Drobečková navigace

Úvod > Škola > Třídy > IV. třída > Přírodověda

Přírodověda

29.5. test - ekosystém pole (umět přiřadit uč. 64-65 + PL )

22.-24.5. Ekosystém pole, příprava na dopravní hřiště (5.6.)

do 15.5. Ekosystém pole 

30.4. Exkurze Dům přírody Moravského krasu (7.45-12.30) - batoh se svačinou, pitím, psací potřebou, pláštěnku a vhodné sportovní oblečení

24.-25.4. Příroda na jaře , video Chráněné rostliny a živočichové PL1, PL2

17.-18.4. Ekosystém řeka, potok, jezírko - prezentace prací , VIDEO Bobr - https://edu.ceskatelevize.cz/video/3736-o-bobrovi-evropskem-a-o-ekosystemovem-inzenyrstvi

9.-11.4. Ekosystém řeka, potok, jezírko

Úkol na 9. 4. (hodina VV) Projekt Ekosystém řeka/ potok/rybník/jezírko: každý si na příští týden vybere 2-3 zástupce rostlin/živočichů žijících v jednom z vodních ekosystémů ( kresbu rostliny/živočicha+ základní informace např. kde žije, čím se živí, savec/hmyz/obojživelník/plaz/ryba, ...). Inspirace na razdaných kartičkách nebo v učebnici str.58-60.

Práci dokončíme společně ve skupinkách v hodině VV a PŘ. Žáci poté společnou práci odprezentují spolužákům.

3.-4.4. Příroda na jaře - pozorujeme změny v příloze

27.3. Příroda na jaře

19.-22.3. Ekosystém park- poznáváme jarní kytky

test 6.3. Neživá příroda- horniny,nerosty,kovové nerosty, energetické suroviny)

do 1.3. Vlastnosti látek, délka, ukázka měřidel; učebnice str. 48 zápis

16.2-19.2. Nerosty a horniny; energetické suroviny zápis; UČTE SE PRŮBĚŽNĚ- ústní zkoušení, (test 6.3. Neživá příroda- horniny,nerosty,kovové nerosty, energetické suroviny)

do 1.2. Neživá příroda, str. 37-39 praktická ukázka , Nerosty a horniny srt.41-43, zápis

od 3.1. - 11.1. Příroda v zimě 34-36; 11.1. test Ekosystém les

15.t.  Ekosystém les, pracovní listy, Planeta Praha

14.týden Ekosystém les 7.12. Test - živočichové (od str. 18 , Obratlovci- savci,ptáci, ryby, plazi, obojživelníci/bezobratlí -hmyz) 

13.týden Živočichové bezobratlí, Příroda na podzim; Ekosystém les zápis ; 7.12. Test - živočichové (od str. 18 , Obratlovci- savci,ptáci, ryby, plazi, obojživelníci/bezobratlí -hmyz) 

12. týden Živočichové; plazi, obojživelníci; Příroda na podzim u lidských obydlí - čteme referáty

11. týden Živočichové; savci, ptáci, ryby; referát do 16.11. zadání zde

Pro nemocné zápisy k tisku : ke každému zápisu si uveď jednoho zástupce - uveď jeho celé jméno např. hlemýžď zahradní, můžeš i nakreslit obrázek

10.týden Živočichové, Rostliny opakování 8.11. test Rostliny ; 

živočichové do sešitu

9. týden Rostliny - poslední strana učebnice příloha rostliny 8.11. test Rostliny 

8. týden Rostliny - listy, květy ; zápis Rostliny zde

7.týden Rostliny- kořeny, stonek; Laboratorní práce rostliny; DONÉST ZAVAŔOVACÍ SKLENICI (středa), 18.10. samostatná práce na známky- Houby

6.týden od 9.10. týden učivo: Houby, Rostliny ;18.10. samostatná práce na známky- Houby

5. týden Učivo: Houby 

4. týden Učivo: Podmínky pro život učebnice str.8.-10. ; 5.10. test z probraného učiva (učebnice str. 3-10)

3. týden Učivo: Neživá příroda - přinést si lupu (kdo má) Laboratorní práce - zkoumání půdy

DÚ- dopsat Laboratorní protokol do 26.9.

  • Závěr a moje výsledky: Půda obsahuje: půdní vodu, vzduch, drobné organizmy, odumřelé zbytky rostlin a živočichů, zbytky hornin a nerostů,...

2. týden Učivo: Neživá příroda - voda, vzduch, světlo a teplo ze Slunce, půda

1. týden Učivo: Živá a neživá příroda