I.)