Drobečková navigace

Úvod > Škola

Škola

Základní škola v Lipůvce

Logo ZŠ Lipůvka

Budova současné Základní školy v Lipůvce byla slavnostně uvedena do provozu 27. 8. 1961. Počet žáků se v šedesátých a sedmdesátých létech pohyboval mezi 280 až 300 žáky, kteří navštěvovali 12 tříd v devíti ročnících. V provozu tehdy bylo jedno oddělení školní družiny. Od školního roku 1988/1989 se postupně snižoval počet žáků.  Ve školních letech 2001/02 – 2011/12 byla v každém ročníku otevřena pouze jedna třída a ve školním roce 2009/2010 klesl počet žáků na 157, což byl nejnižší počet žáků v historii budovy školy.

 

Vzhledem k stále se navyšujícímu počtu žáků (v roce 2023/2024 již 267 žáků) došlo od 1. 9. 2021 k otevření 4. oddělení  školní družiny. Také v dalších létech předpokládáme rostoucí zájem o vzdělávání v naší škole, neboť v Lipůvce i jejím okolí probíhá výstavba rodinných domů a přibývají tak nové rodiny s dětmi. Dlouhodobě se poměr mezi žáky s trvalým bydlištěm v Lipůvce a těmi ostatními pohybuje přibližně na úrovni  50% k 50%.

 

Vycházející žáci se ve většině případů dostanou na střední školy již v prvním kole přijímacího řízení. Jak vyplývá ze statistik, dosáhli naši deváťáci v celorepublikovém průměru v centrálně zadávaných testech jednotné přijímací zkoušky 2020 z matematiky a z českého jazyka a literatury velmi dobrých výsledků. Jejich úspěšnost v češtině činila 78,4 %, přičemž celostátní průměr dosáhl na 60,2 %, také v matematice bylo dosaženo výrazného nadprůměru, a to 57,3 %, přičemž celostátní průměr činil 40,2 %.

V roce 2021 byla schválena dotace z programu IROP v částce 641 747, 96 Kč na modernizaci počítačové učebny, pořízení schodolezu a školních pomůcek pro výuku fyziky a chemie. Částka byla z 95 % uhrazena ze státního rozpočtu. Škola je taktéž zapojena do realizace projektu Šablony III, ze kterého jsou financovány např. projektové dny pro žáky a speciální pedagog. 

Vzhledem k tomu, že ve škole chybí prostory pro samostatná oddělení školní družiny, dílny, kabinety pro učitele, sklad učebnic, větší prostory pro šatny a stravování, nechalo vedení obce zpracovat studii rozšíření školy o přístavbu.  Na studii navázal výběr zhotovitele dalších stupňů projektové dokumentace tak, aby mohl zřizovatel na základě platného stavebního povolení žádat o dotace na tuto výstavbu.

 

 

Ředitelé:

  • Oldřich Blaha 1961 – 1962
  • Jaroslav Pernica 1962 – 1970
  • Josef Kovář 1970 – 1979
  • Věra Majerová 1979 – 1990
  • Eva Kadrmasová 1990 – 2001
  • Rostislav Ekl 2001 – 2011
  • Eva Karlíčková 2011 - 2019
  • Marcela Antonovičová od 2019