Drobečková navigace

Úvod > Škola > Třídy > III. B třída > Anglický jazyk Benešová

Anglický jazyk Benešová

ZÁVĚREČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE Z AJ 13.6. - hmyz, on, in, there is/are,oblečení, have/has got, sloveso být, like, jídlo, na pláži, na venkově

10. - 14.6. 

po - bingo na slovní zásobu celé učebnice, tvoření jednoduchých vět - gramatika celé učebnice, PL  cyklus vody 

út - opakování slovní zásoby, PS str. 44/1,2,3

čt - písemná práce

3. - 7.6.

po - aktivita s vystřihovánkou - Have you got....? Yes, I have. No, I haven't. Ústní opakování uč. str. 47 (užitečná slovíčka - sky, drops, go, into, cloud, make, warm). PS (= pracovní sešit) - str. 42. Video uč. str. 48 - 49. Pokud někdo chybí, požádejte prosím spolužáka o ofocení potřebných stránek v sešitě na mobil a vzájemně si to pošlete. Děkuji. 

út - videopříběh uč. str. 48-49 - opakování vět podle videa, opakování přídavných jmen opačného významu (Are you wet? No, I'm dry), opakování slovní zásoby 

čt - video příběh + PL, PS str. 43 celá. Ve cvičení 2 škrtni pencil, book a bike, ball a napiš si tam jiné věci podle vlastního výběru. Domaluj obrázek.

27. - 31.5.

Oprava testu - věta Můj pes je suchý, ale tvůj pes je mokrý:  My dog is dry but your dog is wet. Větu Umíš plavat jako ryba? jsem nehodnotila. (Can you swim like a fish?)

Hraní rolí - str. 45 v učebnici. PS str. 41 popis obrázku - ústně; písemně cvičení 1,2. Konverzace - přídavná jména opačná: wet x dry, clean x dirty, boring x fantastic, beautiful x ugly, new x old, short x long/tall, big x small.....

PL - upevňování učiva. Práce s písničkou str. 46, poslech a doplňování podle poslechu. 

uč. str. 47 - popsat obrázek - větami, ne jednotlivými slovy, cvičení 3 - přečíst, přeložit, srovnat do správného pořadí. Vystřihovánka str. 59 (vystřihnout, vybarvit)

20. - 24.5.

Procvičování slovní zásoby na test - čtvrtek. Wet, dry, clean, dirty, fantastic, beautiful, but, my, your. Opakování Can you....? Yes, I can.  No, I can't. Uč. str. 44/1.  Doplňte si slovíčka do slovníčku, kdo ještě nemá - budu kontrolovat v úterý.

Procvičování přídavných jmen opačného významu - big x small, dirty x clean, dry x wet, short x tall, beautiful x ugly, fantastic x boring ve větách typu? My bucket is dirty but your bucket is clean. 44/1 - doplňovačka podle poslechu. 

Test ze slovní zásoby 5U. Video příběh uč. str. 45, PS str. 40. Někteří stále nedoplnili slovíčka a některá cvičení - pondělí OPĚT kontrola PS.

13. - 17.5.

Svátek matek - přáníčko pro maminku (přídavná jména charakterizující maminku: lovely, smart, clever, friendly, loving, caring, beautiful.....). uč. str. 54-55.

Slovíčka 5U v PS str. 63.

Uč. str. 42 - paměťová hra, písnička - cv. 3. PS str. 38,39. Slovní zásoba + wet, dry, clean, dirty.

https://wordwall.net/play/73255/179/911 

Opakování sloves - play, sing, dance, jump, fly...+ nová slovíčka throw, catch.

Dodělejte si v PS str, 38, 39 - budu kontrolovat v pondělí. V úterý test na slovní zásobu. 

6. - 7.5.

Dokončený PS po str. 37, str. 33 vynecháváme. Procvičení What is he wearing? He's wearing a T-shirt. What are you wearing? I'm wearing trousers. Can I borrow your pencil, please? Yes, here you are. Where are the beetles? They are in the grass. Where is the dog? It's in the tent. Test úterý 7.5.

 

29.4. - 3.5.

Video str. 38 - 39. Fráze Can I borrow your...? Yes, here you are.  What is he/she wearing? He's wearing a T-shirt. Story 2 - str. 40 - 41.

Čtení story str. 40 - 41.  PS str. 36 celá. 

22. - 26.4.

PS str. 35, Vystřihnuté postavičky - What is he/she wearing? He/She is wearing...... Uč. str. 38-39 - poslech, popis obrázků. https://elt.oup.com/student/letsexplore/level05/games/?cc=cz&selLanguage=cs 

 15. 4. -  19. 4.

Opakování před čtvrtletním testem:  Slovní zásoba a gramatické jevy 3U a 4U. PS str. 34 celá. Spelling. Čtvrtletní písemná práce a její oprava. 

8. - 12.4.

PS - dokončení strany 31. Kdo stále nemá - dokončete str. 30. Spelling - slovní zásoba. ÚZ - lekce 4. I'm wearing a black hoodie, a sweater, leggins and a cap. Rozlišení použití neurčitého "a".  Příprava na test na slovíčka. Písnička - str. 36, čtení a procvičování - nazpaměť na čtvrtek 18.4. Stačí refrén a sloka. PS str. 32.