Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Projekt EU peníze školám

Projekt EU peníze školámCelorepublikový projekt EU peníze školám

Co je projekt EU peníze školám? Cílem projektu je zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Pod odkazem níže naleznete základní informace o projektu a posléze i ukázky učebních materiálů, které vyučující v rámci tohoto programu vytvořili.

Operační program: Vzdělávání pro konkurence schopnost (dále jen „OP VK“)

Číslo výzvy v informačním systému: 21

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory: 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Název projektu: Inovace ve vzdělávání na ZŠ Lipůvka

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Cílem OP VK je rozvoj vzdělanosti společnosti za účelem posílení konkurenceschop­nosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Globálním cílem prioritní osy je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. Cílem oblasti podpory 1.4 OP VK je zvýšení kvality vzdělávání na základních školách.

Škola realizuje projekt pod názvem Inovace ve vzdělávání na ZŠ Lipůvka od 1. 1. 2011. Délka trvání projektu je 30 měsíců. Výše dotace projektu se odvíjí od počtu žáků. Pro naši školu byla stanovena částka 970 362 Kč.

Cíle školy v rámci projektu

U žáků v oblasti vzdělávání a výchovy:

 • zvýšit kvalitu vzdělávání a inovovat jej prostřednictvím digitálních učebních materiálů vytvořených vyučujícími školy, využíváním informačních technologií a didaktických pomůcek
 • prostřednictvím vytvořených vzdělávacích materiálů, prací s informačními technologiemi a didaktickými pomůckami zvýšit zájem žáků o výuku

V oblasti inovace a realizace Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Kalimantan:

 • vytvářením sad digitálních učebních materiálů propojovat různé vzdělávací oblasti s oblastí ICT v 1. – 9. ročníku ZŠ

U pedagogických pracovníků zvyšovat kvalitu výuky ve škole dalším vzděláváním vyučujících školy v oblastech:

 • digitálních technologií
 • výuky cizího jazyka
 • čtenářské a informační gramotnosti a vytvářet podmínky pro týmovou spolupráci společným dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Na tvorbě digitálních učebních materiálů se podílelo od září do prosince 2011 celkem 8 pedagogů. Ti vytvořili a v hodinách odpilotovali 176 digitálních učebních materiálů (do konce roku 2011).

Aktuální seznam vypracovaných materiálů (k 3. 9. 2014)

Ostatní digitální učební materiály poskytne na vyžádání Mgr. Blanka Škrabalová na e-mailové adrese blanka.skraba­lova@seznam.cz

12 vyučujících školy absolvovalo seminář Využití ICT – interaktivní tabule – základy.

Škola byla dovybavena výpočetní technikou, do školního roku 2011/2012 vstoupila s tímto novým vybavením:

 • učebna informatiky byla vybavena 16 výkonnějšími počítači
 • 5 vyučujících má k dispozici služební notebook
 • vedení školy využívá 2 manažerské notebooky
 • v 5 třídách jsou umístěny interaktivní tabule a datové projektory
 • byla zakoupena digitální kamera
 • všechny třídy 1. a 2. stupně a odborné učebny mají připojení k internetu
 • pro všechny nové počítače a notebooku bylo zakoupeno nové programové vybavení včetně Windows 7 a MS Office 2010

Projekt nám umožní vytvořit podmínky podporující rozvoj individuálních schopností žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků nadaných. Z projektu zabezpečíme i lepší technické vybavení učeben, které žákům i pedagogům usnadní výuku.

Seznam vytvořeným materiálů bude průběžně doplňován.

logo EU