Drobečková navigace

Úvod > Škola > Třídy > V. třída > Matematika

Matematika

26. 4. 2023

cv 8/str 36 - šk sešit dopočítat

Umíme násobit a dělit desetinné číslo celým číslem pamětně i písemně

 

 

14. 4. 2023

Geometrický sešit - narýsuj čtverec ABCD, jehož úhlopříčka e = 8 cm.

 

5. 4. 2023

3/4 letní test bude nově obsahovat i výpočty obvodu a obsahu složitějších geom. tvarů - viz procvičování v sešitech geom i matematiky šk., jednotky obsahu a jejich převody, převody jednotek obsahu v kombinaci s desetinným číslem např. 3 cm = 0,03 m, sčítání a odčítání desetinných čísel pamětně i písemně, násobení desetinných čísel 10, 100, 

Doporučuji propočítat v učebnici str 57 , str 58/cv 1 - 4,  str 59/c 1-5

 

22. 3. 2023

3. díl matematika

 

10. 3. 2023

Uč. str 56/cv 1 a 4 fólie, str 56/cv 2,3  dom seš., str 49/cv 13 - poslední dva sloupečky (4 příklady) včetně kontroly do dom seš.

 

 1. 3. 2023

Početník str 16 celá dopočítat

umíme zapisovat pod sebe dsetinná čísla a sčítat je (pozor při zápisu na různé číselné řády a pozor na desetinnou čárku ve výsledku)

- na pátek 3. 3. 2023 - pětiminutovka z geometrie - osa úhlu

 

17. 2. 2023

Početník 2

str 13 - 3. a 4. příklad do dom seš.

 

16. 2. 2023

Početník 2

str 13/cv 1 - první dva příklady na dělení - do šk sešitu

 

9. 2. 2023

cv 6/str 40 dom sešit

Umíme zapisovat desetinná čísla, řád desetin a setin, Desetinné zlomky umíme zapsat jako desetinné číslo (1/10 = 0,1,  1/100 = 0,01)

 

  1. 2. 2023

cv 5/str34 - fólie  

Procvičujeme desetinná čísla - jejich zápis, zkoušíme zapsat stejné číslo dvojím způsobem - jako desetinný zlomek i jako desetinné číslo

 

6. 1. 2023

Prošli jsme v učebnici str 14, 15, 20

Kdo byl na horách, doporučuji propočítat cv 4,7/str 14 a cv 9/str 15, str 20/cv 1

 

21. 12. 2022

Dom. sešit cv 5/str 14 - 4 příklady

Umíme narýsovat, popsat a změřit úhel, procvičujeme písemné dělení dvojciferným dělitelem ( bude v pololetním testu po prázdninách)

G - do geom. sešitu  přes vánoční  prázdniny narýsuj a popiš trojúhelník ABC. Pak změř jeho úhly a sečti je. Pokud ti vyšlo 180°, pracoval jsi správně.

M - přes vánoční prázdniny procvičuj písemné dělení dvojciferným dělitelem - využívej příklady ze sešitu, které jsme propočítali a zkontrolovali ve škole.

 

9. 12. 2022

První 4 příklady do domácího sešitu ze cv. 2/str 9 bez zkoušky

8. 12. 2022

 

Kdo zvládne, propočítat dva příklady na dělení dvojciferným dělitelem do šk. sešitu z již spočítaných příkladů ze školy - zatím bez pomoci rodičů .

 

5. 12. 2022

Uč II. díl - str 5/cv 1b dom sešit

 

30. 11. 2022

Přinést si matematiku 2.díl

 

25. 11. 2022

cv 2/str 54 školní sešit

Umíme počítat zlomek z celku, příští hodinu test ( typ příkladů cv 1/str 54)

 

11. 11. 2022

Geometrie - souřadnice bodů - na papír (síť) nalepit do sešitu obrázek o alespoň 10ti bodech - určit souřadnice  x,y u bodů A, B,....

 

Čtvrtletní test - 10. 11. 2022, včetně geometrie, mějte rýsovací potřeby 

 

24. 10. 2022

Učebnice str 35/cv 1,3, 4 - fólie

 

21. 10. 2022

Umíme narýsovat a změřit úhel, víme, co je to odvěsna a přepona.

 

 

20. 10. 2022

Umíme převody jednotek času sekundy až rok - v pondělí 24. 10. bude pětiminutovka

na pátek - doporučený Dú na ofocený list - budeme probírat a vysvětlovat společně v pátek

 

14. 10. 2022

Početník cv 2/str 10

 

12. 10. 2022

Dom seš cv 13/str 35

Umíme učivo převody jednotek času - dny, hodiny, minuty, sekundy - uč str 35

umíme narýsovat úhel pomocí dvou polopřímek a úhloměrem ho změřit

 

3. 10. 2022

Uč str 32/cv 1 fólie - dokonči

 

30, 9, 2022

Dodělej cv 5/str 30 do školních seš.

Umíme počítat násobení třímístným činitelem ( pod sebe - str 30 v učebnici)

 

23. 9. 2022

Dokončit do šk. sešitu cv. 4/str 28

 

21. 9. 2022

Zítra - 22. 9. - test rovnice

23. 9. - vstupní test

 

19. 9. 2022

Chybějící na test z geometrie - psát budete ve středu 21. 9. v matematice, mějte rýsovací potřeby

Dú na 21. 9. do dom seš vyřešit jednu ze slovních úloh 5 - 8/str 18

 

16. 9. 2022

Početník str 6 cv 1, 2

Máme zopakováno písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, rovnice

 

12. 9. 2022

Do šk sešitu dokončit sl. úlohu cv 5/str 8

 

10. 9. 2022

Geom  - Na pátek 16. 9. 2022 - test - konstrukce kolmice, rovnoběžky, trojúhelníka, čtverce, kružnice, kruhu, výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníka, obvodu trojúhelníka

 

8. 9. 2022

cv 5/str 7 -  4 př na fólii, cv 3/str 8 - 4 př. na fólii

zítra pětimin na pís +, -