Drobečková navigace

Úvod > Škola > Třídy > IV. třída > Anglický jazyk Benešová

Angličtina

11.6. - ZÁVĚREČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE - oblečení, zvířata a jejich popis, nábytek a jeho umístění, počasí, jídlo, can, have/has got, like, don't like, sloveso být

10. - 14.6.

po - opakování slovní zásoby celé učebnice, opakování gramatických jevů, PS str. 47. Čtení uč. str. 50 - 51.

út - závěrečná písemná práce

pá - tvoření otázek: What are you crazy about? What do you hate? What do you love? a tvoření vět: He is crazy about Roblox. She loves football. Poslech příběhu str. 52 - 53 v učebnici. https://wordwall.net/play/74696/031/214 

3. - 7.6.

po - opakování uč. str. 49, video uč. str. 50 - 51 

út - oprava testů, najdi někoho kdo....: (Do you hate...? Do you love...?  Do you like..? Are you crazy about....?), čtení str. 50 - 51 v uč.

pá - uč. 50 - 51 práce s poslechem, tvoření vět na základě poslechu textu, PS str. 46 celá - ve cv. 2 použít fráze: I'm crazy about, I hate, I love, ....

27. - 31.5.

Pracovní listy k 5U (kdo nebyl, dodám ve škole). Otázka: What do you have for dinner? I have pasta and sausages for dinner. Do you like...? Yes, I do. No, I don't. 

PS str. 44 celá. Pátek - test na fráze a otázky z 5U. 

Procvičujte otázky typu: Do you have sandwiches for dinner? What do you have for breakfast? Do you like orange juice? I have....I don't have...

uč. str. 49  čtení textů, překlad, PS str, 45 celá.

20. - 24.5.

Videopříběh str. 46, písnička str. 47 - poslech, doplňování chybějících slovíček do textu podle poslechu, čtení, výslovnost. Dopište si slovíčka 5U - budu opět kontrolovat.

Vystřihovánka PS str. 59 + hra uč. str. 47/4 - Do you have pasta for dinner? Yes, I do. No, I don't.   It's the same. PS str. 43 celá.

PS str, 42 celá. Uč. str, 48 celá. I have eggs for breakfast. She has eggs for breakfast.  I don't have pasta for dinner. She doesn't have pasta for dinner. 

 

13. - 17.5.

5U - úvod do páté unit. Uč. str. 44/1,2.  V PS si napište slovíčka k 5U - kdo ještě nemá. Budu kontrolovat. Do you like peppers? Yes, I do. No, I don't. Otázky na obrázek na str. 44 v uč. typu: Where is the pasta? What colour is the bag? How many eggs are in the picture? PS celá str. 40. Test na slovíčka 5U - v pátek 17.5. https://wordwall.net/play/73254/968/729 

PS str. 41 celá. Uč. str. 45,46.

6. - 7.5.

Test - překlad otázek Has it got....can it....Is it... + odpovědi. + výběr ze slovní zásoby 4U.

Úterý - moje oblíbené zvíře 6 vět - viz předešlý popis.

Videohodina str. 42 - 43 v učebnici. Rozšiřující slovní zásoba: It's eight metres long. It can eat small animals. It's got stripes. Central and South America. 

Dokončení PS.