Drobečková navigace

Úvod > Škola > Kroužky > Zájmové kroužky školní rok 2023/2024

Zájmové kroužky školní rok 2023/2024 

Vyhlášené kroužky na II. pololetí jsou naplněny, můžete provádět platbu. 

 

Milí žáci, vážení rodiče,

zde je nabídka zájmových kroužků  na 2. pololetí šk. roku 2023/2024.

Každý žák se může přihlásit do libovolného počtu kroužků.

Přihlášky je nutné vyzvednout u vedoucího kroužku od 18.1. 2024 a jemu odevzdat do 25.1. 2024.

30.1.2023 bude zveřejněn přehled otevřených kroužkůteprve poté provádějte platbu.

Kroužek může být otevřen při minimálním počtu 10 uchazečů.

Činnost kroužků bude zahájena od 1. 2. - dle rozpisu.

Placení kroužků: ve stanovené výši (viz tabulka), na účet školy č. 1361458329/0800, variabilní symbol viz. číslo v tabulce, do poznámek doplnit jméno žáka.

Termín placení kroužků za 2. pololetí (únor - květen): od 30.1. do 6.2.  2024.

                                                  

    Doklad o uskutečněné platbě přes účet bude školou sledován, pokud nebude uhrazen včas, vedoucí zájmového kroužku vyzve rodiče, aby tak učinili co nejdříve. Nebude-li poplatek uhrazen (výjimku tvoří závažné finanční důvody v rodině, které zákonný zástupce doloží vedení školy), může být žák z kroužku vyloučen.

Za nevyčerpané lekce se peníze nevracejí!

18.9. Otevřeny všechny zájmové kroužky kromě Pěvecký sbor II.

Placení kroužků: ve stanovené výši (viz tabulka Nabídka zájmových kroužků), na účet školy č. 1361458329/0800, variabilní symbol viz. číslo v tabulce, do poznámek doplnit jméno žáka.

Termín placení kroužků za 1. pololetí (říjen – leden): od 17. 9. do 29. 9. 2022.

 

Nabídka zájmových kroužků zveřejněna zde .

7.9. od 7:30 budou vedoucí kroužků vydávat přihlášky, počet míst je omezen!

 

7. 9. od 7:30 - 14.9. vydávání a přijímání přihlášek (pouze u vedoucího zájmového kroužku)

 17. 9. zveřejnění seznamu otevřených kroužků ( kroužek se otevírá pro minimálně přihlášených 10 žáků)
17. 9. – 29. 9. placení kroužků 

od 2. 10. zahájení pravidelné činnosti

 

Činnost kroužků bude zahájena od 2. 10. 2022 - dle rozpisu.

Placení kroužků: ve stanovené výši (viz tabulka), na účet školy č. 1361458329/0800, variabilní symbol viz. číslo v tabulce, do poznámek doplnit jméno žáka.

Termín placení kroužků za 1. pololetí (říjen – leden): od 17. 9. do 29. 9. 2022.

                                                  

    Doklad o uskutečněné platbě přes účet bude školou sledován, pokud nebude uhrazen včas, vedoucí zájmového kroužku vyzve rodiče, aby tak učinili co nejdříve. Nebude-li poplatek uhrazen (výjimku tvoří závažné finanční důvody v rodině, které zákonný zástupce doloží vedení školy), může být žák z kroužku vyloučen.

Za nevyčerpané lekce se peníze nevracejí!

ŘÁD ŠK

ŠVP ŠK