Drobečková navigace

Úvod > Škola > Lidé ve škole

Lidé ve škole

Vedení školy:

  • Mgr. Marcela Antonovičová – ředitelka školy
  • Mgr. Gabriela Simonová – zástupkyně ředitelky

Kancelář školy, sekretariát:

  • Dana Krésová

Oblast výchovného poradenství:

  • Mgr. Martina Černá – výchovný poradce
  • Mgr. Kateřina Králová – metodik prevence sociál. patologických jevů 
  • Mgr. Jitka Vaněrková – speciální pedagog

Pedagogičtí pracovníci (školní rok 2020/21):

Třídní učitelé:

1. stupeň

 I. A třída  Mgr. Alena Vostálová vostalova@zslipuvka.cz
 I. B třída  Mgr. Martina Martinková martinkova@zslipuvka.cz
 II. třída  Mgr. Ilona Kubicova kubicova@zslipuvka.cz
 III. třída  Mgr. Jana Baková bakova@zslipuvka.cz
 IV. třída  Mgr. Radmila Strážnická straznicka@zslipuvka.cz
 V. třída  Mgr. Gabriela Simonová simonova@zslipuvka.cz

2. stupeň

 VI. A třída  Mgr. Martina Černá vychovnyporadce@zslipuvka.cz
 VI. B třída  Mgr. Andrea Puklová puklova@zslipuvka.cz
 VII. B třída  Mgr. Kateřina Králová kralova@zslipuvka.cz
 VIII. třída  PaedDr. Bente Bartová bartova@zslipuvka.cz
 IX. třída  Mgr. Bohumila Klangová it@zslipuvka.cz

Netřídní učitelé:

Zaměstnanci školní družiny:

Administrátor stránek a ICT koordinátor:

Mgr. Bohumila Klangová IT@zslipuvka.cz

Výchovný poradce:

Mgr. Martina Černá - vychovnyporadce@zslipuvka.cz

Konzultace pro rodiče: po 13:45 - 14:30 (předem zavolat) kdykoliv po domluvě

Konzultace pro žáky: út - pá (velká přestávka), středa 7:00 - 7:45, +420 730 155 533 (volejte do 15:30)

Přijímací řízení duben 2021: 1. kolo střední školy (další kolo stanoví ředitel školy - květen)

čtyřleté obory

1. termín: 12. dubna 2022

2. termín: 13. dubna 2022

obory šestiletých a osmiletých gymnázií

1. termín: 19. dubna 2022

2. termín: 20. dubna 2022

Náhradní termíny pro všechny uvedené obory:

1. termín: 10. května 2022

2. termín: 11. května 2022

   konzervatoř, talentové zkoušky - od 15. 1. - 31. 1. 2022

Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2021

Přihlášky na ostatní SŠ: do 1. 3. 2022 (buď osobně, nebo doporučenou poštou nutno zjistit na příslušné SŠ), přihlášky donést třídní učitelce (doplní zadní stranu - známky a průměry) - do 18. 2. 2022   (následně kontroluje VP, potvrdí ředitelka školy)    

Zápisový list si rodič (zákonný zástupce) vyzvedne proti podpisu u výchovné poradkyně dne  pondělí 28. 2. 2022 14:00 - 16:00

- nutný průkaz totožnosti.

Metodik prevence:

Mgr. Kateřina Králová - kralova@zslipuvka.cz

  • Konzultace pro rodiče: pondělí 13:45 - 14:15, jindy po telefonické domluvě
  • Konzultace pro žáky: o velkých přestávkách 

Speciální pedagog:

Mgr. Jitka Vaněrková - vanerkova@zslipuvka.cz

  • Konzultace pro rodiče: pondělí 13:45 - 14:45, kdykoliv po telefonické domluvě
  • Konzultace pro žáky: kdykoliv po domluvě

Informace:

www.infoabsolvent.cz

www.stredniskoly.cz