Aktuality

zobrazit vše
Publikováno: 1. 12. 2021 VV - předvánoční ateliery Link
Publikováno: 29. 11. 2021 Vánoční besídka zrušena Link
Publikováno: 29. 11. 2021 Testování pokračuje Link
Publikováno: 26. 11. 2021 Vánoční výstava NENÍ ZRUŠENÁ! Link

Základní (devítiletá) škola v Lipůvce

Nyní je na naší škole 11 tříd a několik specializovaných učeben, jako je například počítačová učebna, učebna fyziky a chemie nebo hudební výchovy. Ve většině tříd se děti učí pomocí interaktivní tabule. Dále jsou ve škole dvě učebny pro školní družinu, která má v provozu tři oddělení s kapacitou 108 žáků.

Naše škola má vlastní školní jídelnu, tělocvičnu, hřiště a zahradu. Děti mají u nás velké možnosti mimoškolních aktivit. Mohou se přihlásit do mnoha zájmových kroužků.

Základní škola se tradičně podílí na společensky-kulturním životě v obci. Každoročně pořádá maškarní karneval, vánoční besídku, vánoční a velikonoční výstavy a dílny. Žáci školy rovněž účinkují na akcích pořádaných obcí a Klubem seniorů.

Pro žáky 7. třídy je každoročně pořádán lyžařský výcvikový kurz, pro děti I. stupně škola v přírodě. Samozřejmostí jsou školní výlety a exkurze.

více o škole

Vybavení odborné učebny IT, včetně bezbariérového přístupu - schodolezu

Vybavení odborné učebny IT, včetně bezbariérového přístupu - schodolezu

ZŠ Lipůvka 63

ZŠ Lipůvka 63