Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > ŠVP

ŠVP

Školní vzdělávací program Základního vzdělávání

Kalimantan

logo ZŠ Lipůvka

Všechny části jsou ve formátu pdf.
V případě problémů se zobrazením kontaktujte administrátora (klangovazavináčcentrum.cz)
 
Věnujte prosím pozornost dodatkům pro jednotlivé školní roky. 
 
ŠVP ZV Kalimantan v platnosti od 1. září 2012 

Obsah

1. Identifikační údaje

2. Charakteristika školy

3. Charakteristika ŠVP

(zahrnuje průřezová témata)

4. Učební plán

5. Učební osnovy

1. stupeň

5.1. Učební osnovy pro 1. stupeň (povinné předměty)
5.1.1. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

5.1.1.1. Český jazyk a literatura

5.1.1.2. Anglický jazyk

5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace

5.1.2.1. Matematika

5.1.3. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

5.1.3.1. Informatika

5.1.4. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět

5.1.4.1. Prvouka

5.1.4.2. Přírodověda

5.1.4.3. Vlastivěda

5.1.5. Vzdělávací oblast Umění a kultura

5.1.5.1. Hudební výchova

5.1.5.2. Výtvarná výchova

5.1.6. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví

5.1.6.1. Tělesná výchova

5.1.7. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce

5.1.7.1. Pracovní činnosti

5.1.8. Vzdělávací oblast Člověk a společnost

5.1.8.1. Náboženství

2.stupeň

5.2. Učební osnovy pro 2. stupeň
5.2.1. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

5.2.1.1. Český jazyk

5.2.1.2. Anglický jazyk

5.2.1.3. Konverzace v anglickém jazyce (nepovinný předmět)

5.2.1.4. Německý jazyk (volitelný předmět)

5.2.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace

5.2.2.1. Matematika

5.2.3. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

5.2.3.1. Informatika

5.2.3.2. Výpočetní technika (volitelná výuka)

5.2.4. Vzdělávací oblast Člověk a společnost

5.2.4.1. Dějepis

5.2.4.2. Výchova k občanství

5.2.5. Vzdělávací oblast Člověk a příroda

5.2.5.1. Fyzika

5.2.5.2. Chemie

5.2.5.3. Přírodopis

5.2.5.4. Ekologický seminář (volitelný)

5.2.5.5. Zeměpis

5.2.6. Vzdělávací oblast Umění a kultura

5.2.6.1. Hudební výchova

5.2.6.2. Výtvarná výchova

5.2.7. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví

5.2.7.1. Výchova ke zdraví

5.2.7.2. Tělesná výchova

5.2.7.3. Sportovní hry (volitelný předmět)

5.2.8. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce

5.2.8.1. Pracovní činnosti

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Kalimantan (pro školní rok 2013-14)

v platnosti od 1. září 2013

Dodatek č.2 k ŠVP ZV Kalimantan (pro školní rok 2014-15)

v platnosti od 1. září 2014

Dodatek č.3 k ŠVP ZV Kalimantan (pro školní rok 2016-17)

v platnosti od 1. září 2016

Dodatek č.4 k ŠVP ZV Kalimantan (pro školní rok 2017-18)

v platnosti od 1. září 2017

Dodatek č.5 k ŠVP Kalimantan (od 1. 9. 2020)

Vzdělávací program školní družiny

Vzdělávací program školního klubu

Dodatek č. 6 k ŠVP Kalimantan ( od 1. 9. 2023)