Drobečková navigace

Úvod > Škola > Třídy > IV. třída > Vlastivěda

Vlastivěda

26.2.- 1.3. Pravěk- Doba bronzová a železná, četba Lovci mamutů, zbytek zápisu z minulého týdne

19.-23.2. Preventivní program finanční gramotnost, Pravěk str. 3-6. Starší doba kamenná, mladší doba kamenná; zápis 

12.2.-16.2. ORANŽOVÁ Učebnice str.3.-6. Pravěk

na II. pololetí nosíme novou oranžovou učebnici!!!

do 2.1. opakování s mapou

od 3.1. -10.1. Chraňme přírodu str.50, Cestujeme po ČR; str. 52-57; PS  23-24 ; úkol do 16.1. památka Unesco zadání na úkolu začneme pracovat společně v hodině VV 9.1. - nutné si vzít s sebou podklady (text, obrázky,..., možné využít i mobilní telefon)

16.týden Opakování - test:  Průmysl, nerostné suroviny, zemědělství ČR

15.týden Nerostné suroviny PS str.19, 20/ 6,7,dodělat str.18 UMÉT!!! PS 18/3, 19/2,3; 20/6

14.týden Průmysl, zemědělství ČR

13.týden : Opakování, 29.11. test - Povrch, vodstvo, počasí a podnebí ČR

12.týden : Povodí, úmoří uč. str. 31, Počasí a podnebí str.32; PS str.17/ cv. 6, 8, nepovinné cv.9 ; PS str.18/1,2,3 ; 29.11. test - Povrch, vodstvo, počasí a podnebí ČR

11. týden, Vodstvo; orientace v mapě naše řeky , zápis , PS str. 16 celá  ; pohoří ČR + nejvyšší vrcholy - mapu!!! na známky 14.11.

10.týden učivo: Povrch ČR dodělat PS cv5/14, naučit se pohoří s nejvyšším vrcholem hledat v mapě (na známky 14.11.) 

https://slideplayer.cz/slide/2361287/

9.týden učivo:  Povrch ČR uč. str. 23- 27, PS ; 31.10. test učivo učebnice str. 17.- 22. (např. umět měřit vzdálenost na mapě v měřítku 1: 1 000 000- tzn. přílohová mapa k učebnici; orientace podle směrové růžice, umět použít legendu/vysvětlivky, ...)

8. týden učivo:  Mapy, plány, měřítko, orientace na mapě do str. 13, PS str. 13

7.týden učivo: Mapy, plány, měřítko, orientace na mapě, PS str. 11/cv. 2; str.12/cv.6 dodělat

6.týden učivo: Státní symboly str. 14, PS str. 9 , NATO, OSN; 11.10. Samostatná práce na známky - státní symboly

5. týden 3.10. test na probrané učivo, učivo: ČR str. 11-13, PS str.8/cv1

4. týden Učivo: Kraje a krajská města, Praha, Jihomoravský kraj - Brno; místo kde žiji; 3.10. test na probrané učivo (nezapomeň si přílohovou mapu z učebnice)

Zápisy pro nemocné - září 

úkol do 26.9. PS str.7/cv.4

3. týden Učivo: Členění ČR, kraje a krajská města; PS str. 6/2; 19.9. 2023 Exkurze Praha

2. týden Učivo: Členění ČR, kraje a krajská města

1.týden Učivo: Naše vlast, seznamujeme se s mapou, DÚ na 12.9.: Kde jsi byl o prázdninách v ČR? Umět ukázat na mapě ČR, použij mapu z učebnice. Zjisti v jakém kraji se místo nachází a jaké je hlavní krajské město.