Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Projekt Bezpečné klima

Projekt Bezpečné klimaNázev projektu: „Bezpečné klima“
Číslo jednací projektu: JMK 33803/2017 OŠ
Výše podpory: 80 000 Kč
Spolufinancováno Jihomoravským krajem

 Naše škola se stala úspěšným žadatelem o dotaci v rámci dotačního programu "Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2017".

Cílem projektu je využít příležitosti dotačního programu a díky jeho podpoře naplňovat dlouhodobý systematický koncept školy v rámci primární prevence rizikového chování a vytvořit bezpečné sociální klimata v prostředí školy.

Mezi další cíle projektu patří:
osobnostní i sociální rozvoj žáků a výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

 • adaptace dětí znevýhodněných a dětí ze sociálně slabších rodin
 • návaznost na již fungující primární prevenci rizikového chování naší školy
 • návaznost na spolupráci s oblastním metodikem prevence
 • realizace výjezdových pobytů se zážitkovou pedagogikou
 • příprava na budoucí život
 • naplnění cílů a priorit ŠVP
 • zvýšení sociálních kompetencí
 • posílení komunikačních dovedností
 • vytvoření pozitivního školního klimatu
 • rozvoj spolupráce žáci, škola, rodiče
 • aktivní a tvořivá účast žáků, pedagogů i rodičů či zákonných zástupců dětí
 • celkové zlepšení klimatu školy vedoucí ke snížení výchovných problémů

Projekt „Bezpečné klima“ zahrnuje 3 aktivity:

 1. Adaptační kurz
 2. Projektový den pro žáky
 3. Seminář pro celou sborovnu – Třídnické hodiny

jihomoravský kraj