Drobečková navigace

Úvod > Škola > Třídy > V. třída > Český jazyk

Český jazyk

Doporučuji psát si diktáty či on-line cvičení na gramatické jevy každý týden alespoň 2x

Kromě i/y nezapomínejte ani na zdvojené souhlásky - předpony od, roz,....bě/bje.....mě/mně.....

25. 1. 2023

Umíme učivo tvorba přídavných jmen pomocí koncovek  - ský, ští, cký, čtí - učebnice str 30

Do sešitu čtení opiš 6 vět z čítanky - pohádky str 72 nebo 74  - na čtvrtek 26. 1. 2023

 

pololetní test  19. 1. 2022 

 

6. 1. 2023

PS str 36/cv 1, + cv 1a do školního sešitu - dovyprávěj pohádku, stačí 2 věty.

 

21. 12. 2022

PS str 34/cv 2, 3, 4 

 

9. 12. 2022

PS str 32/cv 4 

 zopakovat podle učebnice str 27 - 30, bude v příštím diktátu

 

30. 11. 2022

PS Str 30 /cv 4

 

25. 11. 2022

cv 7 str 54 učebnice - fólie

opakovat i/y, s/z

 

24. 11. 2022

v pátek 25. 11. 2022 - pětimin - slovní druhy

 

18. 11. 2022 

Uč cv 4 str 46 do domácích sešitů

 

Čtvrtletní test - 9. 11. 2022 

 

 

24. 10. 2022

PS str 22/cv 8 

Hv - příští hodinu test - písničky - text, c1 - c2 noty, Hymna ČR - viz . sešit

 

21. 10. 2022

cv 9/str 40 učebnice

Umíme psaní mě/mně, vě/vje, bě/bje - učebnice str 38, 39 - žluté rámečky

 

17. 10. 2022

Ve středu test s/z - pravopisné cvičení

 

13. 10. 2022

Sloh - dopsat koncept - popis aktovky nebo pouzdra

 

12. 10. 2022

Dom sešit cv 13 /str 35 učebnice

víme, kde se píše předpona s, z, vz  + ustálené vazby - slova se s, z viz učebnice str 34, 35

 

6. 10. 2022

Ze sešitu se naučit slova, kde se píše s a kde se píše z - nazpaměť

Příští diktát - středa 12. 10. - bude na s,z  - kde se píše s, kde z, výjimky (slova jmenovitě zapsaná v sešitě), předložkové pády s,z,, předpony bez, roz , vz

 

5. 10. 2022

PS str 15/cv 6

 

3. 10. 2022

Ve středu bude diktát - především předložky, předpony roz, vz, bez, od, pod, ...

 

30. 9. 2022

Odevzdávali jsme ke kontrole PS - kdo potřeboval něco dopsat, má ještě u sebe a odevzdá v pondělí

Umíme učivo - změna kmenové souhlásky či samohlásky v základovém slovu -

např hoch - hošík - mění se ch v š

 

21. 9. 2022

V pondělí 26. 9. - vstupní test 

 

19. 9. 2022

ve středu diktát - především předpony, předložky

 

16. 9. 2022

Sloh - Na papír napiš zamyšlení nad jednáním v šatně. 

 Předpony, předložky - diktát 

 

12. 9. 2022

Na středu - diktát - především koncovky podstatných jmen a sloves

 

10. 9. 2022

PS str 5/cv 7

Čtení - báseň str 3 na středu 14. 9. 2022

Sloh - na pátek 16. 9. 2022 přepsat vyprávění z prázdnin - nezapomeň členit na odstavce, nadpis,...

 

8. 9. 2022

PS str 3/cv 2 dokončit

2 x si  přečíst sloh, který jsi psal ve škole, zítra v něm  budeme pokračovat ve čtení 

 

7. 9. 2022

Čj - cv 3/str 4 PS

Čtení - báseň na  str 3 v čítance  na 14. 9. 2022 umět zpaměti