Drobečková navigace

Úvod > Družina > Školní rok informace 2024/2025

Školní rok informace 2024/2025 

Přijímání žáků do školní družiny ve školním roce 2024/2025

Budoucí prvňáčci dostanou přihlášky při informační schůzce v ZŠ

Děti navštěvující ŠD dostanou přihlášku od své vychovtelky(odevzdají jí vyplněnou zpět do 27.6.2024)

K vytisknutí zde: PŘIHLÁŠKA

Podmínky přijímání do ŠD zde

 

Instrukce k vyplnění zápisního lístku/přihlášky:

Čitelně vyplňte perem hůlkovým písmem, tabulku docházky vyplňte předběžně obyčejnou tužkou. Zaznačte, zda budete využívat i ranní družinu. V případě doprovodu při odchodu ze školní družiny, napište osoby(jména), které mohou doprovod vykonávat. Pokud přihlášku nevyužijete, vraťte prosím nepoškozený tiskopis zpět do školy.

 

Termín uzávěrky přihlášek: 28. 6. 2024

Zveřejnění přijatých žáků : 31.7.2024

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn pod registračním číslem na stránkách školy (opište si číslo z přihlášky).

Informace k provozu:

Po-Pá 6.45 – 7.45 hod. před vyučováním

Po - Čt 11.30 – 17.00 hod. po vyučování
Pátek pouze do 16.30
Vycházka každý pátek 13:30 – 14:30 ( v této době není možné děti vyzvednout)

Do ŠD: deníček (dostanou děti první den v ŠD), dostatek tekutin, svačinu, pohodlné převlečení do herny, doporučujeme nechávat v šatně sportovní oblečení vhodné na pobyt v přírodě přizpůsobené počasí!

 

Poplatek za ŠD
I. platba září - prosinec 800,- (do 16. 9.)
II. platba leden - červen 1200,- (do 15. 1.)
Č. ú. 1361458329/0800 , variabilní symbol: 9999, poznámka: ŠD + jméno žáka