Drobečková navigace

Úvod > Škola > Třídy > V. třída > Vlastivěda


Vlastivěda


Nosit novou učebnici!!! UČTE SE PRŮBEŽNĚ - ústní zkoušení!!! 

23.5. Test Národní obrození, národní divadlo; 23.5. učivo První světová válka 

16.5. opakování Národní divadlo, PL - stažení
9.5.  9:45- 12:15 Projektový den- environmentální program v ZŠ Adamov  9:45- 12:15 

2.5. Generace národního divadla (Národ sobě)

25.4. test - Osvícenství, Průmyslová revoluce, Národní obrození

17.4. učebnice 26-28 Národní obrození; 25.4. test - Osvícenství, Průmyslová revoluce, Národní obrození

11. 4. učebnice str. 21-24 průmyslová revoluce

4.4. učivo: Doba osvícenská str.15.-18.

28.3. test (do str. 14) , učivo: Doba osvícenská str.15.-16. 

7.3. str.12-14 Vzdělávání v ČZ, J.A.Komenský 28.3. test 

28.2. Život v Baroku uč. str. 10-11

21.2. Vláda Habsburků -opakování (druhá část zápisu)

14.2. Uč. 6.-9. Vláda Habsburků - Stavovské povstání, Bitva na Bílé hoře, Třicetiletá válka  zápis pro nemocné

https://edu.ceskatelevize.cz/video/9560-prazska-defenestrace-v-roce-1618

7.2. opakujeme 4. ročník dějepisná část Nosit novou učebnici!!! přečíst si stranu 2-5.
7.2. test Evropa + naučit se hl. města států (PS. 47/ 3,6,8,12,13,14,16,18,20,21,22,23,24,29,37,39 )

POZOR druhé pololetí ZMĚNA !!! PŘ máme v úterý a čtvrtek! VL pouze v úterý!

9.2. odevzdat projekt Cestujeme po Evropě -zadání :Vyber si jeden stát Evropy a na tvrdý papír A4 vytvoř z písemných a obrazových materiálů koláž. Musí obsahovat podpis žáka a uvést zdroje informací nebo fotografii, ze kterých jsme čerpali(odkaz na knihu nebo www.stránky). Začneme společně 30. 1. v hodině VV - nutné si donést podklady pro práci!!!(tj. opsaný nebo vytištěný text se základními informacemi, vytištěné,vystřihlé nebo namalované obrázky. 

30.1.- 2.2. učebnice 60-63,64-65, PS str.46,47  7.2. test Evropa + naučit se hl. města států (PS. 47/ 3,6,8,12,13,14,16,18,20,21,22,23,24,29,37,39 )

16.1.- 20.1. Učebnice 57-59, PS str.42, práce z přílohovou mapou z učebnice 

DÚ do 17.1. PS 40/1 ; 41/2

9. 1. - 13. 1.  Učebnice Evropa str. 54-56 10.1. test Sousedé ČR

2.1.- 6.1. VL PS str.35-39 (práce s mapou a učebnicí) https://decko.ceskatelevize.cz/evropske-pexeso 

19.12. donést vlastivědu

Učivo: 12.-16.12. Sousedé ČR, Polsko, Rakousko https://decko.ceskatelevize.cz/evropske-pexeso 

Učivo: 5.12.- 9.12. Sousední státy ČR, Slovensko, Uč. str 46, orientace v mapě ČR (vodstvo, pohoří, nížiny, města, kraje,...

Učivo: 21.-25.11. ČR - součást EU, procvičování práce s mapou, 1.12. test ČR – demokratický stát, součást EU, orientace v mapě ČR (vodstvo, pohoří, nížiny, města, kraje,...)

Učivo: 14.11.- 18.11. Česká republika
–demokratický stát, součást EU ; učebnice str. 43-44 


Učivo 7.11. - 11.11. , 7.11. donést materiály na projekt PAMÁTKY PRAHY - vyber si jednu památku z učebnice str.39-42, zjisti k ní základní informace (krátký text) , v hodině VV si k textu nakreslíme obrázek (překreslený z učebnice, nebo donést svůj vlastní z knihy nebo vytisklý).

8.11. opakování ČR str. 35, 10.11. odevzdání projektu Památky PRAHY, 10.11. písemné opakování PRAHA na známky


Učivo 31.10.- 4.11. Praha str.37-42, ČR-opakování Učebnice str. 35, PS 24


25.10. VL Test Kraje ČR


Učivo 17..- 21.10.: Kraje ČR -opakování, orientace v mapě , do 18.10. dokončeny kraje do sešitu viz. zápis (bez JMK a Hl.m. Praha),

dva žáci nepsali písemné opakování  z 6.10.,  píší jej již bez odkladu 18.10. na známky!!!  25.10. Test Kraje ČR


10.10. máme vlastivědu a přírodovědu (výměna za úterý)

Dýně Šebrov 11.10. 8:00-12:00: sportovní oblečení, pláštěnka, baťůžek, svačina, čip na oběd

Učivo: 10.-14.10. Učebnice Kraje ČR ( 2.- 5.)  zápis


 

4.10. celodenní výjezd do Domu přírody Moravského krasu, program Výprava za vznikem Moravského krasu ( https://www.dumprirody.cz/moravsky-kras/programy-pro-skoly-a-skupiny/programy-pro-skoly-a-skolky/3-8-rocnik-zakladnich-skol/vyprava-za-vznikem-moravskeho-krasu/ )

sraz 7:50 v šatně ZŠ

předpokládaný návrat do ZŠ 13:00 

Doporučuji sportovní oblečení, batůžek, svačinu, pití,  (peníze nejsou třeba)

Pokud ve škole máte objednaný oběd, nezapomenout čip!

Písemné opakování na známky  6.10.


Učivo 26.-30.9.

opakování ze sešitu a učebnice Jihomoravský kraj Uč. str.26-27, PS 22, opakování orienrace v mapě,

29.9. odevzdat projekt Přírodní a kulturní památky JMK -zadání :Vyber si jednu přírodní nebo kulturní zajímavost/památku JMK a na tvrdý papír A4 vytvoř z písemných a obrazových materiálů koláž. Musí obsahovat podpis žáka a uvést zdroje informací nebo fotografii, ze kterých jsme čerpali(odkaz na knihu nebo www.stránky). Začneme společně 26.9. v hodině VV - nutné si donést podklady pro práci!!!(tj. opsaný nebo vytištěný text se základními informacemi, vytištěné,vystřihlé nebo namalované obrázky. Žáci by měli vědět, kde v JMK se památka nachází a ukazat na mapě). 


Učivo 19.-23.9.

Jihomoravský kraj Uč. str.26-27; PS 22-23 ústní opakování ; opakování orienrace v mapě


Učivo 12. - 16.9.

Kraje ČR Uč. str.6, opakování orientace v mapě , PS str. 21 ; na 13.9.DÚ Kdo nemá dokončí PS str.21/2;

na 18.9. dobrovolné vzhlédnutí pořadu České pexeso Jihomoravský kraj:  https://decko.ceskatelevize.cz/video/e210552116240003


Učivo 5.- 9.9.

Opakování probraného učiva. Kraje ČR Učebnice str. 6., PS str. 18-19;   Na 8.9. VL do sešitu: Napiš jaké místo v ČR jsi navštívil o prázdninách? V jakém kraji se nachází? Jaké je jeho krajské město? Bonus( dobrovolné): můžeš donést letáček, prospekt, pohlednici ...