Drobečková navigace

Úvod > Škola > Zápis do první třídy

Zápis do první třídy

Informace k organizaci zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

dovoluji si Vás informovat o organizaci zápisu dětí do první třídy. Vzhledem k epidemiologické situaci se zápis uskuteční bez přítomnosti dětí samotných a pokud je to možné, tak také bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. Rodiče vyplní Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisní lístek. Žádost o odklad musí být doložena doporučením příslušného školského poradenského zařízení a současně doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa (jejich vyjádření je nutné doložit do 28. května 2021). Samotnou žádost však musíte doručit během dubna. Na základě předložené žádosti rozhodne ředitelka školy o odkladu začátku povinné školní docházky o jeden školní rok. V případě žádosti o předčasné přijetí (děti narozené 1. 9. 2015 - 30. 6. 2016) musí být žádost doložena doporučením příslušného školského poradenského zařízení a pokud se dítě narodilo po 31. 12. 2015 navíc doporučením odborného lékaře (jejich vyjádření je nutné doložit do 28. května 2021), žádost však musí být doručena během dubna. V případě, že podáváte žádost o odklad či o předčasné přijetí, nevyplňujete jiné tiskopisy.

Prosím rodiče, aby příslušné vyplněné tiskopisy spolu s kopií rodného listu dítěte doručili jedním z následujících způsobů:

  1. odesláním oskenovaných tiskopisů na adresu reditelka@zslipuvka.cz
  2. vložením zalepené obálky s tiskopisy  do schránky školy (hlavní vchod)
  3. osobním předáním zalepené obálky s tiskopisy v ředitelně školy (po vzájemné domluvě)

Termín doručení tiskopisů: 1. - 30. dubna 2021

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a dětí s odkladem povinné školní docházky.

Tiskopisy

Zápisní lístek 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad školní docházky

Žádost o předčasné přijetí k základnímu vzdělávání

Kritéria přijetí

Přijmeme všechny děti, které splňují zákonem dané podmínky.

Ve školním roce 2021/2022 bude naše škola otvírat jednu až dvě I. třídy podle počtu přijatých dětí.

Rozhodnutí vám nebude zasláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých, nepřijatých i dětí s odkladem na dveřích hlavního vchodu školy a na webových stránkách školy. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na pondělí 1. 6. 2021. V seznamu nemohou být uvedena jména dětí, proto zde budou uvedeny pod registračními čísly, která obdržíte jako odpověď na příhlášku či žádost o odklad.

Pokud to situace umožní, v červnu  uspořádáme pro zapsané děti a jejich rodiče setkání ve škole, kde se seznámí s paní učitelkou a prostředím školy.

Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout dle obecných odborných doporučení, aby úspěšně zahájil školní docházku?

  • Neměl by mít potíže se základní sebeobsluhou (převlékání, přezouvání, osobní hygiena, udržování pořádku).
  • Měl by zvládat pravidelný denní režim bez potřeby odpoledního spánku.
  • Měl by dokázat udržet pozornost a plnit přiměřené úkoly.
  • Měl by umět držet tužku, stříhat nůžkami, lepit apod..
  • Měl by respektovat základní pravidla slušného chování jak k ostatním dětem, tak k dospělým.
  • Měl by znát svoje jméno a příjmení, jména rodičů a adresu bydliště.

www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

V případě dotazů pište reditelka@zslipuvka.cz nebo volejte na  +420 607 714 118