Aktuality

zobrazit vše
Publikováno: 12. 9. 2022 Přijďte zkusit házenou Link
Publikováno: 8. 9. 2022 VV ateliery Link
Publikováno: 5. 9. 2022 Třídní schůzky 12. 9. 2022 Link

Základní (devítiletá) škola v Lipůvce

Ve školním roce 2022/2023 máme v naší škole otevřených 11 tříd, ve kterých se učí celkem 263 žáků.  Školní družina má čtyři oddělení s kapacitou 108 žáků.

Naše škola má vlastní školní jídelnu, tělocvičnu, hřiště a zahradu. Děti mají u nás velké možnosti mimoškolních aktivit. Mohou se přihlásit do mnoha zájmových kroužků.

Základní škola se tradičně podílí na společensky-kulturním životě v obci. Každoročně pořádá maškarní karneval, vánoční besídku, vánoční a velikonoční výstavy a dílny. Žáci školy rovněž účinkují na akcích pořádaných obcí a Klubem seniorů.

Pro žáky 7. třídy je každoročně pořádán lyžařský výcvikový kurz, pro děti I. stupně škola v přírodě. Samozřejmostí jsou školní výlety a exkurze.

více o škole

Vybavení odborné učebny IT, včetně bezbariérového přístupu - schodolezu

Vybavení odborné učebny IT, včetně bezbariérového přístupu - schodolezu

ZŠ Lipůvka 63

ZŠ Lipůvka 63