Drobečková navigace

Úvod > Škola > Kroužky > Nabídka zájmových kroužků II. pololetí 2022/2023

Nabídka zájmových kroužků II. pololetí 2022/2023Milí žáci, vážení rodiče,

zde je nabídka zájmových kroužků  na 2. pololetí šk. roku 2022/2023.

Každý žák se může přihlásit do libovolného počtu kroužků.

Přihlášky je nutné vyzvednout u vedoucího kroužku od 18.1. 2023 a jemu odevzdat do 25.1. 2023 (rozhoduje pořadí přihlášek).

30.1.2023 bude zveřejněn přehled otevřených kroužkůteprve poté provádějte platbu.

Kroužek může být otevřen při minimálním počtu 10 uchazečů.

Činnost kroužků bude zahájena od 1. 2. - dle rozpisu.

Placení kroužků: ve stanovené výši (viz tabulka), na účet školy č. 1361458329/0800, variabilní symbol viz. číslo v tabulce, do poznámek doplnit jméno žáka.

Termín placení kroužků za 2. pololetí (únor - květen): od 30.1. do 6.2.  2023.

                                                  

    Doklad o uskutečněné platbě přes účet bude školou sledován, pokud nebude uhrazen včas, vedoucí zájmového kroužku vyzve rodiče, aby tak učinili co nejdříve. Nebude-li poplatek uhrazen (výjimku tvoří závažné finanční důvody v rodině, které zákonný zástupce doloží vedení školy), může být žák z kroužku vyloučen.

Za nevyčerpané lekce se peníze nevracejí!