Drobečková navigace

Úvod > Škola > Zápis do první třídy

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 2022-2023 zde

 

Zápis pro cizince

Ředitelka Základní školy vyhlašuje na 6. 6. 2022 od 14 do 15 hodin "zvláštní zápis" pro děti - cizince narozené 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 s pobytem na území spádové obce Lipůvka. K zápisu přinese zákonný zástupce rodný list dítěte a vyplněné níže zveřejněné tiskopisy Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisní lístek (ty však může vyplnit až ve škole). Přítomnost dítěte není nutná. 

Přijmeme všechny děti narozené 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016, které jsou nahlášené k pobytu v obci Lipůvka a jejichž zákonní zástupci předloží rodný list dítěte a řádně vyplněné tiskopisy ředitelce školy. 

V případě dotazů pište reditelka@zslipuvka.cz nebo volejte na  +420 607 714 118

Zápis do první třídy na školní rok 2022/2023

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

dovoluji si Vás informovat o organizaci zápisu dětí do první třídy, který se bude konat 11. 4. 2022 od 14 do 17 hodin v budově základní školy. Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 a dětí s odkladem povinné školní docházky. 

Vyučovacím jazykem v naší škole je jazyk český.

Od 28. 3. 2022 do 6. 4. 2022 je zveřejněna na webu školy tabulka (tabulka zde), do které si mohou rodiče zapsat přesný termín zápisu. V případě, že se ze závažných důvodů nemůžete zápisu zúčastnit, kontaktujte ředitelku školy na +420 607 714 118 a domluvte si  jiný dubnový termín.

Zápis se skládá ze dvou částí:

  1. Administrativní (povinná) – rodiče odevzdají příslušnou dokumentaci ředitelce školy a obdrží registrační číslo.
  2. Motivační (nepovinná) – rodiče se svým dítětem navštíví paní učitelku, která si s budoucím žáčkem popovídá (maximálně 15 minut).

Ad1)

Rodiče vyplní Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisní lístek. Žádost o odklad musí být doložena doporučením příslušného školského poradenského zařízení a současně doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa (jejich vyjádření je nutné doložit do 27. května 2022). Samotnou žádost však musíte doručit do 11. dubna 2022. Na základě předložené žádosti rozhodne ředitelka školy o odkladu začátku povinné školní docházky o jeden školní rok. V případě žádosti o předčasné přijetí (děti narozené 1. 9. 2016 - 30. 6. 2017) musí být k žádosti doloženo doporučení příslušného školského poradenského zařízení a pokud se dítě narodilo po 31. 12. 2016 navíc doporučení odborného lékaře (jejich vyjádření je nutné doložit do 27. května 2022), žádost však musí být doručena do 11. dubna. V případě, že podáváte žádost o odklad či o předčasné přijetí, nevyplňujete jiné tiskopisy.  Prosím rodiče, aby přinesli příslušné vyplněné tiskopisy spolu s kopií rodného listu dítěte nejpozději v den zápisu do ředitelny školy.

 

  Tiskopisy:

Zápisní lístek 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad školní docházky

Žádost o předčasné přijetí k základnímu vzdělávání

Ad 2)

Žák by měl umět:

  • Motorika - správné držení psacího nástroje, grafomotorické prvky - kresba postavy
  • Zrakové vnímání - barvy, odlišnosti, rozdíly v obrázcích, pohyb očí po řádku
  • Vnímání prostoru - pravolevá orientace, nahoře, dole, uprostřed
  • Vnímání času  - roční období, den, noc, části dne, řazení obrázků podle časové posloupnosti
  • Řeč - výslovnost hlásek, vyjadřovací schopnosti
  • Sluchové vnímání - vnímání rytmu, rýmy, hláskování slov, slabikování
  • Matematické představy - porovnávání, řazení, množství, geometrické tvary, číselná řada do deseti

Kritéria přijetí

Přijmeme všechny děti, které splňují zákonem dané podmínky.

Ve školním roce 2022/2023 bude naše škola otvírat jednu až dvě první třídy podle počtu přijatých dětí.

Rozhodnutí vám nebude zasláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí i dětí s odkladem nebo předčasným přijetím na dveřích hlavního vchodu školy a na webových stránkách školy. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 11. 5. 2022. Pokud bude nutné doplnit zákonem předepsanou dokumentaci, prodlužuje se termín vydání rozhodnutí na 10. 6. 2022.  V seznamu nemohou být uvedena jména dětí, proto zde budou uvedeny pod registračními čísly, která obdržíte v den zápisu. 

Pokud to situace umožní, v červnu  uspořádáme pro zapsané děti a jejich rodiče setkání ve škole, kde se seznámí s paní učitelkou I. třídy a prostředím školy.

www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

V případě dotazů pište reditelka@zslipuvka.cz nebo volejte na  +420 607 714 118