Drobečková navigace

Úvod > Škola > Třídy > III. A třída

 

III. A třída

 

2324-3A.PNG

Všem dětem přeji úspěšné vkročení do nového školního roku. 

 

Obědy: P, Ú, Čt - 11:25 hodin

             S, Pá - 12:25 hodin

 

 Aj (Vaněrková) - dnes (15.2.) jsme dokončili 3. lekci, v pondělí 19.2. si na ni napíšeme jednoduchý test; děti dnes dostaly domácí úkol v PS

 

27. školní týden /4. 3. - 8. 3./

Domácí úkoly:

Pondělí:

Úterý:

Středa:

Čtvrtek:

Pátek:

Učivo: 

Matematika: Písemné sčítání. Rýsování kružnice.

Učebnice str. 92, 93, 94. G - str. 96 (děti si donesou na pátek ořezanou tužku, kružítko, trojúhelník s ryskou, pravítko).

Český jazyk: Podstatná jména (rod, číslo, pád). Vyjmenovaná slova po P.

Učebnice str. 70, 71, 72, (73 ?).

P. S. str. 16, 17, 18.

Čítanka str. 84 - 85, 86 - 87.

Písanka str. 19.

Prvouka: Horniny a nerosty.

Učebnice str. 47, 48, 49.

P. S. str. 40, 41.

Anglický jazyk:

 

 

26. školní týden /26. 2. - 1. 3./

Domácí úkoly:

Pondělí: ČJ - učebnice str. 66/cv. 1 - do sešitu dle zadání.

Úterý: M - uč. str. 82/cv. 4 - tři sloupečky.

Středa: ČJ - Písanka str. 18.

Čtvrtek: Ústně - ČJ uč. str. 66/cv. 5. Diktát - napíšeme si v pátek.

Pátek: Děti si mohou číst oblíbenou knihu. Písemná úloha není.

Učivo:

Matematika: Zaokrouhlování trojciferných čísel. Kružnice, kruh.

Učebnice str. 86, 87, 88. Geometrie - pátek - str. 89.

Český jazyk: Citoslovce. Podstatná jména.

Učebnice str. 66 - 68.

P. S. str. 13, 14, 15.

Prvouka: Lidské výtvory. Horniny a nerosty.

Učebnice str. 46 - 48.

P. S. str. 39, 40, 41.

Anglický jazyk: PS str. 25 celá. Uč. str. 29. Nová slovíčka, která průběžně přidáváme: feeler (tykadlo), caterpillar (housenka), bumblebee (čmelák), mosquito (komár), leg (noha), body, wing (křídlo), under (pod), next to (vedle), in front of (před), behind (za). Slovíčka nebudou součástí testu, ale pracujeme s nimi. https://wordwall.net/cs/resource/69213081 

Informace:

1. 3. - diktát. Uč. str. 66/cv. 5.

 

25. školní týden /19. 2. - 23.2./

Domácí úkoly:

Pondělí: ČJ - učebnice str. 63/cv. 2 dle zadání. 

Úterý: M - uč. str. 83/cv. 9 - zelené sloupečky vyřešit a napsat do sešitu.

Středa: ČJ - Písanka str. 16.

Čtvrtek: Procvičuji si recitaci básně na pátek - 23. 2. - třídní kolo.

Pátek: Písemná úloha není. Dnes si, děti, odpočněte, relaxujte.

Učivo:

Matematika: Jednotky objemu (litr, hektolitr). Obdélník.

Učebnice str. 82, 83, 84. G - Obdélník str. 80 (pátek 23. 2.).

Český jazyk: Příslovce. Předložky. Spojky.

Učebnice str. 63, 64, 65.

P. S. str. 10, 11, 12.

Čítanka str. 76 - 77, 78 - 79 + otázky za přečtenými texty - ústně.

Písanka str. 16.

Prvouka: Lidé a společnost.

Učebnice str. 44 - 46.

P. S. str. 38, 39.

Anglický jazyk (Ben): uč. str. 27, PS str. 24/1. Testík ve čtvrtek - jednoduché věty typu There is/are, I can see, They're...

Písnička str. 28 nazpaměť na úterý 27.2. PS 24/3.

 Songs | Let's Explore | Oxford University Press (oup.com) 

slíbený kvíz:

https://wordwall.net/cs/resource/68730896 

19.-23.2.

Písnička uč.str. 28- můžeš si pustit zde: https://elt.oup.com/student/letsexplore/level03/songs?cc=sk&selLanguage=sk#tracktitle

Where´s the beetle?- It´s... Where are the beetles?- They´re.... Příběh uč. str.27+ PS str. 24+ video- na stránkách k učebnici. Trénovat čtení příběhu a dramatizaci! Upozorňuji na to, že někteří mají dopisovat resty v PS+ kdo nemá vzadu vypsaný slovníček na str. 62!

 

Informace:

23. 2. - Třídní kolo v recitaci básně.

 

 

24. školní týden /12. 2. - 16. 2./

Domácí úkoly:

Pondělí: 

Úterý:

Středa:

Čtvrtek:

Pátek:

Učivo:

Matematika: Jednotky délky. Jednotky hmotnosti. Trojúhelník.

Učebnice str. 78, 79, 81, G - str. 69 - trojúhelník.

Český jazyk: Číslovky. Slovesa.

Učebnice str. 60, 61, 62.

P. S. str. 8, 9.

Čítanka str. 72 - 73, 74 - 75.

Písanka str. 15.

Prvouka: Povolání dospělých. Zájmové organizace.

Učebnice str. 42, 43.

P. S. str. 36, 37.

Angličtina (Ben): https://wordwall.net/cs/resource/68207163 , uč. str. 26/1. Opakování there is/are, kdo nepsal test na slovíčka, bude zkoušený ústně - 3U. Where are the butterflies? They are on the flower. They're on the flower. What are they? They're ants.  Uč. str. 26. Tvoření otázek. https://wordwall.net/cs/resource/68271186  . PS str. 23 celá. Uč. str. 26 - Where are the beetles? They are in the box. https://wordwall.net/cs/resource/68384370 

Angličtina (Puklová) 12.-16.2.

sl. zásoba 3.lekce, předložky on/in, jednotné a množné číslo + it´s/they´re. Uč. str.26 a 28, PL v sešitě.

https://wordwall.net/resource/27253248/explore-together-1-unit-3

 

https://wordwall.net/resource/27253308/aj-1

https://wordwall.net/resource/27253458/explore-together-1-unit-3

 

Informace:

Do 19. 2. se naučit zpaměti báseň (takovou, která se mi líbí a má alespoň tři sloky. Soutěž v recitaci - třídní kolo).