Drobečková navigace

Úvod > Škola > Třídy > V. třída

V. třída

 

   2324-5.PNG

  přijímací řízení 2023/2024 - info zde: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

  Přihlášku (listinná podoba) donést nejpozději do 12. 2. 2024 třídní učitelce. Pozor!!! jarní prázdniny 5.- 9. 2. 2024

  Možnost informovat se u výchovné poradkyně 6. 12. 2023 v 15:20    M. Černá

   Informace k přihláškám, přijímacímu řízení 1. 2. 15:00 v 9. třídě     M. Černá

 

Pomůcky pro 5. třídu zde

Školní řád zde

Dodatek školního řádu 2023 - 2024 zde

Organizace školního roku 2023 - 2024 zde

Čtenářský list zde

Třídní schůzky a plán prvního pololetí zde

 

  1. týden 26.2. – 1. 3. 2024
  • 29.2. Čt 3.h školní kolo recitační soutěže
  • 1.3. Pč-pá – kuchyňka 7:00-7:45 skup Aj Ben/ konec výuky 11:25, skupina Aj Puklová 11:30-12:15. Žáci poučeni o BOZP.

Čj

Přídavná jména- opakování, Slovesa: Uč 83 – 86, PsII 7 – 8, (Dú:  Uč 83/8, 86/3). Diktát uč 82/6. Slohová cvičení – osnova vyprávění (Dú 84/2 osnova k článku str.81).

Čj - čtení

Moderní pohádky, str 82 –88 (do seš. 83/1,2)

M

M - učebnice 3. díl; Procvičování desetinných čísel (3-6); Aritmetický průměr (8 - 9)

M - G

G - osově souměrné útvary (11)

Vl

Habsburkové na českém trůně, Uč str. 6 - 8

Př - Botanické a zoologické zahrady (43,44); Společenstva živých organizmů (45)

Aj (Ben)

PL - rozšiřující učivo - In our town.  Materiál - viz Google Učebna (nutno se přihlásit přes školní mail žáka, kam jsem poslala pozvánku do kurzu). Na úterý ústně zpaměti minimálně 6 vět o tvé rodné vesnici (there is/are + předložky místa).   https://wordwall.net/cs/resource/69216005 

AJ (Puk)

uč. str. 29- píseň- text, vazby předložka+ místo- např. na kopci, vedle parku atd. Pl v sešitě- Is it...?+ uč. str.30- popis obrázků- co kde je- trénovat! PS str.27 cv.1 a 2, 3+ str.28 cv.1 a 2- dokončit samostatně. Na 4.3. si připravit 6 vět - My village- co tady je a kde- např. Tady je nějaké hřiště vedle školy. 6.3. bude testík- předložky a+ místa+ There is/are, there isn´t/ aren´t, Is/are  there...? 

 

  1. týden 19.2. – 23. 2. 2024
  • 21.2. Preventivní program: Komenský
  • 22.2. Recitační soutěž třídní kolo

Čj

Přídavná jména: Uč 78 – 82, PsII 6 – 7, (Dú:  Uč 77/2, 80/2, 82/4+a). Diktát uč 82/6.

Čj - čtení

Pohádky, bajky, str 82 – 88  (písemně do sešitu 83/1,2,  85/1,2, ).

M

 PO - testík - desetinná čísla, odčítání a zaokrouhlování desetinných čísel (50 - 53)

M - G

G - Dú 46/7 z minulého týdne; výpočet povrchu kvádru (54)

Přizpůsobivost rostlin a živočichů; botanické a ZOO (41 - 44). Referáty o ohrožených nebo vyhynulých živočiších jsou vítány.

AJ (Ben)

PS str. 27. Písnička str. 29 nazpaměť na úterý. https://elt.oup.com/student/letsexplore/level05/songs?cc=cz&selLanguage=cs#tracktitle .   PL - Welcome to our town.

AJ (Puk)

uč. str. 28, There ´s a............Is there a...? Předložky místa- přehled v sešitě! PS str.69 Kdo ještě nemá, vypíše si slovíčka 3.lekce- PS str.64-5! Upozorňuji na to, že někteří mají v PS nějaké resty po nemoci apod.- vše dopsat!

procvičování předložek: https://wordwall.net/cs/resource/5659423/prepositions-of-place

 

  1. týden 12.2. – 16. 2. 2024

 

Čj

Přídavná jména: Uč 73 – 77, PsII 4 – 5, (Dú:  Uč 74/2,75/7,8). Diktát podle ps 4/2.

Čj - čtení

Pohádky, bajky, str 78 – 81  (písemně do sešitu 80/1, 81/1,2, ).

M

M - Desetinná čísla - porovnávání a sčítání (48 - 51)

M - G

G - Krychle a kvádr (46, 47)

Vl

Test ps.54, Opakování o Evropě, Ps 46-50

Př - Podnebné pásy - opakování (15.2. - test)

Aj (Ben)

PL - dopsat popis města - budu kontrolovat. https://wordwall.net/cs/resource/68272824 .

PS 26/1. Uč. str. 28. Trénování čtení. Popis obrázku.  PS str. 26 - celá. Příští týden ÚZ - komu se nepovedl testík.

AJ(Puk)

sl.zásoba- budovy a místa ve městě- viz sešit!, popis- there is/are+ otázka Is there...? uč.str.27 a 28, PS str.24, 25 a 26. DÚ- PS str.26 cv.2+ trénuj čtení příběhu uč. str.28- pusť si i video: https://elt.oup.com/student/letsexplore/level05/videos?cc=sk&selLanguage=sk#tracktitle

Procvičování online: https://wordwall.net/cs/resource/39213242/places-in-a-town

https://wordwall.net/cs/resource/9965572/places-in-town-is-there-a

 

   

  22.  týden 29.1. – 2. 2. 2024

  • Vysvědčení 31.1., pololetní prázdniny 2.2.2024
  • Jarní prázdniny 5.- 9.2.2024

Čj

Přídavná jména: Uč 69 – 72, PsII 2 – 3, (Dú:  Uč 70/7a, 72/4a).

Čj - čtení

Pohádky, bajky, str 74 - 77 (písemně do sešitu 74/1, 75/1,2, ).

M

Desetinná čísla str.32-37

M - G

Střed úsečky str.38

Vl

Test Evropa Ps str.53, Cestujeme Evropou uč.64-67,Ps str.45 -47

Mírný, polární podnebný pás 38-41

Aj Ben

 čtení str. 22 - 23. Uč. str. .26 - nová slovní zásoba a popis obrázku. PS str. 24. Dopsat slovíčka 3U.

https://wordwall.net/resource/67652610

Uč. str. 27, PS str. 25.

AJ Puk

Story- video + PL, číst uč. str.22-23. On a picnic- aktivity-sl.zásoba, healthy x unhealthy, What´s the matter?, Lekce 3- uč. str.26, nová sl.zásoba-PL do sešitu- dokonči!

https://wordwall.net/cs/resource/1295719/places-in-town