Drobečková navigace

Úvod > Škola > Zápis do první třídy

 

Zápis do první třídy na školní rok 2024/2025

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025


Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Lipůvka, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán rozhodla ve smyslu ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:
vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Lipůvka, příspěvkové organizaci od školního roku 2024/25
 u dětí s těmito registračními čísly:


2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47


Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy Lipůvka, příspěvková organizace, ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.
Datum zveřejnění rozhodnutí: 24. 4. 2024

 

Mgr. Marcela Antonovičová,
ředitelka školy

 

Přihlášení do edukativně stimulačních  skupinek zde (vyberte si jeden z nabízených termínů).