Drobečková navigace

Úvod > Družina > Informace k ŠD šk. rok 2023/2024

Informace k ŠD šk. rok 2023/2024Informace pro školní rok 2023/2024:

Začátek pravidelné činnosti od úterý 5.9. 2023 

 

Provoz ŠD 

6.45 – 7.45 hod. ranní družina ( I. A, B tř. + II. tř. v učebně ŠD; III. A, B tř. v učebně I.A třídy)
po - čt 11.30 – 17.00 hod. po vyučování
Pátek pouze do 16.30
Vycházka každý pátek 13:30 – 14:30 ( v této době není možné děti vyzvednout)

Vyzvedávání dětí:

Rodiče nevstupují do budovy! (Rodiče prvňáků dle dohody s vychovatelkou)
Pro vyzvedávání dětí zvoňte nebo volejte na telefonní číslo příslušné skupiny.

 

  1. B (Delfínci)   Zvonek ( ŠD bezdrátový), učebna 2. tř. , +420 607 713 436

 

  1. A (Tygříci)  volat tel. : +420 705 604 750, v učebně 3. A třídy

 

  1. A (Opičky)Zvonek ŠD, učebna ŠD 

 

  1. B (Divočáci) volat tel. : + 420 736 295 590 v učebně 1. A třídy

 

  1. třída tel: dle příslušné skupiny nebo Zvonek ŠD

 

Za příznivého počasí se oddělení mohou vyskytovat venku, sledujte cedulku na dveřích školy.

 

Do ŠD: deníček (dostanou děti první den v ŠD), dostatek tekutin, svačinu,
sportovní oblečení, doporučujeme nechávat v šatně sportovní oblečení vhodné na pobyt v přírodě, přizpůsobené počasí! Každý pátek vycházka!

 

Poplatek za ŠD
I. platba září - prosinec 400,- (do 15. 9.)
II. platba leden - červen 600,- (do 15. 1.)
Č. ú. 1361458329/0800 , variabilní symbol: 9999, poznámka: ŠD + jméno žáka

 

Omluvy: písemně na vzorovém lístku ke stažení, prosím uvést změnu, datum, hodinu, podpis.

 

DOPLNĚNÍ ZMĚN DO PŘIHLÁŠKY a vrátit vychovatelce

 

Vychovatelky

Vedoucí vychovatelka, oddělení Divočáci (III.B tř. v učebně I.A třídy):

Mgr. Markéta Skovajsová

E-mail: skovajsova@zslipuvka.cz

 

Oddělení Opičky ( I.A, část II.tř v učebně ŠD ):

Marie Baláčová

E-mail: balacova@zslipuvka.cz

 

Oddělení Delfínci (I.B, část II.tř. v učebně II. tř. ):

Lucie Kašparcová, Dis.

E- mail: kasparcova@zslipuvka.cz

 

Oddělení Tygříci  ( III. A, část II. tř. v učebně III. A):

Bc. Lenka Trundová Lopraisová 

 

Dokumenty ŠD:

ŠVP ŠD 

Dodatek č.1

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Dodatek č.1

Výpis důležitých bodů ze školního řádu:

Vedoucí vychovatelka bude pravidelně kontrolovat placení úhrady v součinnosti s ekonomkou školy – pokud budou zákonní zástupci v prodlení s placením, jedná s nimi; když nebudou nereagovat na ústní výzvy, upozorní je písemnou formou.

Pokud za žáka nebude zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka ŠD o tom uvědomí ředitelku školy nejpozději do jednoho měsíce – ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje budou zaznamenány na zápisním lístku; omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí zákonní zástupci ŠD pouze písemně.

Ukončení provozu ŠD je v 17:00 hod, pá 16:30; jestliže nestihne rodič mimořádně vyzvednout žáka do 17:00 hod ze školní družiny, včas telefonicky upozorní vychovatele a domluví případný termín vyzvednutí dítěte ve ŠD; při nenahlášení, opoždění a nevyzvednutí žáka do stanovené doby určenou osobou vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky zákonné zástupce žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD; pokud je tento postup bezvýsledný, na základě předchozí dohody požádá o pomoc Policii ČR a OSPOD.

Při opakovaném nevyzvednutí je možné vyloučení dítěte z docházky do ŠD.