Drobečková navigace

Úvod > Škola > Třídy > III. A třída

 

III. A třída

 

2324-3A.PNG

Všem dětem přeji úspěšné vkročení do nového školního roku. 

 

Obědy: P, Ú, Čt - 11:25 hodin

             S, Pá - 12:25 hodin

Informace: 5. 9. - Zveřejnění nabídky zájmových kroužků. 

                   7. 9. - Vedoucí kroužků vydávají přihlášky do zájmových kroužků od 7:30 hodin.

                   11. 9. - Třídní schůzka ve třídě 3. A od 16:00 hodin.

                    Vybíráme 1 500,- Kč (výkresy, sešity, pracovní sešity, divadlo,....).

5. týden /2. 10. - 6. 10./

Domácí úkoly:

Pondělí:

Úterý:

Středa:

Čtvrtek:

Pátek:

Učivo:

Matematika: Učebnice str. 17 - 20.

                     Geometrie - pátek str. 18.

Český jazyk: Učebnice str. 17 - 20.

                      P. S. str. po str. 13.

                      Písanka str. 3.

                      Čítanka str. 12 - 21.

Prvouka: Učebnice str. 12 - 13.

                P. S. str. 10 - 11.

Informace: 3. 10. - Výukový program Pernštejn (50,-Kč - z třídního fondu).

                   6. 10. - Drakiáda (od15 h do 17 h).

 

4. týden /25. 9. - 29. 9./

Domácí úkoly:

Pondělí: Čj - učebnice str. 15/cv. 2 + a) - do sešitu Čj.

Úterý: M - sloupečky příkladů - uč. str. 16/cv. 2 - 4 sloupečky.

Středa: Písemný úkol není.

Učivo:

Matematika: Učebnice str. 15 - 17.

Český jazyk: Učebnice str. 15 - 17.

                      Pracovní sešit str. 10 - 11.

                      Písanka str. 2.

                      Čítanka str. str. 12 - 13, 14 - 16.

Prvouka: Učebnice str. 10 - 11. Pracovní sešit str. 9, 10.

Angličtina (Ben): test - čísla, barvy, odpovědi na otázky What's your name? How old are you?

Informace: 25. 9. - Vstupní test z matematiky.

                  28. 9. -  Den české státnosti.

                   29. 9. -  Ředitelské volno.

             

 
3. týden /18. 9. - 22. 9./
Domácí úkoly:
Pondělí:  Dodělat PL z AJ., M - do sešitu matematiky - učebnice str. 12/cv. 53 (1. a 2. sloupeček)
Úterý: Ústně -  ČJ - P. S. str. 7/cv. 8 - budu si procvičovat diktát na pátek k vstupnímu testíku. Písemně - uč. str. 11/cv. 5.
Středa: M - geometrie - volný list str. 2/cv. 16, 17, 18.
Čtvrtek: ČJ - P. S. - doplňovací cvičení individuálně.
Pátek: Vstupní test z ČJ. Tematické okruhy mají děti v deníčku. Diktát po přípravě z P. S. str. 7/cv. 8 

Učivo:

Matematika: Učebnice str. 10 - 13.

Český jazyk: Učebnice str. 10 - 14.

                      P. S. - str. 9.

Prvouka: Kde jsme doma. Naše vlast.

               Učebnice str. 6 - 9.

               P. S. str. 6, 7.

               Čítanka str. 8 - 15.Jak jsme..., Pipi jde do školy, Prvouka,.....

               Písanka str. 1. Abeceda a křestní jména.

 
2. týden /11. 9. - 15. 9./
Domácí úkoly:
Pondělí: M - volný list str. 1/cv. 1 - 6.
Úterý: Čj - učebnice str. 9/cv. 2.
Středa: M - Početníček str. 4/cv. 1, 2.

Čtvrtek: ČJ - z P. S. na str. 5/cv. 3 opsat do sešitu Čj 2 řádky.

Pátek: Písemná úloha nebude.

Angličtina (Ben+ Puk): úvod do učebnice, prosím o obalení sešitů, PS a učebnic. Učivo- představování- I´m, this is, barvy, čísla- PL v sešitě- trénujeme písemnou podobu slov!

Učivo:

Matematika - Opakování - slovní úlohy, pamětné sčítání, odčítání, násobky čísla 2, 3, 4, 5.

Učebnice po stranu 8. 

Početník po stranu 4.

Geometrie - pátek, učebnice strana 9. Ořezanou tužku, pravítko, trojúhelník s ryskou.

Český jazyk - Opakování - věta, slovo, slabika, hláska, abeceda, psaní ú, ů, u.

Učebnice str. 6 - 9.

Pracovní sešit po str. 9.

Písanka str. 1.

Čítanka po str. 8.

Prvouka - Cesta do školy. Škola.

Učebnice po str. 5.

Pracovní sešit po str. 5.