Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 

 

Základní škola Lipůvka, příspěvková organizace

Lipůvka 283, 679 22 Lipůvka

tel.+420 516 431 537, e-mail:  reditelka@zslipuvka.cz, IČO 62073184

 

Č.j.: ZŠLi286/2023                                                                                                                                                                             V Lipůvce 24. 4. 2023

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Lipůvka, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán rozhodla ve smyslu ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

 

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole Lipůvka, příspěvkové organizaci od školního roku 2023/24 u dětí s těmito registračními čísly:

 

2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 41

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data oznámení tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy Lipůvka, příspěvková organizace, ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Datum zveřejnění rozhodnutí: 25. 4. 2023

 

 

                                                                                                                                                                              Mgr. Marcela Antonovičová,

                                                                                                                                                                                         ředitelka školy